در دومین جلسه دادگاه مطرح شد

طبری: كل لواسان را بخواهم به نامم می زنند

طبری: كل لواسان را بخواهم به نامم می زنند به گزارش ثبت آسان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اكبر طبری، با اظهارات نماینده دادستان و دفاعیات متهم، به پایان رسید.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران شروع شد. در ابتدای جلسه، قاضی ضمن اعلام برگزاری جلسه علنی دادگاه اظهار داشت: پیش از شروع محاکمه لازم است مطالبی را از باب تذکر اعلام کنم. وی افزود: دادگاه بعنوان قانون تنها مرجع رسیدگی و دادرسی کامل درباره افترا متهمان است و تصمیم به رأی دادگاه بعد از استماع و دفاع متهمان و بررسی علل خواهد بود. بنابراین دیگران از هرگونه پیش داوری اجتناب کنند. قاضی بابایی اضافه کرد: برگزاری جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروه ها باشد، و جریانات هم از تولید اخبار کذب و متهم کردن دیگران به نام متهمان این پرونده اجتناب کنند. وی تصریح کرد: به همه کسانی که در دادگاه سخن میگویند شامل نماینده دادستان، شکات، متهمان و وکلا تذکر می دهم صرفا در محدوده کیفرخواست و سوالات دادگاه اظهارنظر کنند. قاضی خاطرنشان کرد: فایل صوتی و تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کشور به سر می برند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم او و دیگران به سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک نمایند. وی تصریح کرد: همانگونه که اخیراً سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند، قاطبه قضات و همکاران اداری، افرادی سالم، متدین و عادل هستند و عموم قضات تلاش دارند تا با تخلفات انجام شده برخورد کنند. در ادامه قاضی بابایی از متهم اکبر اتباعی طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم افترا به وی از او خواست ابتدا دفاعیات خویش را در باب زمین های کلاک عرضه نماید.۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتممتهم طبری اظهار داشت: به رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچک ترین بهانه و دست آویزی برای افترا زنی در رابطه با شغل و سمت من عرضه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته ام. متهم طبری افزود: روشن است این پرونده سازی ها و افترا زدن ها که اغلب آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ده سال یا ۱۵ سال قبل است. وی اظهار داشت: تا این لحظه هیچکدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که بعنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد. متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم. وی مورد اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم اظهار داشت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید. متهم اظهار داشت: دفاعیاتم را وکیلم انجام می دهد. قاضی اظهار داشت: حق دفاع وکیل محفوظ است و رویه دادگاه این است که اول اظهارات متهم استماع شود. متهم طبری حین صحبت های قاضی از همان جایگاه با وکیلش مشورت کرد که آیا پاسخ بدهد یا خیر. متهم طبری اظهار داشت: اصلاً قبول ندارم با او قراردادی نداشتم و قراردادم با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز نماییم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم. قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازجو قرائت کرد و خطاب به متهم طبری اظهار داشت: با عنایت به این اظهارات پاسخ دهید. متهم طبری اظهار داشت: با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد کردیم و با عنایت به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام می دادم. متهم اضافه کرد: در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم، در سال ۹۰ مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده است پس بده، من ۴ و ۲۰۰ (چهار و دویست) از پول را برگرداندم و کتباً هم نوشتم که کل پول را بر می گردانم. قاضی پرسید: تنظیم دست نوشته برای چه بوده است؟متهم پاسخ داد: برای این نوشتم که قسمتی از پول را برگردانده ام و قسمتی را ساخت و ساز انجام دادم هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بسته ام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من نداده اند. قاضی بابایی خطاب به متهم طبری بیان نمود: اظهارات مشایخ در پرونده برخلاف اظهارات شما است. طبری در ادامه مدعی شد: آنرا نمی دانم ولی اضافه می کنم پولی هم از نجفی نگرفته ام. قاضی سوال کرد: درباره زمین قریه نجارکلای لواسان توضیح دهید. متهم طبری اظهار داشت: با نجفی قرارداد داشتم و در صندوق امانات است و با خودکار سبز امضا شده است. قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست تا اظهارات خویش را بیان کند. قهرمانی بیان نمود: فرایند اتفاق افتاده در مورد نجفی را تشریح می کنم. در کلاک لواسان چند فرایند وجود دارد؛ نجفی قطعات زمین مختلفی را خریداری می کند که این اراضی در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان بود و خارج از محدوده لواسان و دارای کاربری زراعی بود. نماینده دادستان اضافه کرد: سال ۸۲ چه اتفاقی می افتد؟ نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا می کند که ۵۰ درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، شهرداری زمین ها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین هم تغییر کند. ممنوعیت های قانونی گوناگونی وجود دارد؛ طبق قانون حفظ اراضی شهرداری نمی تواند تغییر کاربری انجام دهد، اما این اقدام صورت گرفته و شهرداری موظف به رعایت مصوبات شورایعالی شهرسازی بوده است. همینطور در ماده ۱ قانون حفظ اراضی هم آمده که تغییر کاربری ممنوع می باشد و شورایعالی امنیت ملی هم در مورخ ۷۹/۸/۲۵ مصوبه می کند که اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان است. وی با اشاره به این نکته که سال ۸۵ در این فرایند بسیار مهم می باشد، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۵ شهرداری تشکیل می شود و مصوبه را ابلاغ می کند، اما به سبب اینکه خلاف مقررات بوده کسی جرات انجام دادن را ندارد. خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و در دیوان رد می شود و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان می رود و حکم بر ضد شهرداری صادر می شود تا توافق را انجام دهد و در سال ۸۸ حکم دادگاه حقوقی صادر می گردد. نماینده دادستان در ادامه به روزهای دستگیری طبری اشاره نمود و اظهار داشت: زمانی که آقای طبری دستگیر شد در مورد کلاک اطلاعات ما به مرور کامل شد ان زمان اطلاعات ما بیشتر در حوزه آقایان دانیال زاده و سرخوش بود، آقای نجفی پس از دستگیری مشایخ از کشور فرار می کند. وی خاطرنشان کرد: ما اطلاعات ۱۵ سال از حساب های آقای مشایخ را بررسی کردیم، در حساب آقای مشایخ پول هایی است که در ۸۴، ۸۳ الی ۸۸ واریزی هایی از جانب آقای مشایخ به آقای طبری وجود داشته است. به آقای مشایخ گفتیم که این پول ها چیست که برای آقای طبری واریز کردی که آقای مشایخ گفت من ۷ میلیارد به آقای طبری بابت ساخت و ساز دادم.ماجرای دستخط طبرینماینده دادستان اظهار داشت: در ادامه به سراغ آقای طبری رفتیم و گفتیم این پول هایی که آقای مشایخ واریز کرده بابت چیست؟ آقای طبری گفت مشایخ ۴ میلیارد بابت ساخت و ساز داده است و این نخستین تناقض در عدد واریزی است. وی خاطرنشان کرد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه مشایخ اعلام نمود اسناد وی در ویلایش در لواسان است و ضابطان خدوم بلافاصله به ویلا می روند و اسناد به دست می آید. قهرمانی تصریح کرد: نخستین سند دست خط آقای طبری است. رئیس دادگاه خطاب به متهم طبری اظهار داشت: آیا این دستخط شما است؟متهم طبری اظهار داشت: بلهنماینده دادستان هم در ادامه اظهار داشت: صورت جلسه ای به خط آقای طبری نوشته شد که به آقای مشایخ داده می شود در این دست نوشته نوشته شده است که نظر به توافق فی ما بین آقای مشایخ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت مشارکت در ساخت و ساز در اختیار بنده قرار داده است. نخستین سوال این است که چرا این افراد ضد و نقیض صحبت می کنند. ازطرفی این به ذهن آمد که آقای مشایخ در سال ۸۴، هشت میلیارد از کجا آورده است. در این خصوص با آقای مشایخ صحبت کرده ام که گفت اگر تمام زندگی و کارخانه های خویش را بفروشد شاید این میزان بشود. قهرمانی اظهار نمود: در تحقیقات اسنادی پیدا کردیم و دیدیم یک مبایعه نامه به نام آقای مشایخ است و ملکی را مشایخ در کریم خان که ۳۰۰ متر است به آقای طبری می دهد و سند رسمی به نام آقای طبری می شود. وی اظهار داشت: سوال این است زمانی که کسی زمینی برای مشارکت در ساخت می آورد یا به صورت ۵۰-۵۰ شریک می شود و یا آورده ای برای آن فرد دارد؛ این چه جور مشارکت در ساخت است که همان ابتدا سند به نام او زده می شود بنابراین حساسیت ما بیشتر شد و ما اطلاعات را قطره چکانی جمع کردیم. قهرمانی خاطرنشان کرد: آقای مشایخ پشت صحنه این حوادث را افشا کرد. آقای مشایخ فردی است که از ۳۰ سال قبل با آقای نجفی دوست است و از راه نجفی با آقای طبری دوست می شود، در شرکت های آقای نجفی هم سمت داشته است. نماینده دادستان اظهار داشت: آقای مشایخ گفته است که پول ها برای بنده نیست و توسط حسن نجفی داده شده که به آقای طبری بدهم. ۸ میلیارد و ۴۰۰ در چندین مرحله بوده است. وی عنوان کرد: در مورد ملک کریم خان هم گردش آنرا درآوردیم و متوجه شدیم که سابقا به نام فردی بوده که به نام آقای مشایخ می زند. او را آوردیم و گفت مشایخ را نمی شناسم. ضابطی گفت بنده دو قطعه زمین در لواسان از آقای نجفی خریداری کردم و بابت ثمن معامله ده چک و یک زمین در کریمخان دادم. به من گفت امضا بزن و در دفتر خانه امضا زدم. در ادامه نماینده دادستان از متهم طبری پرسید آیا با آقای نجفی مراوده دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: سی سال است با آقای نجفی آشنا هستم. نماینده دادستان خطاب به وی اظهار داشت: شما قبلاً گفته بودید که او را نمی شناسید. متهم اظهار داشت: شاید شما گوشتان اشتباه شنیده است. متهم در خلال جلسه چند بار در این خصوص اظهارات متفاوت و متناقضی بیان داشت. در ادامه نماینده دادستان اظهار داشت: مشایخ بعنوان نماینده شرکت پوشینه برای آقای نجفی، به او وکالت می دهد. در این میان آقای طبری قرارداد مشاوره و کارشناسی می نویسد و توجیه می کند اگر ما به دام افتادیم بگوییم این پول ها پول های کارشناسی است. وی افزود: کدام کارشناس رسمی دادگستری ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دستمزد کارشناسی می گیرد؟ این در حالیست که آقای طبری در سال ۸۴ این میزان پول به حسابشان آمده است. نماینده دادستان تصریح کرد: آقای مشایخ در اظهارات خود اعلام نمود که ملکی به نام آقای طبری زده که سند آن هم موجود است و برای آنکه ردی از مراودات مالی باقی نماند این سند را با واسطه به نام آقای طبری زده اند. وی افزود: زمانی که در تحقیقاتمان جلوتر رفتیم وکالت نامه ای دستمان آمد که متوجه شدیم خواهران آقای حسن نجفی وکالتی به آقای مشایخ در مورد زمینی در لواسان که در سال ۸۳ بوده است داده اند که در سال ۸۴ آقای مشایخ با این وکالت نامه کلیه حقوق خویش را به آقای طبری می دهد و وی هم با این وکالت نامه ملک را به نام خود می زنند. قهرمانی افزود: در ادامه تحقیقات به مجتمعی به نام سانا برخورد کردیم که متوجه دو واحد ۳۱۹ و ۳۱۳ شدیم. پس از بررسی ها فهمیدیم که مالک واحد ۳۱۳ به نام آقای طبری نیست بلکه به نام حمیدرضا نجفی است. وی خاطرنشان کرد: در این میان متوجه شدیم که آقای طبری این واحد را برای وسایل عکاسی دخترش امانت گرفته است سپس آقای طبری مجوز اتحادیه عکاسان را برای این واحد دریافت می کند تا آنجا برای عکاسی دخترشان باشد. حال این سوال باقی است که اگر این واحد برای آقای طبری نبوده چرا مبادرت به دریافت مجوز کرده و اگر برای ایشان است چرا انکار می کند. نماینده دادستان اظهارات مشایخ در مورد دریافت رشوه و اقدامات مابه ازای رشوه و پولشویی را قرائت کرد و اظهار داشت: با پیگیری های سازمان بازرسی، طبری نگران می شود و قراردادی با مشایخ منعقد می کند و پس از آن ملک کریم خان را به نام دانیال زاده می زنند. نماینده دادستان اضافه کرد: آقای مشایخ ۴۲ میلیون و ۳۸ هزار سهم می خرد و وکالت آنرا به طبری می دهد. قهرمانی همینطور در ارتباط با پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به سبب بیماری اظهار داشت: او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا عرضه نداده و اگر ادعایی دارد آنرا برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خویش را در ایران گذاشتند!بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم طبری اظهار داشت: یک نفر از اعضای شهرداری را بیاورید که بگوید بنده دخالتی در کلاک داشتم. وی افزود: کار من ساختمانی بوده است در مورد سانای یک واحدی را مقابل شماره ۳۱۳ خریدم و بیشتر از ۷۰ درصد پول آنرا پرداخت کردم و ۲۰ درصد دیگر ماند بعد از آماده شدن سند تفکیکی. متهم طبری اضافه کرد: آقای مشایخ سالی یک مرتبه در ایران نیست و ۱۱ ماه در خارج از کشور است به او گفتم واحد خودم را به شما می دهم و شما واحد خویش را به من بدهید و او بعنوان امانت کلیدش را به من داد و تلفنی قرار داد بستیم، اما هر دو واحد را دست نزدیم و گذاشتیم تا کارهای ثبتی و آخر کار انجام شد. ساختمان بعنوان امانت دست من بوده است. قاضی پرسید: برای چه امانت گرفتی؟متهم پاسخ داد: رفیقمان است. رئیس دادگاه از متهم طبری پرسید: آقای منصوری را چطور می شناختید؟متهم طبری که تلاش داشت پاسخ ندهد و می گفت وکیلم پاسخ خواهد داد، اظهار داشت: فقط یک دیدار با منصوری، نجفی و مشابه داشتم!قاضی بابایی پرسید: اظهارات مشایخ را قبول ندارید؟متهم طبری اظهار داشت: اصلاً قبول ندارم، منصوری کاره ای نبود. قاضی بابایی پرسید: وجوه دریافتی بابت چه موضوعی بوده است؟متهم طبری پاسخ داد: وجوه دریافتی از مشایخ بابت کارهای ساختمانی بوده و از نجفی هیچی نگرفته ام. قاضی بیان نمود: طبق اسناد و مدارک، شما تحت پوشش مشایخ، وجوه و اراضی دریافت کردید. متهم طبری اظهار داشت: آیا از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده ام؟ آیا کج دستی کرده ام؟ از کدام قاضی پیگیری کاری را مطالبه نموده ام؟قاضی بابایی بیان نمود: درباره همه مسائل به جز اتهامات صحبت می کنید. متهم طبری اظهار داشت: اصلاً مورد کلاک را قبول ندارم و از نجفی هیچی نگرفته ام. اگر سهام خریده ام، تابحال چه استفاده ای کرده ام؟ مشایخ بدون اجازه برایم سهام خریده است. قاضی بابایی بیان نمود: فرهاد پورتمن در اظهاراتش گفته که نجفی برای حل مشکل لواسان از طبری مساعدت می خواست. متهم طبری اظهار داشت: نجفی هروقت به ایران می آمد ۴ روز بود و بعد از آن به خارج از کشور می رفت. متهم طبری در ادامه اظهار داشت: آقای مشایخ با آقای نجفی می آمدند و مرا می دیدند جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم. این متهم اضافه کرد: اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می دهند و اگر کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم به نام من می کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها هم از من بخواهند من هم برای آنها انجام می دهم. وی اظهار داشت: مشایخ و نجفی هیچگاه کار اداری از من نخواستند. قاضی بابایی در ادامه از متهم طبری خواست تا در مورد زمین مشجر در قریه نجار کلای لواسان توضیح دهد؟این متهم اظهار داشت: آنرا مشایخ در چارچوب قرارداد آورد که البته هیچ کاری انجام ندادیم قرار بود بسازیم، اما صرفا دور آنرا دیوار کشی کردیم این مورد مربوط به ۱۶ سال قبل است. وی اظهار داشت: من نمی دانم که مال کیست مشایخ آورده بود مشایخ نماینده تام الاختیار نجفی بود و من از مشایخ گرفته ام. قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: مشایخ وکالت واگذاری داشته است. متهم طبری اظهار داشت: مشایخ وکالت واگذاری بسیاری از زمین ها را دارد این واگذاری در چارچوب قرارداد مشارکت بوده است. نماینده دادستان خطاب به متهم طبری اظهار داشت: دستمزد کارهایی که شما مدعی هستید در ساختمان و…، انجام می دادید چقدر بوده است؟متهم اظهار داشت: هر چقدر باشد کار من ارزش داشت به کسی ربطی ندارد که دریافتی من زیاد بوده. رئیس دادگاه خطاب به متهم طبری اظهار داشت: اظهارات حسین نصیری در مورد زمین هایی که صحبتش شد این است که زمین متعلق به اکبر طبری بوده و به من گفت تا به آن سر بزنم تا کسی نیاید آنرا بگیرد. در این خصوص چه توضیحی دارید؟متهم اظهار داشت: در لواسان از این موارد زیاد است عده ای صحنه سازی می کنند من به او (حسین نصیری) وکالت کاری داده بودم. قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: آیا توضیح دیگری دارید؟متهم طبری پاسخ داد: خواهشم این است که در جلسه بعد شهردار وقت و رئیس شورای وقت را احضار کنید و بیاورید. قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا در مورد زمین مشجر ۱۶۷۵ متر مربع و در مورد نحوه واگذاری آن در لواسان توضیح دهد؟نماینده دادستان هم عنوان کرد: این ملک اساساً به نام خواهران آقای نجفی بوده که وکالتی به آقای مشایخ دادند و مشایخ پس از یک سال به آقای طبری وکالت داد و آقای طبری زمین را به نام خود میزند و آقای مشایخ می گوید که این کار به دستور آقای نجفی انجام شده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای طبری گفتند که این افراد دوست داشتند تا به من پول بدهند کاملاً درست است آقای طبری محبوب دل های متهمان اقتصادی بودند. قهرمانی در ادامه اظهار داشت: آقای طبری می خواهد خروج آقای نجفی از کشور را عادی جلوه دهد، اما ما به جهت اینکه مستند سازی نماییم مستندات خروج آنها را در چند سال قبل گرفتیم چنین سابقه ای یافت نشد که چندین ماه خارج شده باشند و به کشور بازنگشته باشند. صحبتهای آقای طبری برای این است که خروج آقای نجفی را عادی جلوه دهد.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: آقای طبری در مورد ملک کریم خان پاسخ مرا ندادند. متهم خطاب به قاضی دادگاه اظهار داشت: وکیل من فرصت پیدا نکرده ۱۶ هزار صفحه پرونده را مطالعه کند. قاضی در ادامه خطاب به وی اظهار داشت: ما وقت رسیدگی را عقب انداختیم تا وکلای شما بتوانند پرونده را مطالعه کنند. متهم اظهار داشت: البته دادگاه همکاری خوبی با وکلای من داشت. قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: الان دیگر قصوری از جانب دادگاه نیست. در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را یک به یک پاسخ داد. نماینده دادستان اظهار داشت: در مورد اینکه آقای طبری می گویند درب یکی از املاک را اصلاً باز نکرده ام، آقای طبری شما ملک های زیادی دارید که هنوز درب آنرا باز نکردید که این ملک ها بسیار چشم نواز و لوکس هستند که توسط یک فرد سرشناس بانکی به شما داده شده است؛ شما چندین ملک در کیش و ولنجک تهران دارید که همه این املاک در حال بررسی است. نماینده دادستان درباره اظهارات متهم در مورد آقای منصوری اظهار داشت: اولاً چرا دفتر شما کانون رجوع این آدم ها بوده است. شما کارشناسان و مسئولین پرونده را ۴ ساعت پشت در نگه می داشتید اما آقایان منصوری، نیازآذری، نجفی و دیواندری راحت به دفتر شما می آمدند. وی افزود: آقای طبری از آقای منصوری درخواست دارد تا مبحث کلاک را به نفع آقای نجفی پیگیری کند. وی ادامه داد: متهم گفت نماینده دادستان خارج از کیفرخواست حرف می زند اما من درخواست دارم که قانون را مطالعه کنند تا ببینند خارج از کیفرخواست یعنی چه. در ادامه قاضی درباره دریافت وجه از جانب متهم طبری از او پرسید که آیا این افترا را قبول دارد؟متهم پاسخ داد: قبول ندارم. در ادامه قاضی اظهارات مشایخ را قرائت کرد و اظهار داشت: آقای مشایخ گفته نجفی ۵۰۰ هزار یورو به قاضی منصوری در ۵ نوبت پرداخت کرده است و ۸۴ میلیارد ریال هم طی یک قرارداد، شما دریافت کرده اید آیا این موارد را قبول دارید؟متهم پاسخ داد: اصلاً این ادعاها را قبول ندارم. قاضی پرسید: چرا مبالغ را گرفتید؟متهم پاسخ داد: کار عمرانی می کردیم، اتهامات را نمی پذیرم. نمی دانم پولی که مشایخ به من داده ۰۰ ۷ و ۸۰۰ بوده یا ۸۰۰ و ۴۰۰ میلیارد چون از این حرف ها با هم نداشتیم. ما هر شب با هم تماس تلفنی داشتیم. متهم افزود: در مورد دیدن خانه ها هم آقای دانیال زاده می داند من در ساختمانی را که خریدم را هم باز نکردم. بعد از آخر دفاعیات متهم طبری، قاضی ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: در جلسه بعدی دفاعیات وکیل دریافت می شود.

1399/03/22
20:33:18
5.0 / 5
2503
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است