انتخاب مدیران همسو با دولت شرط عقل است

انتخاب مدیران همسو با دولت شرط عقل است به گزارش ثبت آسان ایلنا نوشت: مدیرعامل شستا با اشاره به روند جدید انتصابات و شرایط آن در این مجموعه اظهار داشت: ما حالا برمبنای یكسری بخشنامه و ضوابط خاص انتصاب ها را انجام می دهیم و به همین دلیل در بعضی از شركت ها كه چالش زیادی داشتند، آزمون برگزار كردیم كه مستندات آزمون هم موجود است.


قضاوت درمورد تركیب هیئت مدیره با حضور یك فرد درست نیست محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش كه با عنایت به اهمیت شفافیت در سیاست های مدیریتی آن مجموعه درباب انتصاب افراد كه در هفته های اخیر سروصدای زیادی ایجاد كرد و شبهاتی درباب عدم تخصص عنوان شد، اظهار داشت: در مورد هیئت مدیره چند نكته وجود دارد، اول اینكه تركیب هیئت مدیره مهم می باشد اینكه یك انتصاب را در یك تركیب پنج نفره بخواهیم قضاوت نماییم، قضاوت جامعی نیست بطور مثال در شركت دارویی لازم نیست كه هر پنج عضو داروساز باشند یا در شركت پتروشیمی هر پنج عضو تخصص شیمی داشته باشند لازم است افرادی با تخصص پروژه و نیروی انسانی نیز حضور داشته باشند. وی افزود: نكته دوم اینكه وقتی می خواهیم در مورد هیئت مدیره تصمیم بگیریم، باید برنامه ها و استراتژی های شركت لحاظ شود؛ مثلا یك شركت پروژه ای است پس باید یك تیپ آدم خاص در آن باشند یا یك شركت درگیر مجموعه ای از مسائل حقوقی است، پس باید آدم های حقوقی بگذاریم. علاوه بر این قضاوت در مورد تركیب هیئت با حضور یك فرد درست نیست. جوان ها برای كسب تجربه باید در كنار افراد كاركشته در هیئت مدیره قرار بگیرند رضوانی فر اضافه كرد: نكته بعدی این است ما برخی محدویت ها نیز داریم؛ مثلا مطابق ماده ۲۴۱ كه یك فرد تنها در یك مجموعه می تواند عضو هیئت مدیره باشد، پس ما باید دنبال افراد نیز بگردیم. پیدا كردن افرادی كه ذینفع نباشند یا در شركت های رقیب نباشند و دیگر مسائل، در نهایت موجب ایجاد محدودیت های زیادی می شود از طرف دیگر اینكه یك جوانی را در كنار یك تركیب پخته تر بگذاریم كه هم یك نیروی جوان آورده باشیم و هم شركت خوب اداره شود و هم اینكه آن شخص چیزی یاد بگیرد، مستلزم پذیرفتن یكسری ریسك هاست به هر حال هر جوانی باید برای نخستین بار عضو یك هیئت مدیره شود تا در سوابق كاری وی ثبت گردد. وی با اشاره به برخی اظهارنظرها كه در شبكه های اجتماعی در این زمینه صورت گرفته است، اظهار داشت: البته بعضی مواقع كم لطفی هایی نیز صورت می گیرد، اینكه طرف یك مدرك تحصیلی عالی دارد و یك مدرك فنی حرفه ای در یك رشته تاسیساتی، آن وقت تحصیلات عالیه او را نبینند و فقط بگویند طرف تاسیساتی است، كم لطفی است. اگر این ملاك باشد كه همه دیپلمه هستند چون بالاخره یك روزی دیپلم گرفته اند. به نظر من این قبیل اظهارنظرها و حركات، كم لطفی است. در شركت هایی كه چالش زیادی داشتند، آزمون برگزار كردیم مدیرعامل شستا با اشاره به روند جدید انتصابات و شرایط آن در این مجموعه اظهار داشت: ما حالا برمبنای یكسری بخشنامه و ضوابط خاص انتصاب ها را انجام می دهیم و به همین دلیل در بعضی از شركت ها كه چالش زیادی داشتند، آزمون برگزار كردیم كه مستندات آزمون هم موجود است و مستندات آنرا به شما می دهیم. رضوانی فر تصریح كرد: ما برای انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آزمون برگزار كردیم كه در آن قانون تجارت، رفتار سازمانی، صورت های مالی، تحلیل مالی، قوانین بورس مباحث فنی آن شركت و زبان تخصصی را گذاشتیم و به صورت مستند و فیلمبرداری شده نحوه برگزاری آزمون را ضبط كردیم و بعد از آن با انجام مصاحبه نتایج آنرا در سایت همان شركت اعلام كردیم. حالا هم بر همین منوال در پتروشیمی آبادان و پتروشیمی غدیر هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب كردیم. سعی كردیم به صورت سیستماتیك رفتار كنیم منصوبان بر طبق شیوه نامه حداقل نمره هایی را كسب می كنند وی ادامه داد: ما كوشیدیم به صورت سیستماتیك رفتار نماییم. هر كسی كه منصوب می شود بر طبق یك شیوه نامه حداقل نمره هایی را كسب می كند؛ مثلا بر طبق روزمه، سابقه و تحصیلات مرتبط و غیرمرتبط در رشته تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی و آزاد و سوابق كارشناسی نمره هایی درنظر گرفته می شود و تمام فعالیت ها بر طبق بخشنامه ای مشخص كه آنرا در اختیار عموم گذاشتیم، مورد بررسی قرار می گیرد. مدیرعامل شستا با اشاره به اینكه البته امكان دارد كه این بخشنامه ایراد داشته باشد اما در بخش جوان ها و خانم ها امتیازات را سهل تر گرفته است، اظهار داشت: بعد از اتمام این موارد، یك نمره از فرد متقاضی و همزمان هم یك عدد برای شركت كه بر طبق سود و عملكرد استخراج شده به دست می آید. در این مرحله نمره فرد باید از نمره شركت بالاتر باشد. البته نمره حداقل برای فرد موظف و غیرموظف و كسی كه می خواهد مدیرعامل شود یا عضو هیات مدیره متفاوت است. قاطبه انتصاب ها شفاف شده است وی اشاره كرد: بعد از معلوم شدن نمره، نتایج به كمیته انتصابات شركت می رود و از آنجا به كمیته انتصابات هلدینگ شركت مربوطه رفته و بعد از تصویب به كمیته انتصابات شستا می آید، امكان دارد در تمام این مراحل یك درصد خطا وجود داشته باشد. اگر قاطبه این انتصاب ها را با هم نوع خودشان در بازار و دوره های قبل مقایسه نماییم، می بینیم كه چقدر شفاف شده است. مدیرعامل شستا با تاكید بر اینكه ما منكر این نیستیم كه امكان دارد بهتر از افراد انتخاب شده وجود داشته باشد، اظهار داشت: با همه این ها با این چارچوب و با این سقف حقوق و مزایا، انتخاب های ما محدود است. در مواردی ما علاقمند به بكارگیری افرادی بودیم كه در بخش خصوصی خیلی بیشتر حقوق و مزایا داشته اند و پس باید این موارد را نیز در نظر گرفت. رضوانی فر در پاسخ به این پرسش كه آیا شما تحت فشار از طرف افراد یا نهاد یا گروه هایی هستید، اظهار داشت: یك تعبیر این است كه ما گاردمان را بازكردیم و هر كه تمایل دارد نیرو معرفی نماید كه من هیچ مشكلی در آن نمی بینم اما اینكه سر چارچوب خودمان و سر ارزیابی ایستادگی كردیم و آزمون برگزار می نماییم خیر از این منظر تحت فشار نیستم. چالش شستا را تنها سوژه انتصاب ها نمی بینم وی ادامه داد: ما یكسری شروط گذاشتیم كه از یكسری جهات فشار را برای ما كاهش داد اما یكسری فشار و مطالبات را افزایش داد؛ مثلا گفتیم بومی می گذاریم برای اینكه مدیر پروازی نمی خواهیم. خب، این یك مقدار فشار را كم می كند اما از طرف دیگر فشار را از سمت استانی ها بیشتر می كند كه علاوه بر مقیم بودن باید اهل همان استان هم باشند. معرفی افراد دست پاك و متخصص از طرف نمایندگان مجلس مساله بدی نیست رضوانی فر تصریح كرد: به هر حال من در مجموع چالش شستا را تنها سوژه انتصاب ها نمی بینم. می خواهم بگویم اینكه برخی این را القا كنند كه عمده فشارها از طرف نمایندگان مجلس به شستا وارد می شود من به صورت یك ظرفیت می بینم. اینكه یك فرد معرفی كنند كه دست پاك و متخصص باشد، مساله بدی نیست. مشروط به اینكه بعدا هیچ مشكلی در روند بررسی و نظارت بر افراد معرفی شده وجود نداشته باشد. با وجود مخالفت ها پای مدیر پتروشیمی آبادان كه در آزمون نمرات لازم را آورد، ایستادیم مدیرعامل شستا عنوان كرد: در نود انتصابی كه در ماه های گذشته صورت گرفته است، فقط دو، سه نفر مورد توجه قرار گرفتند، در صورتیكه انتصابات دیگری نیز انجام شده است؛ مثلا آقای نامی نیك كه امروز مدیرعامل پتروشیمی غدیر هستند به هیچ كسی وابستگی ندارد. ایشان جوانی است كه ۱۶ سال در پتروشیمی غدیر ماهشهر كار می كرده و از كارگری آغاز نموده و بعد از گذراندن رده های مدیریتی با برگزاری آزمون توانسته بالاترین نمره را بدست بیاورد و الان مدیرعامل مجموعه شده است. وی با اشاره به اینكه از این دست مثال ها زیاد است، اظهار داشت: چرا این ها را ندیدند؟ چرا آن موقع كسی احسنت نگفت؟ در داروسازی اكسیر مدیرعامل از یكی از محروم ترین استان ها برگزیده شد و الان بهترین عملكرد را داشته است. این فرد حتی عضو هیات مدیره نبود. از طرف دیگر در انتصاب آقای علوی مدیر پتروشیمی آبادان همه نمایندگان مخالف وی بودند اما در آزمون نمرات لازم را آورد و ما پای وی ایستادیم. حرف من این است كه این همه انتصاب و موارد مثبت دیده نمی گردد اما امكان دارد دوستان یك نفر كه سابقه سیاسی دارد و شاید هم تراز وی بوده و محق هم باشند كه در این چرخه قرار بگیرند، اندكی ناراحت شده باشند. افرادی در مجموعه های دولتی و حاكمیتی به رغم عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره هستند وی ادامه داد: این همه حساسیت روی انتصاب ها در شستا وجود دارد در حالی است كه من می توانم به راحتی از بانك ها یا مجموعه های دولتی و حاكمیتی نام ببرم كه در آنها افرادی با داشتن مشكلاتی به مراتب زیادتر و عدم صلاحیت، در هیات مدیره سمت كسب كردند. رضوانی فر اظهار داشت: در مورد آن مورد خاص كه این روزها در شبكه های اجتماعی مطرح شده این را در نظر داشته باشید كه دولت ها انتظار دارند در دوران خودشان با رعایت تمام شرایط تخصص و سلامت و صلاحیت، افرادی همسو با خودشان در رأس امور قرار گیرند و كمك كنند سیاست ها و برنامه های دولت پیاده شود كه این مساله چیز غلطی نیست و در تمام دنیا عرف است. 2121


منبع:

1398/07/16
15:09:30
5.0 / 5
4554
تگهای خبر: اداره , بازار , بانك , پروژه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است