قاضی مسعودی مقام در دادگاه ۲۱متهم ارزی؛

بانك مركزی متهم است

بانك مركزی متهم است به گزارش ثبت آسان قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: سیستم بانكی ما نظارتی نداشته است اگر نظارتی بود این همه پول نمی رفت و این نشان دهنده وجود فساد است.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری از وکیل متهم سعیدی فر خواست در جایگاه قرار گیرد تا اظهارات خویش را بیان کند. وکیل متهم سعیدی فر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: موکل بنده در بخش صرافی هیچ کاری برخلاف قانون انجام نداده است، موکل صرفا با گروهی کار کرده است که امروز بعنوان متهم در دادگاه حضور دارند. این وکیل افزود: بر مبنای کیفرخواست عمل موکل من جرم است، اما موکل من تمام اقدامات خویش را در سامانه ثنا ثبت کرده است. آیا نهادهای نظارتی که وظیفه شان نظارت بر عملکرد صرافی ها است در اینباره گزارشی عرضه کرده اند؟ وزارت صمت و بانک مرکزی از نهادهای نظارتی هستند آیا بانک مرکزی که بلک فهرست را اعلام می کند این افراد را در بلک فهرست قرار داده است؟ و به صرافی اعلام داشته است؟ آیا بانک مرکزی اعلام نموده است که با این گروه معامله نکند؟قاضی اظهار داشت: عدم نظارت توجیه رفتار مجرمانه نیست و این مورد رافع مسائل کیفری نیست. وکیل اظهار داشت: موکل من می گوید به هیچ عنوان فکر نمی کردم که اقدامات من برخلاف قانون باشد. قاضی افزود: اتهامات موکل شما معاملات غیر مجاز است. وکیل متهم اظهار داشت: تمام این معاملات غیر مجاز ثبت شده است. قاضی خطاب به وکیل متهم اظهار داشت: نهاد نظارتی که می گوئید مانند بانک مرکزی خود متهم است. بعضی از وجوه متهمین که مبالغی دریافت کرده اند در دادگاه کیفری دو بررسی خواهد شد. مقامات بانک مرکزی هم باید پاسخگو باشند. سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است اگر نظارتی بود این همه پول نمی رفت و این نشان دهنده وجود فساد است. رئیس دادگاه تصریح کرد: وقتی قوه قضائیه وارد شد گزارش ها یک به یک در صرافی ها تغییر نمود. متأسفانه وظایفی که بر عهده برخی کارکنان دولت می باشد درست صورت نمی گیرد که این مورد به خاطر عدم تخصص، عدم رعایت موازین اخلاقی و دینی است و چینش ها طوری است که نه تخصصی دارند و نه خودشان تعقیب کننده هستند. همه پرونده های ما به دلیل عدم نظارت است. وکیل متهم سعیدی فر افزود: نهادهای نظارتی نه تنها گزارشی عرضه نکرده اند حتی به موکل بنده هم موردی را اعلام نکرده اند. قاضی خطاب به وکیل متهم اظهار داشت: در مورد انتفاع دو میلیارد تومانی توضیح دهید. وکیل اظهار داشت: موکل من می گوید هیچ مبلغی دریافت نکرده است تمام اقدامات موکل من بر مبنای دو امضا بوده است. قاضی خطاب به وکیل اظهار داشت: منظور شما از دو امضا چیست یعنی نفر بعدی هم بیاید؟وکیل این متهم اظهار داشت: موکل من موردی به تنهایی انجام نداده است و شاید ۳۰، ۴۰ نفر دیگر هم بوده اند که با آنها هم امضا داشته است. موکل من اقداماتش را با این تصور انجام داده است که تخلف و جرمی انجام نداده است. وکیل مدافع متهم سعیدی فر در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکلم می گوید ما مرده شور بودیم و کاری نداشتیم این مرده کیست. اگر به ما می گفتند این ارز، ارز اتاق مبادلات است جریان متفاوت بود. همینطور موکلم بیان داشته در هر موردی از سوی بانک به وی دستور داده می شد همان کار را انجام می داده است. وی افزود: ارز اتاق مبادلات به حساب بانک می رود و به صرافی نمی آید، صرافی امکان جابجایی این ارز را ندارد و مشتری باید به بانک رجوع کند، در مورد درهم هایی که عرضه شد هم مستقیماً در بانک امارات بوده است و به بانکهای داخلی ارتباطی نداشته است. وکیل متهم افزود: من سوالی دارم که پرسیده شود صرافی چقدر سرمایه گذاری داشته است؟ ۲۸۰ میلیون دلار بالغ بر ۸۰۰ میلیارد به حساب ذی نفع رفته است اگر تأمین کننده ارز صرافی است باید در کیفرخواست ثبت شده باشد. نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم اظهار داشت: صرافی مدعی است به واسطه مراودات خرید و فروش ارز هنوز از اسدبیگی طلبکار است. شما به صحبت های من دقت نمی کنید و گرفتار اشتباهات محاسباتی شده اید، ۱، ۹۷۴ میلیارد تومان در عرض یک سال واریز شده است. قاضی خطاب به وکیل متهم اظهار داشت: تمام این موارد در پرونده موجود است. پرونده را درست نخوانده اید به فاصله زمانی و پرداخت ها توجهی ندارید. این توضیحاتی که درباره مراجع نظارتی و صرافی ها عرضه می دهید همه می دانند به چه شکلی است. درباره زمان هم هیچکدام قابل پذیرش نمی باشد، قاضی دادگاه موظف به اجرای قانون است، حقوق کارمند مشخص است که چقدر دریافتی داشته است، این اعداد و ارقام تماماً محاسبه شده است پرونده را کامل نخوانده اید شما به اظهارات دیگران هم توجه ندارید، شما درباره عملکرد متهم و قاچاق ارز باید توضیح دهید. وکیل این متهم اظهار داشت: موکل من که درآمد خوبی هم داشته است در خارج تنها یک خانه دارد و دارایی خاصی ندارد. نماینده دادستان خطاب به این وکیل اظهار داشت: شما می گوئید چرا پول به حساب صرافی رفته است، تغییر سقف صدور سوئیفت، امکان پذیر نیست. آقای معتمدی چرا جلسه گذاشت و گفت کارهایی که شما کرده اید غیر قانونی بوده است. شما اظهارات کارشناس بانک مرکزی را بخوانید، او از این همه تغییرها تعجب کرده است. ما تمام اسناد جعلی را در دفتر آقایان پیدا کرده ایم. شما مدعی تفکیک هستید و من امیدوام موکل شما بیاید و حرف هایش را بشنویم. ما می گوئیم درباره ارزها توضیح دهید که چرا باید از بانک استعلام می گرفتید، اما نکردید چرا پول ها به حساب صرافی رفته است؟قاضی خطاب به وکیل اظهار داشت: بر مبنای جدول و اعداد و ارقام توضیح دهید. وکیل بیان نمود: من اعداد و ارقام را نمی دانم اگر بانک دستور داده صرافی انجام داده و تغییر ذی نفع در بانک انجام شده است در صرافی انجام نشده است. قاضی خطاب به وکیل اظهار داشت: ما روش ها را می دانیم درباره اعداد و ارقام توضیح دهید. شما کلیات را توضیح ندهید. تمام استعلامات و شکایات و اظهار نظرها در پرونده موجود است. موکل شما هم تمام اسناد را دارد اگر اسناد دیگری دارید عرضه دهید. وکیل متهم پاسخ داد: صرافی هم باید جزو متهمین باشد، چون پول به حساب صرافی رفته است. قاضی خطاب به این وکیل اظهار داشت: بقیه متهمین صفر تا صد تعقیب خواهند شد، هیچ مقامی مصون نخواهد بود ابعاد این پرونده وسیع است. افرادی دیگر اضافه خواهیم کرد و تعیین تکلیف خواهد شد. ما تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را در این پرونده مورد بررسی و تعقیب قرار خواهیم داد و در حال انجام تحقیقات بیشتر در این پرونده هستیم. نماینده دادستان در ادامه مستنداتی را در ارتباط با ریز حساب ارزی صرافی و نامه ای از شرکت دریا نور زئوس به صرافی در دادگاه به نمایش گذاشت و اظهار داشت: شما می گویید ارزی از دنیا معتمد پارسه واریز شد اگر این ارز امانی بوده خودشان باید دستور پرداخت بدهند؛ اما باردیگر شرکت دریای نور زئوس درخواست می کند. نماینده دادستان اضافه کرد: باید صلاحیت و صحت صدور وکالت دوم که مبنای قرارداد دوم می شود اثبات شود. آقایان مدعی هستند امضای آنها نیست، قرارداد کارگزاری اول در شهریور منعقد می شود و یک ماه بعد آقای رستمی به اسد بیگی وکالت می دهد، صرافی سوئیفت های مختلف را به واسطه شرکت ها درخواست کرده است و آقای سعیدی فر که رئیس صرافی بود باید بررسی می کرد ارز از چه حسابی آمده است. وی افزود: اگر نظارت بود این اتفاق نمی افتاد، اگر آقایان درگیر در این پرونده تطمیع و ترغیب نشده بودند چه علتی داشت به واسطه زنگ مقام مسئول محلی سوئیفت صادر کنند. چرا دنیای معتمد پارسه حواله را صادر می کند و دریای نور زئوس درخواست می دهد، ارزهایی که دنیای معتمد پارسه به صرافی داد تماماً مبادلاتی بوده است و بانک هم به صرافی اعلام نموده که ارز مبادلاتی بوده است. وکیل مدافع متهم سعیدی فر اظهار داشت: این بحث ها مربوط به تنخواه است هر کارگزاری تضمین عرضه می داد تنخواه می گرفت. نماینده دادستان تصویر نامه شعبه اسفندیار به انصاری را در دادگاه به نمایش گذاشت و اظهار داشت: در نامه ننوشته اند که تنخواه است. قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل اظهار داشت: اگر تنخواه است یک سند عرضه دهید. وکیل متهم سعیدی فر پاسخ داد: سندی ندارم. قاضی اظهار داشت: شما مدعی هستید و باید سند عرضه دهید، دفاع باید با سند باشد. نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان نمود: شما مدعی هستید در یک بازه زمانی ۲۹۵ میلیون دلار، ۱۷۶ میلیون دلار و قریب ۳۷۰ میلیون دلار از تنخواه استفاده شده است
نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع متهم سعیدی فر اظهار داشت: در مورد نقش زئوس توضیح دهید. وکیل متهم پاسخ داد: زئوس کارگزار صرافی بوده است در تاریخ ۲۵.۷.۹۴ نامه آریاک به امور بین الملل و نامه امور بین الملل به صرافی ارسال شده است و در مورد یک وکالتنامه هم تاریخ و شماره دفتر خانه مشخص نمی باشد. قاضی اظهار داشت: وکالت نامه هایی داریم که سال جاری امضا شده است و تاریخ آن سال ۱۳۳۶ خورده است. موکل شما بدون رویت وکالت نامه نمی توانسته اقدامی کند، چه چیزی در وکالت نامه نوشته شده است. در این میان متهم رستمی در ارتباط با وکالت نامه گفت من امضا نکردم. وی افزود: معتمد پارسه ۲۸۳ میلیون دلار ارز دریافت کرده است و ۲ شرکت دیگر هم ارز گرفته اند که یکی از روسای آنها حالا در زندان است و گفته است اسد بیگی به او گفته ارز را بگیر و خودش هم آنرا فروخته است. نماینده دادستان اذعان کرد: ارزهای مربوطه توسط معتمد پارسه در سال ۹۶ دریافت شده و تأمین ریال اولیه برای پرداخت اولاً گزارش مربوط به بانک است، بانکی که موکل شما رئیس صرافی آن بوده است. نماینده دادستان اظهار نمود: بانک گفته ۱، ۹۷۴ میلیارد تومان به این حساب ها واریز شده و ریال و ارز مآخوذه بیشتر این مساله است. اول تأمین ریال می شده و سپس ارز دریافت می شد و اقدامات مجرمانه اتفاق می افتاده است. نماینده دادستان اذعان کرد: فرخزاد چک چند میلیارد تومانی از اسد بیگی دارد و فرخزاد در دادگاه مربوطه به همراه عامری گفته است ارز را از اقتصاد نوین گرفتیم و برای اسدبیگی بوده است، آن روز شاید متهمان بازداشت نشده بودند و پرونده قضایی هم تشکیل نشده بود. نماینده دادستان اظهار داشت: چرا باید ۲۹۵ میلیون دلار به حساب صرافی واریز شود، در مورد سوربن گستر طیور هم مدیرعامل آن احضار شد و گفته که از سوی گلدن باکس امارات ارز گرفتم و اسد بیگی را نمی شناسم. وی افزود: انصاری گفت اختلاف حساب بین صرافی بود و پول در بانک بلوکه شد و اجازه واریز را به صرافی ندادند، نقش صرافی در این خصوص محرز و ریال و ارز هم دقیقاً منطبق است و شاید بالاتر هم باشد. نماینده دادستان بیان نمود: بررسی های ما در سال ۹۵ نشان داده است یک میلیارد و اندی به آقای سعیدی فر پرداخت شده و آقای کحال زاده هم به این مورد اقرار کرده است. وی افزود: موکل شما سال ۹۶ از کشور خارج می شود که این اتفاق پس از آن بود که مشخص شد پرونده مخدوش است، اگر نمی دانید این مبالغ چقدر است از ماشین حساب استفاده کنید. نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: سعیدی فر خود سابقه بانکی بالایی داشته و اساسا می فهمیده است و خود روسای بانک کشاورزی در پرونده جدید می گویند مبلغ بالاست و سعیدی فر نمی تواند بگوید که آگاه نبوده است. نماینده دادستان بیان نمود: ۲۹۵ میلیون دلار در دریای نور زئوس، ۱۷۶ میلیون دلار از دنیای معتمد پارسه و همینطور امارت گستر اقلیم و یک شرکت دیگر هم بوده و نمی توان گفت سعیدی فر از مبحث بی خبر بوده است چون که نمی گردد یک شخص در سطح عالی صرافی از اقدامات زیر مجموعه خود آگاه نباشد و یک میلیارد و اندی گرفته باشد. وی تاکید کرد: سعیدی فر اطلاع داشته و اقدامات مجرمانه او برای دادسرا محرز است.


منبع:

1399/03/26
15:29:26
5.0 / 5
2665
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , ثبت , دادسرا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است