دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درباره حفظ شأن و منزلت كاركنان قوه قضاییه

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درباره حفظ شأن و منزلت كاركنان قوه قضاییه ثبت آسان: «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره منتشر گردید.به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با انتشار دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه اعلام نمود:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه و همین طور سیاست های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه » به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه قضاییه، مشمول این دستورالعمل می باشند.

ماده۲ـ قاضی در تصمیم گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و بمنظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه ریزی و اقدام می کنند:

الف ـ توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در امتداد اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی طرفی؛

ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه ای شامل سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه های اجرائی و اداری در امور قضایی؛

ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده به آنان؛

ث ـ تامین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

ماده۳ـ مدیران در قوه ­قضاییه جهت تکریم همکاران بمنظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛

۲ـ بازدید برنامه ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن ها؛

۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

۴ـ بهره گیری از روشهای مناسب، خصوصاً نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم­ گیری خصوصاً در امور مربوط به آنان؛

5ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت گیری های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

۶ ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام آغاز به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آنها.

ماده۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

ماده۵ ـ فعالیت قاضی نباید به شکلی باشد که سبب مخدوش شدن شأن و استقلال وی شود، همچون دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

ماده۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه قضاییه در امتداد حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

الف ـ دادسرای انتظامی قضات:

۱ـ رعایت اخلاق حرفه ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر درباب پرونده های قضات؛

۲ـ بررسی و راستی آزمایی نسبت به گزارش های ارسالی مقابل قضات.

ب ـ مرکز حفاظت و اطلاعات:

۱ـ انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده سازی و تذکر نسبت به خطرات و لطمه های فرا روی کارکنان؛

۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش هایی مانند شکایت مقابل قضات بعنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می نمایند و برخورد لازم با آنان.

۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که سبب هتک حرمت کارکنان شود.

۵ ـ برخورد متناسب با گزارش های خلاف واقع، مقابل کارکنان،

۶ ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده های مهم.

۷ـ اختصاص مامور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،

تبصره۱ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که سبب کاهش انگیزه قضات نشوند.

تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

پ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات:

۱ـ تصمیم گیری برمبنای دلیلهای و یا گزارش های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

۲ـ اولویت بخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

۱ـ ارتقای ضابطه مند کارکنان بر طبق الگوی شایستگی رفتاری و شغلی پس از گذراندن آموزشهای تخصصی موردنیاز؛

۲ـ اقدام برای بهره­مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛

۳ـ ارائه برنامه های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب همچون ماموریت های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه های تقدیر از نخبگان؛

۴ ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رییس قوه قضاییه»؛

۵ ـ برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت های اجتماعی، خصوصاً مهارت های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و لطمه های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

۶ ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

۷ ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می­شوند پیش از شروع سال، بمنظور تامین اعتبار پاداش اختتام خدمت و ذخیره مرخصی.

ث ـ معاونت راهبردی:

۱ـ تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه قضائیه؛

۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان؛

۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

۴ـ بهبود پروسه جذب، گزینش، انتقال، طبقه بندی، ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛

۵ ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛

ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:

۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه بمنظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تامین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه مند آن؛

۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

۵ ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماریهای سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

۶ ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده­های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می­کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می­شوند؛

۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تامین سلامت جسمی کارکنان بوسیله اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

۸ ـ پرداخت پاداش اختتام خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

۹ـ فراهم نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام ماموریت های کارکنان قوه قضاییه؛

۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری بمنظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان بوسیله ستاد پدافند غیرعامل، خصوصاً در وضعیت خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.

چ ـ مرکز رسانه:

۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛

۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

۴ـ اقدام رسانه­ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در راه خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می کنند یا از کارافتاده می شوند.

ماده۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه راه حل سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه قضائیه، را به وجود می آورد. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می باشد.

ماده ۸ ـ بمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه قضائیه» تشکیل می شود تا در قالب اختیارات رئیس قوه قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از طرف رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از طرف رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند.

تبصره ـ کمیسیون می تواند حسب مورد از مدیران در رابطه با موضوع جهت شرکت در جلسات دعوت کند.

ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

منبع:

1400/02/01
16:23:08
5.0 / 5
794
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است