در نامه ای با 180 امضا به دبیر كل سازمان ملل عنوان شد

اجازه ندهید تا تروریسم دولتی آمریكا، انسان و انسانیت را بیشتر از این به سخره بگیرد

اجازه ندهید تا تروریسم دولتی آمریكا، انسان و انسانیت را بیشتر از این به سخره بگیرد به گزارش ثبت آسان 180 نفر از مدیران كانون های جنبش استادی دانشگاهها، مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور در نامه ای به دبیركل سازمان ملل خواهان لغو تحریمهای ظالمانه آمریكا ضد ملت ایران شدند.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا متن كامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
- دبیركل محترم سازمان ملل متحد
- رئیس محترم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- رئیس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سلام علیكم
باخبر هستید در شرایطی كه جهان در آستانه ی یك فاجعه ی انسانی قرار گرفته و خطر اپیدمی ویروس مرگبار و فراگیر (queid 19) حیات میلیون ها انسان را در معرض تهدید قرار داده-است، حكومت ظالم آمریكا با نقض قوانین مسلم حقوق بین الملل، حقوق بشر، اصول انسانی و اخلاقی، هم چنان بر تحریم یك جانبه و غیرقانونی مقابل ملت ایران ادامه داده و بر مقاصد زیاده خواهانه، انحصار طلبانه و سلطه جویانه ی خویش اصرار می ورزد.

شما به خوبی می دانید و قبل تر، ملت ها و دولت های حق جوی عالم می دانند كه تحریم های اولیه و ثانویه ی آمریكا در تمامی حوزه ها نقض آشكار قوانین مسلم حقوق بین الملل است. این تحریم ها خصوصاً در حوزه های دارو، غذا، حمل و نقل هوایی، فلزات، صنعت خودرو، بخش ساخت و ساز و عمران، امور مالی و بانكی و نیز عرصه ی دفاعی، اوج ضدانسانی بودن اقدام جنایت كارانه ی این حكومت ظالم مقابل ملت های مستقل خصوصاً ملت ایران را نمایان می سازد. از جانب دیگر فقدان واكنش مناسب و مؤثر نسبت به اقدام های ضدبشریِ آمریكا، چه از طرف سازمان های بین المللی مسئول و چه از طرف دیگر كشورها همچون دولت های ریا كار اروپایی مدعی حقوق بشر و حاكمیت قانون، آنها را به شریك جرم جنایات آمریكا در ممانعت از سلب حقوق بنیادین ملت ایران و نیز در مقابله ی جدی با شیوع ویروس كرونا و جلوگیری از ریشه كنی آن تبدیل كرده است.

این جنایت كه با رضایت و حتی همراهی دولت های به اصطلاح مدعی حقوق بشر و با فشار صهیونیزم بین الملل و در پرتو برخی دولت های مرتجع منطقه صورت می پذیرد، همانا "جنایت مقابل بشریت" و انسان متمدن ایرانی است؛ تأسف آور آن كه این رضایت و همراهی حتی در شرایطی كه برخی مقام های رسمی آمریكایی اشتیاق خود از ابتلای شهروندان كشورهای مختلف به ویروس كرونا و جان باختن برخی از آنها را آشكارا بیان كرده اند نیز ادامه دارد و پس طرح این مساله كه كرونا سلاح بیولوژیك رژیم آمریكا برای مقابله با ملت-های مستقل است، بیش از پیش آنرا از یك فرضیه ی نظری به یك واقعیت عینی نزدیكتر كرده است.

سیاست "فشار حداكثری آمریكا" مقابل آحاد ملت ایران بوسیله اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی، بر بهره مندی بدون تبعیض و فارغ از رنگ، نژاد، دین، قومیت و گرایش سیاسی از حقوق بشر در كشورما، تأثیر منفی گذاشته است. جالب اینجا است كه آمریكا و دیگر مدعیان حقوق بشر كه همیشه بر طبل پشتیبانی از اقوام و اقلیت ها و گروه های لطمه پذیر می كوبند، خود مسبب نقض تمامیت حقوق بشر در جامعه ی هدف و افراد مورد اشاره بوسیله اعمال تحریم های غیرانسانی هستند.

در كشور عزیزمان ایران علاوه بر شهروندانی كه تابحال بر اثر مبتلاشدن به ویروس كرونا جان خودرا از دست داده اند، طبق گزارش های پزشكی اما به سبب نایابی داروی بیهوشی، كمیابی برخی داروها مانند «مپیلكس»؛ پانسمان مخصوص بیماران «ای بی»، جان شماری از شهروندان ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است گو این كه هزاران بیمار هموفیلی، ای بی (پروانه ای)، مولتیپل اسكلروز، تالاسمی، صرع و اختلالات ایمونولوژیك، همین طور بیماران پیوند كلیوی و دیالیزی و سرطانی بطور مستقیم و غیرمستقیم بر اثر تحریم های وضع شده توسط حكومت ظالم امریكا كه با همراهی دولت های اروپایی در عرصه ی عمل دنبال شده، در معرض مخاطرات جدی قرار داشته و متأسفانه خیلی از آنها جان خودرا از دست داده اند.

عالیجنابان!
تحریم های ظالمانه ی چند سال قبل ی حكومت جنایت كار آمریكا، نقض مفاد منشور ملل متحد و همچون ماده ی 25 آن است. فارغ از این كه شورای امنیت تابحال در نیل به ماموریت تعیین شده (حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی) تا چه اندازه مؤثر و موفق عمل كرده است، جای بسی شگفتی است كه مدعیان ساماندهی نظام جهانی، خود، آشكارا در راه نقض مفاد منشور ملل متحد و بی اعتبارسازی سازمان ملل گام بر می دارد.

سكوت دولت های اروپایی در مقابل سیاست های تحریمی و ظالمانه آمریكا و اجرای عملی این تحریم های غیرقانونی و ضدانسانی، این سوال را به ذهن متبادر می كند كه فارغ از موضوع ایران، چه تضمینی برای این كشورها در مواقع مخالفت با سیاست های آمریكا وجود خواهد داشت كه با رفتار غیرقانونی و ظالمانه آمریكا مواجه نشوند. این روند بطور قطع گریبان این كشورها را نیز در آینده خواهد گرفت؛ چه آن كه سیاست ها و رفتارهای آمریكا آشكارا برخلاف قواعد و نظم بین المللی بوده و نقض فاحش و سیستماتیك حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بین الملل و حقوق بشر شمرده می شود. بدین سان دولت های اروپایی با پیروی از سیاست های ضدانسانی آمریكا، عملاً به نهادینه شدن آنارشیسم بین المللی كه صرفاً تامین كننده ی منافع لابی قدرت و ثروت در رژیم امریكا است، كمك می كنند.

تحریم دارویی ایران از طرف حكومت ظالم آمریكا مغایر بند ۱ ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نقض بند الف ماده ی 55 منشور سازمان ملل متحد در ارتباط با حق زندگی، اشتغال و پیشرفت اقتصادی و بند ب آن درباره ی حق سلامتی انسان ها و مخالف با مفاد مقدمه ی اساسنامه ی سازمان بهداشت جهانی راجع به حق بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی است.

این تحریم ها هم چنین ناقض بخش ج بند 2 از ماده ی 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها كه بر حق پیش گیری از شیوع بیماری های واگیر و فراگیر و بخش دال بند 2 آن راجع به حق دسترسی به دارو، تجهیزات پزشكی و درمانی است.

عالیجنابان!
فلسفه ی ایجادی و هدف غایی نهادهای حقوقی بین المللی، چیزی جز نظارت بر اجرای قوانین حقوق بشری نیست كه در این راستا خودداری از تخریب وضعیت حقوق بشر در كشورها تعهدی سلبی بر ذمه ی این نهادها بوده و سكوت و انفعال یا تأیید و كمك شما به حفظ این وضعیتِ آشكارا خلاف قواعد مسلم حقوقی، موضوع مسئولیت شما در جایگاه ریاست این نهادها است، در این صورت، شما چگونه از خویش سلب مسئولیت می كنید در صورتیكه نقض آشكار قواعد آمره ی بین المللی همچون حق دسترسی شهروندان به دارو، درمان، تجهیزات پزشكی و حق برخورداری از امنیت غذایی، امنیت شغلی، امنیت زندگی و امنیت ملی به خاطر تحریم های ظالمانه هیأت حاكمه ی آمریكا مقابل كشورهای مستقل دنیا همچون ملت آزادی¬خواه ایران نقض گردیده است؟!! حال اگر نظارت بر اجرای قواعد حقوق بین الملل بشر وظیفه ی ذاتی شما است، آیا یادآوری مسئولیت دولت ها نسبت به حقوق انسان ها را وظیفه خود نمی دانید؟

عالیجنابان!
در همه ی جنایات بزرگ بشری كه میلیون ها نفر جان خودرا از دست داده اند، علاوه بر دو عامل ظالم و مظلوم، یك عامل اصلی دیگر نیز در آنها نقش دارد كه شامل نهادها، سازمان ها و شخصیت های مسوولی است كه نسبت به انجام وظیفه ی خودكوتاهی نموده اند. بدون تردید تاریخ علاوه بر دیكتاتورها و استبداد بین المللی، نسبت به عملكرد شما عالیجنابان نیز كه در گرفتاری های ملل مظلوم تحت ستم دم فرو بستید قضاوت خواهدنمود. امروز همگان اذعان دارند كه جرم مسئولان سازمان ها و نهادهای بین المللی كه در مقابل تهاجم گسترده ی شیمیایی رژیم صدام مقابل سربازان و شهروندان ایرانی در طول 8 سال جنگ تحمیلی سكوت كرده بودند، كمتر از جنایت صدام نیست.

از ین جهت، ما تعدادی از استادان دانشگاه های ایران در چارچوب ۱۵۰ مدیریت كانون های استادی به نیابت از از ملت بزرگ و كهن ایران و جامعه ی نخبگی این سرزمین، ضمن محكوم كردن رفتار ظالمانه، غیرقانونی و ضدانسانی حكومت آمریكا و همكاری برخی دولت های ریاكار اروپایی در اجرای جنایت ضدبشری سیاستمداران آمریكایی، از شما می خواهیم تا در قالب ماموریت خود، ضمن شكستن فضای سكوت در قبال استمرار این جنایت مقابل حق حیات همه ی مردم جهان و همچون حق حیات و پیشرفت ملت ایران، به وظیفه ی ذاتی و انسانی خود در مقابل ستمگری های گفته شده، جامه ی عمل پوشانده و اجازه ندهید تا تروریسم دولتی آمریكا، انسان و انسانیت را بیش از این به سخره بگیرد. در این راه، پیگیری لغو كامل و بی قید و شرط همه ی تحریم های آمریكا مقابل ملت ایران و احترام به قوانین بنیادین حقوق بشر بوسیله صدور تضمینات لازم، اصلی ترین رسالت سازمانی و مهم ترین وظیفه ی انسانی و نیز محوری ترین مسئولیت تاریخی شما عالیجنابان است.

در همین راستا از شما عالیجنابان مصرانه و حق جویانه می خواهیم در عمل به رسالت تاریخی خود افراد ظالم زیر را به جرم جنایت در حق بشریت بویژه جنایت مقابل انسان شریف و جویای پیشرفت ایرانی، تحت تقیب، بازداشت و زمینه ی محاكمه ی آنها را فراهم كنید:

۱- دونالد ترامپ و باراك اوباما؛ روئسای جمهور كنونی و سابق جمهور ایالات متحده ی آمریكا
۲- وزرای خارجه ی ایالات متحده ی آمریكا در دولت های ترامپ و اوباما
۳- روئسای آژانس امنیت ملی ایالات متحده ی آمریكا در دولت های ترامپ واوباما
4- رئیس مجلس سنای ایالات متحده ی آمریكا
5- رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده ی آمریكا
6- وزرای خزانه داری ایالات متحده ی آمریكا در دولت های ترامپ و اوباما
7- مشاورین امنیت ملی ایالات متحده ی آمریكا در دولت های ترامپ و اوباما
۸- وزرای دفاع، روئسای ستاد كل ارتش و فرماندهی سنتكام ایالات متحده ی آمریكا در دولت های ترامپ و اوباما
9- كاترین اشتون و فدریكا موگرینی؛ نمایندگان وقت اتحادیه ی اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی برای شراكت با آمریكا در ایجاد ظلم و تنگنا های ضد انسانی مقابل ایرانیان

امید آن كه این نامه ی حق جویانه دانشگاهیان ایران بتواند به كوشش شما رؤسای نهادهای سازمان ملل متحد و متولیان سازمان های حقوق بشری، به رفع رفتارهای ظالمانه ی هیأت حاكمه ی آمریكا ی ستمگر و دیگر دولت های اروپایی همراه آن خصوصاً مجریان و شركای تحریم های در رابطه با حقوق بنیادین بشر همچون حق حیات، حق زندگی، حق رفاه، حق آسایش، حق اشتغال و حق امنیت ملی ملت بزرگ ایران و جلوگیری از نسل كشی میلیون ها انسان منجر شود.

البته شما دست اندر كاران سازمان های به اصطلاح جهانی بخواهید یا نخواهید ملت كهن و انقلابی ایران همانند روزهای سخت جنگ هشت ساله ی تحمیلی كه در اوج مظلومیت و البته با سرزندگی و نشاط و پایداری، ائتلاف صدام، آمریكا، اروپا، شوروی، دولت های مرتجع منطقه و سازمان مزدور و آدمكش منافقین را به كرنش وادار و به شكستی تاریخی كشانید حالا نیز در عالمی شدن ویروس منحوس كرونا، تحریم های مضاعف و تركیبی؛ تحریم دارویی و سایر تحریم های ظالمانه و ثانویه مقابل این مرز پرگهر را كه به صورتی با این ویروس منحوس به ائتلاف رسیدند پشت سر خواهد گذاشت اما در حافظه ی تاریخی خود هیچ گاه نقش دولت های ستمگر و سازمان های محافظه كار مدعی تامین حقوق بشر را در این بیدادها به فراموشی نخواهد سپرد؛ بدین جهت ایفای وظایف تان در عمل به رسالت تاریخی خویش برای اقامه ی دادخواست جهانی مقابل جنایت كاران یاد شده نه صرفا اقدامی در دفاع از حقوق حقه ی ایرانیان بلكه دفاع از هویت انسانی خودتان نیز به شمار می آید.
والسلام علی من اتبع الهدی
180 نفر از مدیران كانون های جنبش استادی دانشگاهها، مراكز آموزش عالی و پژوهشی كشور

/


1399/01/14
00:24:47
5.0 / 5
3509
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است