آرشیو مطالب : دفتر اسناد رسمی

معاون سازمان ثبت اسناد اعلام كرد

تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در کمتر از 15 دقیقه در دفاتر اسناد رسمی

تنظیم سند قطعی انتقال خودرو در کمتر از 15 دقیقه در دفاتر اسناد رسمی

آزمون دفتریاری

آزمون دفتریاری

اعلام محكومیت قطعی اكبر طبری و عیسی شریفی در هفته پایانی سال 1399

اعلام محكومیت قطعی اكبر طبری و عیسی شریفی در هفته پایانی سال 1399
معاون اجتماعی قوه قضائیه:

هزینه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی برای دولت می باشد

هزینه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی برای دولت می باشد

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است