قرائت كیفرخواست ۲۴ متهم پرونده پتروشیمی توسط نماینده دادستان

قرائت كیفرخواست ۲۴ متهم پرونده پتروشیمی توسط نماینده دادستان به گزارش ثبت آسان نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۴ متهم پرونده جدید پتروشیمی كیفرخواست متهمان این پرونده را قرائت كرد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قبل از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۴ متهم جدید پرونده پتروشیمی، یكی از خبرنكاران شاخه گلی را به قاضی مسعودی مقام تقدیم كرد.
در ابتدای اولین نشست رسیدگی به این پرونده قاضی مسعودی مقام اظهار نمود: به نمایندگی از اعضای اداری و قضایی شعبه سوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی روز خبرنگار را تبریك عرض می كنم. ان شاءالله تمام خبرنگاران در راه سختی كه پیش رو دارند موفق باشند.
وی در ادامه ضمن اشاره به مفاد مواد ۱۹۳و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری ضمن قرائت اسامی متهمان حقیقی و حقوقی این پرونده از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه موارد را در باب كیفرخواست تنظیمی، ادله و اتهامات انتسابی قرائت كند.
حسینی نماینده دادستان بعد از حضور در جایگاه اظهار داشت: كیفرخواست شامل ۶ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله عمومی و ادله اختصاصی هر یك از متهمان و مستندات قانونی می باشد.
وی اضافه كرد: متهمان ۱۷ نفر هستند كه در سال ۹۷ به خاطر اختلافات چند برابریقیمت كه بین بورس و كالا بوده است سهمیه اولیه تولیدی را به ارزش ۱۹۰ میلیارد در بازار آزاد به فروش رساندند.
نماینده دادستان در تشریح كیفرخواست متهمان عنوان كرد:
۱_ محسن احمدی جی متهم به مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن به تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال.
۲_ سعید خندانی، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال.
۳_ فرزاد محبوبی آذریان، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳ هزار و ۱۷ تن با تخصیل منفعت ۲۸۰ میلیارد ریال.
۴_ شركت محبوب پلاست گیلان با نمایندگی منصور علیزاده، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شرح فوق.
۵_ شركت درین پلاست صومعه به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان به شیوه مذكور.
۶_ هادی آزادی، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ق هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال.
۶_ حمید صداقتی، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال.
7_ شركت مبتكران جهان نایلون به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه مذكور.
8_ وحید صابری انوار، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 2500 تن و تحصیل منفعت به میزان 225 میلیارد ریال.
9_ حامد مقدم، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 2 هزار و 314 تن و تحصیل منفعت به مبلغ 208 میلیارد ریال.
10_ شركت كوشا رنگدانه قم، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی از راه مذكور.
11_ شركت الیاف گلریز قم، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه فوق.
12_ كاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 1900 تن و تحصیل منفعت به میزان 72 میلیارد ریال.
13_ ابوالفضل خرمی روز به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان هزار و 451 تن و تحصیل منفعت به مبلغ 100 میلیارد ریال.
14_ شركت الیاف شكوهیه به نمایندگی لیلا خرمی روز به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه فوق.
15_ رضا رهبر، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 1376 تن و تحصیل منفعت به مبلغ 60 میلیارد ریال.
16_ شركت آریا صنعت آزالیا به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه فوق.
17_ مجتبی علی عسگری، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 967 تن و 87 میلیارد ریال.
18_ سعید احمدی قرقشه، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 896 تن و تحصیل منفعت 80 میلیارد ریال.
19_ فرشاد نجفی، به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 660 تن و تحصیل منفعت 80 میلیارد ریال.
20_ شهرام پرپائی به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 572 تن و تحصیل منفعت 50 میلیارد ریال.
21_ شركت تك جام خاورمیانه به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شیوه مذكور.
22_ عباس حاجی عمو عصار به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 500 تن و تحصیل منفعت 180 میلیارد ریال. این متهم همینطور به نگهداری مواد مخدر 80. 97 گرم تریاك و 60. 3 گرم شیشه و 80 سانت كوكائین و مقادیری مشروبات الكی. متهم است.
23_ نازیلا ایر كواسمی به افترا معاونت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه تسهیل در وقوع جرم به همراه وحید صابری و تحصیل وجه به مبلغ 9 میلیارد ریال.
24_ مجید ابرازه به همراه حامد مقدم به افترا معاونت در اختلال عمده در نظام تولیدی كشور از راه خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان 2 هزار و 316 تن.
نماینده دادستان خاطرنشان كرد: عنصر قانونی جرم، بند ج ماده 1 قانون مجازات اختلال گران در نظام اقتصادی كشور است و اختلال در حد كلان است كه در عنوان مجرمانه قید نشده است.
حسینی اضافه كرد: به باعث مصوبات شورای رقابت عرضه محصولات پتروشیمی در شركت بورس كالا انجام می شود و عرضه كننده مواد اولیه پتروشیمی موظف می باشند مواد اولیه خویش را در شركت بورس كالا در معرض خرید و فروش قرار دهند و عرضه این مواد در بازار آزاد، عرضه خارج از شبكه به حساب می آید.
حسینی افزود: با عنایت به اختلاف قیمت مواد اولیه پتروشیمی در شركت بورس كالا با بازار آزاد كه بسیار قابل ملاحظه است متهمان مبادرت به عرضه این مواد در بازار آزاد كردند و همین اختلاف قیمت جهت فعالیت گسترده و غیرقانونی دلالان در حوزه عرضه مواد اولیه پتروشیمی شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: وجود سود فراوان در این عرصه باعث افزایش 2.5 برابری قیمیت مواد اولیه پتروشیمی نسبت به زمان مشابه شده است و متهمان با ارتباط با بعضی از مسئولان وزارت صمت و سامانه بهین یاب موارد پتروشیمی دریافتی را احتكار كرده و با عرضه آن در بازار آزاد سودهای هنگفت به جیب زده اند.
وی اضافه كرد: از جانب مراجع ذی صلاح گزارشی در خصوص احتكار مواد اولیه سهمیه ای و فروش آن در بازار آزاد رسید كه طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد مواد اولیه كه باید به مقصد كارخانه ها و شركتهای دریافت كننده می رفت با جعل بارنامه منحرف شده و به قیمت آزاد به فروش رسیده است.
ادامه دارد...


1398/05/15
12:28:19
5.0 / 5
4267
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تولید , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است