معاون وزیر جهاد كشاورزی:

اصلاح بودجه مقابله با ریزگردها ضروری می باشد

اصلاح بودجه مقابله با ریزگردها ضروری می باشد ثبت آسان: مشهد - معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: امید است در بودجه ای كه امسال به مقابله با ریزگردها و بیابان زدایی اختصاص یافته، اصلاحاتی صورت گیرد و استان های دیگر هم از این بودجه بهره مند شوند.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایرنا خلیل آقایی، چهارشنبه در نشست خبری در محل اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اضافه كرد: از دیرباز مبارزه با بیابان زایی یكی از وظایف این سازمان بوده است و ایران در بحث مالچ پاشی و تثبیت شن های روان، جزو كشورهای پیشرو و موفق در جهان به حساب می آید.
وی بیان كرد: در سالهای اخیر بحث ریزگردها كه هم منشا داخلی و هم خارجی دارد، سبب بروز مشكلاتی برای كشور شده است كه شاخص این مشكلات در سال 1395 در استان خوزستان بود و توجه ویژه دولت را برای رفع آن را به دنبال داشت و اعتباراتی به این منظور اختصاص یافت.
وی اظهار نمود: به دنبال آن دیگر استان ها هم گرفتار ریزگردها و بیابان زایی شدند و رفع این مشكل در ردیف برنامه های دولت قرار گرفت اما كانون اصلی ریزگردها خوزستان بود و بنا بر اصلاحاتی كه در آخرین روزهای تصویب بودجه 1397 صورت گرفت، بودجه مقابله با ریزگردها تنها به خوزستان اختصاص یافت.
وی اظهار نمود: تصمیماتی كه مجلس شورای اسلامی می گیرد و به تایید شورای نگهبان می رسد، قانون و برای همه لازم الاجراست اما اصلاح بودجه، مقابله با ریزگردها در هفت استان دیگر را دچار مشكل كرد كه امیدواریم با پیگیری، مكاتبات و توجهاتی كه مسئولان نظام دارند، این اشتباه برطرف شود.
وی اظهار داشت: 150 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای بیابان زدایی پیش بینی شد كه بعد از اصلاحات توسط شورای نگهبان در بودجه، این رقم تنها به استان خوزستان رسید اما اعتبارات این سازمان از محل درآمد عمومی كشور مانند گذشته همچنان برقرار است.
وی اظهار نمود: رقم 150 میلیون دلار برای بیابان زدایی و مقابله با ریزگردهای كشور كافی نیست و برای آن مبلغ بیشتری مورد نیاز است، با این حال برپایه قانون باید همه این مبلغ در خوزستان هزینه شود.

*اختصاص 200 میلیون دلار برای آبخیزداری در سال 97
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: امسال از محل صندوق توسعه ملی 200 میلیون دلار برای اجرای طرح های آبخیزداری به منظور جلوگیری از هدرروی آب، فرونشست آب به سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از سیل، گسترش پوشش گیاهی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی اختصاص یافته است.
آقایی اظهار نمود: تعداد سیل ها برای عرصه های منابع طبیعی نگران كننده است بویژه اینكه امروزه در مناطقی سیل رخ می دهد كه قبلا سیل خیز نبوده است.
وی اظهار نمود: انجام فعالیت های آبخیزداری با استفاده از طرح جامع آبخیزداری، افزایش پوشش گیاهی، اجازه فرونشست آب باران به خاك و سفره های آب زیرزمینی بهترین راه جلوگیری از تخریب منابع طبیعی بر اثر جاری شدن سیل است.
وی ابراز امیدواری كرد كه با اختصاص 200 میلیون دلار برای فعالیتهای آبخیزداری در سال جاری، روند خوبی برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های آبخیزداری و جلوگیری از سیل در كشور به اجرا درآید.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: امسال مجوز استخدام 544 نفر به این سازمان اختصاص یافته كه از این تعداد 35 نفر مربوط به خراسان رضوی است اما نیاز كل سازمان به نیروی انسانی سه هزار نفر است.

* كشت 20 میلیون اصله نهال در كشور
معاون وزیر جهاد كشاورزی اظهار داشت: امسال 20 میلیون اصله نهال در سطح كشور كشت می گردد و سازمان جنگلها، انجام فعالیت های بیابان زدایی در 30 هزار هكتار را برای سال جاری متعهد شده است.
وی اظهار نمود: آتش سوزی در جنگلها همیشه در نتیجه شرایط تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، كاهش رطوبت و باد گرم و همینطور خطاهای انسانی در گذشته و حال رخ داده و ممكن است آتش سوزی در سالهای آینده هم رخ دهد.
آقایی ادامه داد: تمهیداتی برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی و حفاظت از جنگلها اندیشیده شده است به صورتی كه در سالهای اخیر سازمان جنگلها به یگان حفاظت مجهز شد و با همكاری سایر ارگانها، تدابیر و پیش بینی های لازم با شناسایی نقاط صدمه پذیر در جنگلهای كشور بویژه مناطق شمالی و كوهستانی اتخاذ شد.
وی بیان كرد: از جانب دیگر جنگل كاری یا جنگل دست كاشت در شمال و باقی نقاط كشور كه استعداد كاشت جنگل دارند توسط این سازمان انجام گرفته و اعتبارات لازم برای این مورد پیش بینی شده است.

*سازمان جنگلها در محدوده های شهری تصمیم گیر نیست
معاون وزیر جهاد كشاورزی در مورد واگذاری بخشی از منطقه جنگلی طرق مشهد به بخش های گردشگری اظهار داشت: برپایه تصمیمات شورای عالی شهرسازی و طرح جامعی كه هر شهری دارد، حریم و محدوده ای برای هر شهر تعریف می گردد كه مسئولیت آن برعهده شورای شهر و شهرداری است.
وی اظهار نمود: سازمان جنگلها با هر گونه توسعه شهر در مناطق جنگلی و پوشش گیاهی مخالف است و این جنگل و پوشش گیاهی را برای مسائل زیست محیطی و رفاه و آسایش مردم در هر شهر لازم و ضروری می داند اما در قالب مصوبه طرح جامع شهری، شهرداری و شورای شهر تصمیم گیر هستند و سازمان جنگلها در داخل محدوده شهر هیچ وظیفه ای به جز ارشاد ندارد.
وی بیان كرد: اولین وظیفه سازمان جنگلها، حفظ منابع طبیعی اعم از مرتع و جنگل است، بعد از حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی، بهره برداری از آنها در مرحله آخر قرار می گیرد، اگر پروژه ای مطرح شود كه برپایه آن در مراتع و منابع طبیعی معارضی وجود نداشته باشد و واگذاری اراضی با شرایط محیط زیست مغایرتی نداشته باشد، عرصه مورد نظر طرح، مراحل قانونی خویش را برای واگذاری طی خواهد نمود.

*واگذاری 20 میلیون هكتار از مراتع به بهره برداران
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: سال گذشته 20 میلیون هكتار از مراتع طی قراردادهایی به بهره برداران واگذار شد به این معنا كه حفاظت از آن به بهره بردارانی سپرده شد كه در آن مستقر بودند.
آقایی اظهار نمود: سیاست این سازمان واگذاری مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی به خود بهره برداران است و در این راستا سال گذشته تعداد تخلفات در اراضی واگذار شده به بهره برداران 6 درصد نسبت به سال 95 كاهش پیدا كرد.
وی اضافه كرد: سال گذشته گزارشی در خصوص تصرف عرصه های منابع طبیعی توسط دستگاه های دولتی دریافت نكردیم و هر موردی كه در این خصوص شكل گرفته مربوط به سالهای قبل بوده كه در نتیجه هماهنگی بدون طی مراحل قانونی انجام شده است.

*اولویت امسال كاداستر كردن جنگلهاست
معاون وزیر جهاد كشاورزی، تثبیت مالكیت دولت با استفاده از تهیه نقشه های كاداستر برای جلوگیری از تجاوز و تخریب را از دیگر اولویت های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برشمرد.
آقایی اظهار داشت: تا آخر سال قبل 30 میلیون هكتار از عرصه های منابع طبیعی كشور كاداستر و سندهای تك برگی برای مالكیت دولت در آنها صادر شد و كار انجام شده در سال قبل بیش از سه برابر اعتبارات مصوب این طرح بود.
وی بیان كرد: امسال اولویت این سازمان كاداستر كردن جنگلها است و امیدواریم در صورت تامین اعتبار تا آخر سال 1399 كل عرصه های منابع طبیعی كشور از نقشه كاداستری و سند تك برگی مالكیت دولت برخوردار شوند.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی هم اظهار داشت: هشت میلیون و 200 هزار هكتار اراضی ملی در این استان وجود دارد كه از این سطح 6 میلیون و 500 هزار هكتار دارای سند دفترچه ای هستند و از این میزان برای 550 هزار هكتار نقشه كاداستری تهیه شده است.
علیرضا صحرایی اضافه كرد: در سال 95، در 870 هكتار از جنگلهای خراسان رضوی آتش سوزی رخ داد كه با مدیریت این نهاد میزان آتش سوزی در سال 96 در جنگلهای استان 82 درصد كاهش پیدا كرد و به 140 هكتار رسید.
وی در مورد ارتفاعات جنوبی مشهد هم اظهار داشت: در توافقی با شهرداری، حدود 10 هزار هكتار از عرصه ای این منطقه در حال واگذاری به شهرداری است كه حدود یكهزار آن زیر پوشش طرح كمربند سبز است.
وی بیان كرد: طرح كمربند سبز جنوبی ارتباطی به سازمان ندارد، در عین حال یك سری معضلات زیست محیطی برای آن اعلام شده كه در حال پیگیری است.
صحرایی افزود: جنگلهای طرق 15 سال قبل به اداره كل راه و شهرسازی واگذار شد و مدیریت آنها طبق ضوابط آن اداره انجام می گیرد.
7489/5132


1397/02/05
19:33:53
5.0 / 5
4982
تگهای خبر: اداره , توسعه , رئیس , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است