در جلسه دوم دادگاه انجام شد

اعلام اتهامات ۲۱ نفر از شبكه همكاران حسن رعیت

اعلام اتهامات ۲۱ نفر از شبكه همكاران حسن رعیت دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی اجرا شد.به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه دادگاه با بیان قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده همچون روابط نزدیک وی با قاضی منصوری؛ ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی؛ ارتباط با محمد آریا؛ پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان؛ پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش؛ سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و ستاندن حواله های ارزی دولتی بواسطه شرکت هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، پرداخت.

آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.

در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه ای از جرایم را رقم زدند از بی نظمی کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و اسیب به محیط زیست و کیفرخواست این پرونده ۴۰۰ صفحه است.

در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی ۲۱ متهم دیگر پرونده مزبور از طرف نماینده دادستان قرائت شد که به شرح زیر می باشد:

منصور معتقد متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در بهتان نخست متهم ردیف اول؛ مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در بهتان نخست متهم ردیف اول؛ مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه بوسیله امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی پس از اطلاع از تشکیل پرونده قضایی و فراری دادن افراد باخبر از اقدامات گروه میرکاظمی پس از دستگیری متهم ردیف اول پرونده.

حسب مندرجات کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد «منصور معتقد» برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت های صوری و کاغذی و دریافت حواله های ارزی بواسطه این شرکتها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.

باقر شعار متهم ردیف سوم پرونده که متواری است متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به بی نظمی در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست؛ مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی بانکهای صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله های ارزی بانک مسکن؛ مشارکت در پولشویی؛ مشارکت در جعل پیش شاخصهای شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سید روح الله میرکاظمی متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۸۰ میلیارد ریال؛ مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق؛ مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان ۵ عدد سبکه بهار آزادی و ۳۰۰ میلیون.

محمد ابازاده متهم ردیف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور بوسیله مشارکت در ثبت شرکت های کاغذی و معرفی آنها به بانک ها و عضویت در این شرکتها بعنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره و حساب سازی برای شرکت های کاغذی و همین طور مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

محمد امین علوی طالبی متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور بوسیله اداره شرکت های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همین طور پولشویی بوسیله تملک کارخانه دنیای فلز تهران.

سید علیرضا هاشمی زاد متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

محمدرضا حاجی قربانخانی متهم ردیف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل بوسیله خرید دستگاه مهرسازی و ساخت ۳ فقره مهر بانکها؛ مشارکت در پولشویی بواسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

مسعود جدیدی ممتاز متهم ردیف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

علی قاسمی متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است متهم است به بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع.

محمدرضا یزدان شناسان متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور؛ مشارکت در جعل پیش شاخصهای شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سیدرضا بتو متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان ۹۸۰ میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان ۳۰۰ عدد سکه.

علی اکبر رحمانی متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

مجید عبادی متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور بوسیله دریافت ارز دولتی به میزان ۷ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۰ دلار بدون واردات کالا و فروش بدون مجوز این ارز.

علی فرخی متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور بوسیله قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده.

علی اشرف افخمی رئیس وقت بانک صنعت و معدن متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری.

محمد آریا متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء.

علی دارابی نیا متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

محمدحسن کریمی رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

غلامرضا توحیدی متهم ردیف بیستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در بی نظمی در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۳۰ عدد سکه.

معصومه عنصری متهم ردیف بیست ویکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور؛ ارتشاء به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری.

سیروس یوسفی متهم ردیف بیست ودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در بی نظمی عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان ۴ هزار دلار و ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد.

پس از اختتام قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی ۲۲ متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانکهای مسکن و صادرات و همین طور مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با بیان قاضی بابایی بعنوان شکات پرونده در جایگاه قرار گرفته و به بیان قسمتی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند.

با عنایت به درخواست وکلای شکات در خصوص استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از طرف دادگاه، قاضی بابایی با بیان فرجه دو هفته ای بیان داشت جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
1400/01/25
21:45:23
5.0 / 5
1120
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , بانك , تسهیلات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است