مطالب ثبت آسان


بازدید رییس کل دادگستری تهران از مجتمع قضایی عدالت

بازدید رییس کل دادگستری تهران از مجتمع قضایی عدالت
نایب رئیس اسكودا:

آزمون وکالت 20 اسفند

آزمون وکالت 20 اسفند
یادداشت میهمان،

جایگاه حقوق سایبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه حقوق سایبری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تقویت همکاریهای قضایی ایران و جمهوری آذربایجان

تقویت همکاریهای قضایی ایران و جمهوری آذربایجان

فراهم شدن امکان ملاقات مجازی هموطنان با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور

فراهم شدن امکان ملاقات مجازی هموطنان با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور

گزارش جامع بازرسی کل لرستان در قالب هدیه به دولت تقدیم استاندار شد

گزارش جامع بازرسی کل لرستان در قالب هدیه به دولت تقدیم استاندار شد

هدایای تبلیغاتی نوین تندیس

هدایای تبلیغاتی نوین تندیس
محسنی اژه ای تأكید كرد؛

رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی بادقت و سرعت بیشتر نسبت به قبل

رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی بادقت و سرعت بیشتر نسبت به قبل

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهرداری شهریار انجام شد

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهرداری شهریار انجام شد
سمامی:

باید حقوق متهم و خانواده آنان رعایت شود

باید حقوق متهم و خانواده آنان رعایت شود

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است