گزارش ثبت آسان از دومین جلسه رسیدگی دوباره به پرونده قتل میترا استاد

محمدعلی نجفی: چه اخلالی در نظم جامعه كرده ام؟

محمدعلی نجفی: چه اخلالی در نظم جامعه كرده ام؟ به گزارش ثبت آسان دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی به افترا قتل میترا استاد برگزار گردید.به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، قاضی كشكولی رئیس شعبه ۹ دادگاه كیفری یك تهران در ابتدای این جلسه از متهم محمدعلی نجفی خواست كه با حضور در جایگاه دفاعیات خویش را بیان كند.

نجفی بعد از قرار گرفتن در جایگاه، اظهار نمود: همانطور كه در جلسه قبل اعلام كردم پیچیدگی و ابهامات در پرونده ایجاب می كند كه اصل ماجرا روشن شود. من و وكلایم در روشن شدن همه ابعاد قضیه و رسیدن به حدی كه بتواند همه قرائن و شواهد را مشخص نماید، اصرار داریم و این به علت تك تك كلمات و بیاناتی است كه در گزارشات اعلام می شود.

وی اضافه كرد: فكر می كنم در اینجا غیر از بحث های حقوقی و عمومی كه مطرح می شود، بحث های كارشناسی هم وجود دارد تا بتوانیم به یك نتیجه واحد برسیم.

نجفی اظهار داشت: من در مورد بخشی از آنچه كه اتفاق افتاده مطمئن هستم. كارشناسان هم گفتند كه با عنایت به محل برخورد گلوله ها كشمكش بوجود آمده است.

وی اضافه كرد: بحث ما هم این بود كه از لفظ "مبادرت" استفاده نابجا نشود.

وی با اشاره به نظر كارشناسان در مورد بحث خروج گلوله از دست اظهار داشت: از اول عرض كردیم كه این كه می فرمایند گلوله عمودی ورود كرده باید نقطه ورود و خروج دست یكی باشد كه كارشناسان بررسی كردند. به نظرم اینكه فرمودند در حین كشمكش مرحومه عقب رفته و در وان افتاده بعد گلوله به دست و سینه ایشان برخورد كرده، می خواهم بگویم كه این فرضیه نادرست است و فاصله شلیك به دست نزدیك است.

نجفی افزود: من كه در وان نیفتاده بودم ولی اعلام نمودند بنده رفتم جلو و اسلحه را تا ۵ سانتی متری دست ایشان برده و شلیك كردم كه چنین تصوری درست نیست.

وی در مورد وجود خون در كف حمام و عدم آن در وان اظهار داشت: اگر ایشان در وان گلوله خورده باشند باید خون درون آن ریخته باشد. توضیحی كه داده شد این است كه چرا خون در وان نیست؟ اما نتوانستند در مورد مدلی كه مطرح می كنند مبحث را بیان كنند كه این مساله قابل قبول نیست.

نجفی در مورد زاویه حركت گلوله در بدن مقتوله اظهار نمود: در این خصوص این مورد مطرح است كه اگر نقطه ورودی و خروجی گلوله را در دست یك خط فرضی تصور نماییم این خط موازی خط افق نیست و كمی زاویه دارد، ازاین رو با زاویه كم گلوله وارد دست شده است.

وی اضافه كرد: اگر نقطه ورود و خروج گلوله به سینه را هم خطی فرضی در نظر بگیریم این خط فرضی دوم هم با سطح افق زاویه دارد و زاویه آن بیشتر از خط فرضی اول است كه در این صورت دو نتیجه می توان گرفت. یا اینكه دو گلوله بوده یا اینكه اگر یك گلوله بوده در دست تغییر مسیر داده است كه توسط كارشناسان و وكیل بنده عنوان شد كه قضیه كمانه كردن مطرح است و عدم موضوعیت قتل عمد است.

نجفی در مورد بحث دفورمه شدن گلوله اظهار نمود: اگر این طور باشد معلوم است كه گلوله به سطح سختی برخورد كرده كه دیوار بوده است. در هیچ جا ذكر نشده كه استخوان بالای سینه كه استخوان سختی است صدمه دیده باشد، ازاین رو این كه فرمودند دو گلوله به استخوان بالای جناق خورده و دفورمه شده درست نیست.

وی تصریح كرد: نكته بعدی مساله تعداد محل برخورد گلوله ها است كه نظری كه كارشناسان دادند نمی تواند حاصل برخورد دو گلوله با دیوار باشد.

نجفی اضافه كرد: در سقف حدود ۷ الی ۸ محل برخورد گلوله داریم. در مدلی كه اعضای كارشناسی عرضه كردند از نظر محل برخورد گلوله به دیوار كم می آورند.

وی در مورد بحث سوختگی مطرح شده اظهار نمود: در ابتدا مطرح شده كه گلوله ای كه با سینه برخورد كرده و محل سوختگی آن است اما اعضای هیئت كارشناسی می فرمایند پس از چند ماه عكس ها را نگاه كردند كه آن محل سوختگی نیست و محل وارد شدن گلوله است. نمی دانم كه آیا گزارشی كه از روی عكس دارد عرضه می شود صحت دارد یا گزارشی كه بعدا پزشكی قانونی داده اس كه ازاین رو مبحث قتل عمد منتفی است.

نجفی اظهار داشت: حتی اگر مدل هیات كارشناسی را هم بپذیریم كه گلوله كمانه كرده باز هم قتل شبه عمد مطرح است.

وی اظهار نمود: بنده هیچ قصدی نداشتم و نمی دانستم محوز اسلحه تمام شده و همان روز تسلیم مقامات اداره آگاهی كردم.

نجفی افزود: من از روز اول خدمت بازجو پرونده و سرپرست دادسرای جنایی كه حضور داشتند عرض كردم برای من قابل درك است كه شما باید به وظیفه خود عمل كنید و من هم تا روز آخر برای روشن شدن شواهد تلاش می كنم.

باید گوشه چشمی هم به دادگاه عدل الهی داشته باشیم

وی افزود: باید گوشه چشمی هم به دادگاه عدل الهی داشته باشیم و اینكه نظری از گوشه و كنار تأثیر نگذارد. آنچه مهم می باشد این است كه ما باید در آینده در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشیم.

نجفی با ذكر بیت شعری دفاعیات خویش را تمام كرد.
سپس قاضی كشكولی خطاب به نجفی اظهار داشت: شما در دفاعیات خود می گویید به نظریه كارشناسان استناد می كنید و می گویید در حالت بی اختیاری بودید اما كارشناسان هیئت سه نفره و پزشك روانشناس سلامت روانی شما را پس از ارتكاب قتل تایید كردند، در این خصوص توضیح دهید؟
محمدعلی نجفی اظهار داشت: بعد از آن كه پزشك روانشناس سلامتی روانی من را تایید نمود و از وی پرسیدم چطور امكان دارد پس از ۷۲ ساعت با سوالات خود تشخیص دهید كه در آن موقع در شرایط روانی عادی بودم؟ و این سوال برای كنجكاوی شخصی خودم بود كه ایشان فرمودند: ما این را بیان نمی نماییم كه شما در حالت عادی بودید یا نه بلكه می گوییم بر ما احراز نشد كه شرایط روانی شما غیر متعادل بوده باشد مثل اظهارنظری كه شورای نگهبان در مورد لوایح انجام می دهد.

وی اضافه كرد: من هم نمی گویم از نظر روانی مشكل داشتم می گویم وقتی وارد حمام شدم غیر از گلوله اول كه ایشان من را به عقب هل دادن و گلوله بدون اراده من شلیك شود چهار گلوله بعدی كه البته فكر می كنم سه گلوله بود چند ثانیه طول كشید و در حالتی شلیك شد كه ایشان دست من را گرفته بودند. من چند بار گفتم ول كن و اراده شلیك یا عدم شلیك در آن زمان از من سلب شد.
نجفی اظهار نمود: بنده هیچگاه با اراده شلیك نكردم روشن هم هست كه شلیك ها در حالت غیر ارادی بوده چون در فاصله یك متر شلیك های انجام شده به در و دیوار خورده است.
محمدعلی نجفی در پاسخ به این سؤال قاضی كه "شما پس از شلیك چندم متوجه شدید كه ایشان مورد برخورد گلوله قرار گرفته است" اظهار داشت: پس از شلیك چهارمین گلوله كه ایشان به عقب رفتند و داخل وان افتادن اسلحه را بالای روشویی گذاشتم، درنگ كردم و روی پیشانی مرحومه دست كشیدم و دیدم كه دیگر آثار حیات وجود ندارد.
قاضی كشكولی از متهم نجفی پرسید: "مقتوله چه لحظه ای از شما جدا شد؟" و نجفی پاسخ داد: ما یك كشمكشی داشتیم آن هم نه كشمكشی كه مرحومه بخواهد از شلیك گلوله جلوگیری كند بلكه ایشان هم هول شده بود و من تلاش میكردم سر اسلحه به بالا باشد، در یك لحظه دیدم دست من را رها كردند عقب رفتند و افتادند.
محمدعلی نجفی در پاسخ به این سؤال قاضی كه "اسلحه به دست چه كسی بود؟" اظهار داشت: دست بنده بود و دست ایشان بیشتر روی دست من بود و قسمتی از آن هم روی اسلحه قرار داشت.
قاضی كشكولی خطاب به او گفت شما با چه هدفی با اسلحه وارد حمام شدید؟

نمی دانستم كه بالش صدای گلوله را كم می كند
محمدعلی نجفی پاسخ داد: به خاطر عصبانیت حاد لحظه ای اسلحه را برداشتم البته از قبل با ایشان بحث داشتیم. آن روز مطلبی گفتند "كه پس از حمام از خانه خارج می شود" و عصبانیت من به اوج رسید، رفتم تا با ایشان اتمام حجت كنم و ایشان را بترسانم، با اینكه گفتند بالش را برداشته تا صدای گلوله را بگیرد و من اصلاً این را نمی دانستم كه بالش صدای گلوله را كم می كند، بالش را بردم تا ایشان اسلحه را نبیند. به جهت دیده نشدن اسلحه آنرا بالای كمد كابینت بگذارم و بگویم كار دارد به جای باریك می كشد و بیا كار را تمام نماییم. فرضم این بود كه ایشان زیر دوش هستند اما ایشان تقریباً جلوی در بودند. با ایشان سینه به سینه شدم. بالش هم دست من بود و آنرا كنار زدم و گفتم "ببین میخوای داستان رو تموم كنیم؟" اما ایشان هول شد و دستش را روی شانه های من گذاشت و من را به عقب هل داد كه گلوله اول شلیك شد. چهار گلوله بعدی هم در حالتی بود كه ایشان دست و اسلحه را گرفته بود و من تلاش میكردم اگر گلوله ای هم شلیك می شود به سمت بالا باشد.
وی در پاسخ به این سؤال قاضی كه "آیا موقع شلیك اسلحه ترسیدید و چرا تلاش نكردید دفع خطر كنید؟" اظهار داشت: بله من تلاش می كردم و فریاد میزدم دستم را ول كن. من فكر میكردم چهار گلوله شلیك شده. در اداره آگاهی گفتند ۵ گلوله شلیك شده و آنجا بود كه تمام قضیه را فهمیدم.
قاضی كشكولی در مورد اظهارات نجفی به هنگام دفاع و اینكه گفته بود از نظر او نظریه اول ( كه دو گلوله شلیك شده و یكی از آنها به دست و سپس به وان برخورد كرده و یكی دیگر به دیوار برخورد و سپس به بدنه مقتول برخورد كرده است) درست است پرسید و اظهار داشت: چطور می خواهید توجیه كنید یك گلوله به دست و یك گلوله به بدن برخورد كرده است؟
محمدعلی نجفی پاسخ داد بنده عرض كردم نظریه دوم درست نیست چون نمی تواند همه ماجرا را توضیح دهد اگر آنرا بپذیریم چون مسیر حركت گلوله در بدن با زاویه ای بیشتر از دست بوده پس باید از دست كمانه كرده باشد. اگر شما قبول كنید این دو(دست و بدن) زاویه اش با افق فرق دارد پس باید بپذیریم دو گلوله بوده است.
وی اضافه كرد: در بخشی از مساله بنده بر مبنای شواهد و قرائن و دو امر قطعی عرض می كنم كه اولا خودم شاهد بودم ایشان وقتی دست من را رها كرد و داخل وان افتاد دیگر گلوله ای شلیك نشد. پس می گویم نظریه دوم غلط است. ثانیاً بنده مطمئن هستم این طور نبود كه ایشان دست را جلوی سینه بگیرند، بعد گلوله شلیك شود و بعد از عبور از دست وارد سینه شود آنچه اتفاق افتاده این است كه از ۵ گلوله شلیك شده تكلیف نخستین گلوله روشن است، از چهار گلوله بعدی هم نخستین یا دومین یا سومین گلوله كه به احتمال قوی سومین گلوله است اول به دست برخورد كرده و بعد به وان برخورد می كند و گلوله آخر هم به دیوار خورده و كمانه كرده و به سینه ایشان برخورد كرده و از این جهت می گویم گلوله آخر، چون پس از آن دست من را رها كرد و وارد وان شد.
قاضی كشكولی خطاب به نجفی اظهار داشت: شما پشت به دیوار بودید اگر گلوله به دیوار می خورد باید به شما هم برخورد می كرد و از شما خارج می شد و اگر گلوله كمانه كرده بود در هر حال باید به شما برخورد می كرد.
نجفی پاسخ داد: آن دیواری كه گلوله به آن برخورد كرده دیوار شرقی است و دیوار شمالی هم همان دیواری است كه پشت به متهم قرار داشته. من وقتی از دیوار غربی كه درِ حمام است آمدم ایشان پشتشان به وان و دیوار شمالی بود دیواری كه گلوله خورده دست راست من و دست چپ ایشان بود و گلوله ای كه به سینه خورده به دیوار برخورد كرد و بعد وارد سینه شده است.
قاضی كشكولی اظهار داشت: در وضعیتی كه شما توضیح می دهید باید خانم استاد نشسته باشند اگر گلوله كمانه كند با قدی كه خانم شما داشته، باید به گلویش بخورد و از پشت او بیرون برود مگر اینكه طبق نظر كارشناسان ایشان عقب عقب رفته و داخل وان افتاده و بعد گلوله به او برخورد كرده. در هر صورت ایشان باید نیم خیز بوده باشد تا گلوله این چنین به وی برخورد كرده باشد.
نجفی پاسخ داد: من حد فاصل دیوار و مرحومه نبودم و دیوار سمت راست و چپ ما بود.
قاضی كشكولی اظهار نمود: شما گفتید یك گلوله به دست خورده و گلوله دوم به دیوار برخورد كرده و بعد كمان كرده اگر گلوله به دست هم خورده مسلماً هدف شما دست نبوده است. شما آخرین تحلیل خویش را كه چگونه گلوله به خانمتان برخورد كرده و انگیزه تان را از ورود به حمام خلاصه بگویید.
نجفی اظهار داشت: من خدمتتان عرض كردم. وارد حمام شدم با ایشان رو در رو شدیم به صورتی كه پشت شان دیوار شمالی و وان و جلوی ایشان به سمت دیوار جنوبی بود. دیوار شرقی سمت راست بنده و سمت چپ مرحومه بود. پس از شلیك اول ایشان دست من را گرفتند و بعد چهار گلوله شلیك شد ایشان دست من و اسلحه را گرفتند و در حال حركت بودیم اما كماكان دیوار سمت راست بنده و سمت چپ ایشان بود، برداشت من این است كه گلوله سوم گلوله ای بوده كه به دست ایشان خورده و وارد وان شده و گلوله بعدی به دیوار سمت راست بنده و سمت چپ ایشان خورده در حالتی كه ما در حال كشمكش بودیم گلوله برگشته و متاسفانه به ایشان خورده و وارد سینه شده است و از آنجا در بدن حركت كرده و در پهلوی راست گیر كرده است، هم دفرمه شده و هم سرعتش گرفته شده و از بدن خارج نشده است.
در این هنگام قاضی از كیان زاده كارشناس اسلحه دعوت كرد تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهار داشت: با عنایت به دفاعیات آقای نجفی در مورد نحوه برخورد گلوله به بدن مرحومه نظریه تكمیلی خویش را ارائه نمایید.
ماهرخ كیان زاده اظهار داشت: ۴۵ سال است كه در این كار هستنم و شاید بیشتر از ۱۰۰۰ جسد تیر خورده را با سلاح های مختلف دیدم حتی سلاح های مشابهی كه امكان دارد آثارشان به علل مختلف متفاوت باشد. در مورد اصراری كه دارند و می گویند گلوله خارج شده از دست به وان برخورد كرده باید بگویم وان سوراخ مدون حداكثر میلیمتری دارد هیچ وقت گلوله ای كه از دست خارج می شود نمی تواند این سوراخ را ایجاد كند و باید موقع ورود به وان سوراخ بزرگ تری به جا می گذاشت.
وی اضافه كرد: گلوله كمانه كرده به گلوله گفته می شود كه پس از آنكه به جایی می خورد بر می گردد و سوختگی موقع ورود بوجود می آورد. در مورد این جسد باوجود اینكه تصاویر اولیه كارشناس را به اشتباه انداخته كه این می تواند اثر سوختگی باشد اما بعد مشخص شد گلوله ای كه اطرافش سایش بوجود آمده به صورت چرمی شكل می شود و دكتری كه برای نخستین بار جسد را معاینه كردند گفتند من به اشتباه افتادم.
كیان زاده خاطرنشان كرد: دست به اسلحه بسیار نزدیك بوده اما چسبیده نبوده دلیل آن هم مدور بودن محل برخورد است و اگر دست می خواسته چسبیده باشد باید محل برخورد بزرگتری ایجاد می شد، گلوله پس از خروج از دست وارد سینه شده و در پهلو قرار گرفته و خانم هم پشتش كاملاً نزدیك به وان بوده و به محض برخورد در وان سقوط كرده است.
كیان زاده در مورد خون های ریخته شده اظهار داشت: گلوله وقتی به دست برخورد كرده دست لبه وان بوده و خون حاصل از آن بیرون وان ریخته است.
قاضی كشكولی از كارشناس اسلحه پرسید كه آیا گلوله وقتی به دست برخورد كند می تواند كمانه باشد؟
كیان زاده پاسخ داد: اصلاً كمانه كردن مفهوم ندارد كمانه این است كه گلوله از داخل لوله سلاح بیرون برود و به جای سختی برخورد و سپس برگردد، در مورد این خانم گلوله غیر مستقیم به ایشان برخورد كرده است.
وی اضافه كرد: باز هم تكرار می كنم پراكندگی برخورد گلوله ها حاكی از شرایط غیر عادی ایشان(نجفی) بوده است اگر در حالت مصمم و نرمال بود با یك تیر می توانست به ایشان شلیك كند اما نوع گلوله های برخورد كرده حاكی از دستپاچگی ایشان است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، در ادامه این جلسه كارشناس پزشكی قانونی در مورد بحث كمانه كردن گلوله، اظهار نمود: در ارتباط با اظهارات نجفی در خصوص بحث سوختگی، عرض كردم عكس پیش از اینكه تغییرات در جسد ایجاد شود گرفته شده است.
در ادامه قاضی كشكولی از كاهانی كارشناسان پزشكی قانونی خواست كه با حضور در جایگاه توضیحات خویش را عرضه كند.
كاهانی بعد از قرار گرفتن در جایگاه اظهار نمود: این پرونده بسیار پیچیده است و چالش های علمی هم در آن وجود دارد.
وی اضافه كرد: دو نظریه برای خود مد نظر گرفتم كه یكی این است كه گلوله به دیوار خورده باشد و فرد در وان افتاده است.
قاضی كشكولی اظهار داشت: سوال اصلی بحث دفرمه شدن گلوله است كه ردیابی این مسیر برخورد گلوله را توضیح دهید.
كاهانی پاسخ داد: تمام بحث بر سر بحث سوختگی است.
در ادامه قاضی كشكولی از گودرزی وكیل نجفی خواست تا توضیحات خویش را با عنایت به ۳ افترا مطروحه در پرونده بیان كند.
گودرزی اظهار نمود: نماینده دادستان در دو فراز مطالبی را مطرح نمودند كه مطالبی را در این رابطه عرض می كنم
وی اضافه كرد: نماینده دادستان گفتند كه موكل من نظم جامعه بین المللی را به هم زده، گویی موكل من جنگ جهانی انجام داده است، در صورتیكه موكل من چند موسسه خیریه تاسیس كرد و عمر خویش را برای آموزش و پرورش كشور گذاشته و همینطور رضایت خانواده مقتول را جلب كرده است. همینطور خویش را معرفی كرده است و تا امروز مصاحبه ای نكرده و كلامی سخن نگفته است.
وكیل مدافع نجفی با اشاره به اظهارات قاضی شهریاری در مورد موكلش اظهار داشت: دكتر شهریاری كه بنده به ایشان ارادت دارم و ارتباطی به این پرونده ندارد چندین بار اعلام نمودند كه نجفی مطالب شرافتمندانه ای گفته است. آقای دكتر شهریاری نسبت به تغییر مجازات از الف به ب اعتراض كردند اما دیوان عالی این را رد كرده و این یعنی اینكه در این قسمت از مبحث تقاضای دریافت امر مختوم كرده اند.
وی اضافه كرد: از من ایراد می گیرند چرا به بحث لغوی ورود داشته ام، آیا نباید راه توسعه وكالت و بساط مفاهیم دفاعی در كشور گشوده شود. نظریه اولیه پزشكی قانونی این بوده كه محل خروج گلوله از محل ورودش به مچ دست نزدیك تر است و بحث تشدید مجازات و اینكه برای موكل جای تخفیف مجازات وجود ندارد جای گله دارد.
گودرزی اظهار داشت: در كارشناسی ها بخشی از ابهامات رفع شده است اما كماكان در مواردی ابهام وجود دارد كه یكی از موارد بحث وجود خون در كف حمام است، چون خون در جایی است كه محل افتادن خانم استاد نبوده است.
وكیل مدافع نجفی افزود: این خون ها در كف حمام بودند. در كف وان خون كمی بوده كه این نقطه هنوز پاسخ داده نشده است.
وی در ارتباط با نظر كارشناسی عنوان كرد: برگه معاینه جسد از نظر جامعه حقوقی كشور سند رسمی است كه از راه مامور صلاحیتدار عرضه می شود و تغییر دادن آن به این سادگی ها میسر نیست.
در این لحظه قاضی كشكولی اظهار داشت: به نظر من شما گاهی سوالات را با خصوصیت كه دارید تغییر می دهید، استنباط من این است كه تیمسار كیان زاده اینگونه نگفتند.
قاضی كشكولی افزود: دكتر ویسی هم گفته كه با عنایت به نظر كارشناسی آن زمان سوختگی اعلام كردم ولی بعدا نظریه كارشناسان را پذیرفته است.
گودرزی اظهار نمود: بحثی كه وجود دارد این است كه در برگه های معاینه سند جای انتقاد وجود دارد. مثلاً در مورد نحوه شلیك، كمیسیون های پزشكی قانونی نظر می دهند اما آنچه پزشك تشریح، می بیند و صورتجلسه می كند با نظریه تكمیلی نمی توان تطبیق داد و این مورد اعتراض است.
وكیل مدافع نجفی اظهار نمود: در داخل بدن تنها استخوانی كه شكسته شده و در برگه سند هم نوشته شده استخوان دنده دوم است كه یا گلوله به دست خورده و دفرمه شده و یا به جای دیگری خورده كه این مساله كماكان با ابهام مواجه می باشد.
گودرزی اظهار داشت: به نظر می آید دفرمه شدن هنوز هم بین كارشناسان مورد تردید باشد.
وی افزود: در ارتباط با گلوله زیر وان كه گفتید نیازی نیست ولی اگر آزمایش DNA صورت گیرد اساس نظریه پرونده را واژگون خواهد نمود.
گودرزی اظهار داشت: به نظر می آید دفرمه شدن هنوز هم بین كارشناسان مورد تردید باشد.
وی افزود: در ارتباط با گلوله زیر وان كه گفتید نیازی نیست ولی اگر آزمایش DNA صورت گیرد اساس نظریه پرونده واژگون خواهد شد.
گودرزی در مورد مبحث برخورد گلوله اظهار داشت: از دو دستان مرحومه آزمایش گاز باروت گرفته شده كه هر دو متفاوت می باشد.
وی اظهار داشت: این قتل شبه عمد است كه از دو جهت آنرا بیان می كنم. با عنایت به شرایط و جزئیات صحنه، دكتر نجفی یك كلمه را تغییر ندادند. كارشناسان محترم هم گفتند ایشان قصد و عمد نداشته و كشمكش رخ داده و این در خصوص عدم اراده در قتل است و اعلام شده كه هم متوفی و هم موكلم حالت عادی نداشتند.
گودرزی اظهار داشت: به این خاطر عدم عمد در فعل و عدم اراده وجود دارد.
وكیل مدافع نجفی در مورد مقوله اثبات ادعایش در خصوص كمانه كردن گلوله به دیوار، اظهار نمود: مقوله دیگر برخورد گلوله از بالا به صورت كج است كه اگر این امر در عمل نشان داده شود امری محال است و مساله ای كه اینجا وجود دارد این است كه اگر گلوله مستقیم می خورد ممكن بود از آن سوی بدن بیرون برود كه این مساله رخ نداده ازاین رو بحث كمانه ها كماكان وجود دارد.
وی اضافه كرد: مساله ای كه وجود دارد این است كه مبحث تئوریك است و كارشناسان نظریه خویش را مطرح می كنند.
گودرزی اظهار نمود: قبلاً فكر می كردم با ۹ محل گلوله مواجه ایم. هم اكنون ۱۰ محل برخورد گلوله وجود دارد كه یك مورد كه تجزیه شده را قبول داریم.
وكیل مدافع نجفی در مورد فرض دیگر در خصوص اینكه چرا قتل را شبه عمد می داند، عنوان كرد: فرض بر صحت نظر كارشناسان است. پزشكی قانونی در برگه معاینه جسد اعلام نموده گلوله وارد شده و مستقیماً خارج شده، اما كارشناسان گفتند سوراخ ورودی به مچ است و این نشان دهنده تغییر مسیر حركت گلوله است.
وی خطاب به كیان زاده كارشناس اسلحه اظهار داشت: ما برای تعریف كمانه چه مرجعی داریم؟ باید برای تعریف آن مرجع تعریف شود. اگر تغییر مسیر رخ نمی داد، قتل عمد هم رخ نمی داد كه به نظر می آید دادگاه باید به دنبال مباحث جدید باشد.
وی اضافه كرد: برای اثبات قتل عمد ركن مادی آن مفقود است.
گودرزی با طرح این سوال كه آیا برخورد گلوله به دست به نحوی كه به كف دست برخورد كند و بیرون برود كشنده نیست؟ اظهار نمود: از نظر مبانی جنایی فقط اراده مطرح نیست و باید همراه با قصد و نیت باشد. اصل برائت چنین اقتضا می كند كه این قتل شبه عمد تلقی گردد.
وی در ارتباط با مبحث سلاح بیان كرد: در بحث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز مطالبی وجود دارد؛ آقای نجفی فرمودند كه به خاطر اتفاقات سال ۶۰ این سلاح در اختیار من گذاشته شد و تا ۳۶ سال این مجوز را تمدید كرده اند. همینطور تا سال ۹۶ هم تمدید شده است كه این مساله مبین این است كه سال ۹۶ سال چالشی و مهمی برای ایشان بوده است.
گودرزی به مبحث تعدد جرم موكلش اشاره نمود و اظهار داشت: آقای رئیس مستحضر هستید كه آقای نجفی ۳ افترا داشتند و دادنامه نقض شد. در صورت خارج شدن مبحث از بحث تعدد جرم، تقاضای رافت اسلامی و تخفیف مجازات را دارم.
قاضی كشكولی در واكنش به طولانی شدن توضیحات وكیل نجفی با خنده به او اظهار داشت: میكروفون مفتی گیر آورده اید و صحبت می كنید.
گودرزی در انتها دفاعیاتش اظهار داشت: موكل من همكاری موثر داشته و رضایت گرفته و همینطور دارای حسن سابقه است.

نجفی حق معلمی به گردن تمام فرزندان دهه ۵۰ و۶۰ دارد
در ادامه عقبایی دیگر وكیل محمدعلی نجفی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: نماینده دادستان درخواست اشد مجازات را كردند چون جامعه بین المللی از وقوع این قتل متاثر شده بود اما من باید بگویم كه دكترنجفی جوانی مست و لایعقل نبوده تا مخل نظم عمومی شود. دكتر نجفی فردی خدمتگزار بوده كه ۴۰ سال از عمر خویش را صرف عمران و آبادانی كشور كرده است. وی حق معلمی به گردن تمام فرزندان دهه ۵۰ و۶۰ داشته ولی سرنوشت با او مهربان نبوده و برای وی چنان رقم زده است.
وی اضافه كرد: موكل من از تاریخ ۹۸/۶/۸ با قرار بازداشت در زندان است و تابحال قبول وثیقه صورت نگرفته است كه امیدوارم در انتها این جلسه این كار صورت گیرد.
عقبایی در مورد ابهامات پرونده اظهار داشت: نظریه كارشناسان در مورد نحوه تیراندازی كه از آن حكایت می كند كه مرحومه در وان رفته و در همانجا مورد برخورد گلوله قرار گرفته صحیح به نظر نمی رسد، چونكه در وان قطره های اندكی از خون وجود دارد پس وقتی در داخل وان خون زیادی نبوده چطور می تواند قتل در آنجا صورت گرفته باشد.
وی در ارتباط با ابهام دیگر پرونده اظهار داشت: دومین ابهام این است كه اگر گلوله از دست عبور كرده و به سینه برخورد كرده باشد آیا با عنایت به صورت اسلحه كیك اسلحه كالیبر ۹ میلیمتری است نباید گلوله از بدن خارج می شد؟
عقبایی تصریح كرد: آقای نجفی از ابتدا گفتند كه برای ترساندن خانم استاد وارد حمام شده و هیچگاه قصد كشتن خانم استاد را نداشتند. مرحومه با دو دست، دست آقای نجفی را گرفته در اختیار را از ایشان سلب كرده است.
وی با اشاره به اینكه گلوله بعد از برخورد به دیوار كمانه كرده و بعد به سینه مرحومه وارد شده است، اظهار داشت: برخورد گلوله به دست كشنده نیست چونكه مشخص نیست بعد از عبور از آن به كجا برخورد می كند و از این منظر هم، یكی از علل شبه عمد بودن به حساب می آید.
عقبایی در انتها برای موكل خود از دادگاه تقاضای صدور حكم برائت كرد و اظهار داشت: امیدوارم تقاضای قرار وثیقه موكل كه دارای بیماری حاد قلبی است مورد قبول قرار گیرد.
پس از اظهارات وكیل متهم محمد علی نجفی، اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: تمام مباحثی كه مطرح شده مباحث حقوق و اسلحه شناسی است كه خوب است وكلا از آنها استفاده كنند.
همچنین آقای نجفی گفته كه بالش را برای پنهان كردن اسلحه با خود به حمام برده اما می توانست اسلحه را داخل لباس پنهان كند پس قصد قبلی برای وقوع قتل وجود داشته و این برای دادسرا محرز است.
وی اضافه كرد: آقای وكیل گفتند كه فضای مجازی حواشی را برای موكل خود دامن زد اما این خود شما و وكیل معزول قبلی بودید كه با مصاحبه ها حواشی ایجاد كردید و احساسات عمومی را جریحه دار كردید.
اختیاری درمورد صاحب منصب بودن محمد علی نجفی اظهار داشت: صاحب منصب بودن ایشان مسئولیتشان را مضاعف می كند. ذی سمت بودن ایشان جامعه و فضای بین المللی را مخدوش كرد.
وی در مورد تقاضای مجازات تكمیلی برای متهم نجفی اظهار داشت: عمده بحث ها بر سر نگهداری غیرمجاز سلاح است. آیا شما تضمین می دهید كه اگر آقای محمدعلی نجفی باردیگر سلاح داشته باشد دست به این كار نمی زند؟ و اما باز هم تقاضای مجازات تكمیلی را داریم.
نماینده دادستان در انتها اظهار داشت: نهایتاً موكدا و قویا مجموعه دادستانی تقاضای خویش را برای اشد مجازات در مورد ۳ مورد اتهامی محمد علی نجفی اعلام می كند و به جهت خساراتی كه وی در اذهان عمومی ایجاد كرد مستحق تخفیفی نیست.
پس از اظهارات نماینده دادستان قاضی از متهم نجفی خواست آخرین دفاع خویش را انجام دهد.
محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه گفت شرمنده هستم كه در امری دخیل بودم كه منجر به ایجاد هیجانات كاذب و منفی در جامعه شد و وقت دستگاه قضایی در سطوح مختلف گرفته شد و من همیشه به مسؤلان زندان اوین می گویم كه اگر حضور من سبب ایجاد مزاحمتی برای آنها شد عذرخواهی می كنم.
وی اضافه كرد: نماینده دادستان به درستی گفتند كه اگر من مسئول نبودم مبحث قتل به این صورت مطرح نمی شد و قبول دارم در سطح جامعه خیلی زود این مورد انعكاس پیدا كرد و مردم برای پیگیری مبحث حساس بودند. البته این كه در در سطح خارج از جامعه این مورد انعكاس پیدا كرده به مفهوم آثار بین المللی نیست چونكه آثار بین المللی تعریفی دارد و آن این است كه امری در روابط بین كشورها تأثیر گذار باشد، اما در این مورد فقط چند رسانه فارسی زبان خارج از كشور به آن پرداختند.
محمدعلی نجفی با اشاره به اینكه "در حدی كه در توانم بود در طول این ۴۰ سال به نظام و كشور خدمت كردم" اظهار داشت: ازاین رو آنچه در سطح عمومی جامعه مطرح شده ناشی از مسئولیت ها و خدمات من در طول ۴۰ ساله بوده است. من فكر می كنم دادگاه هرگونه رای صادر كند ان شالله منطبق بر قانون و عدالت و شرع اسلام است و ان شاءالله همه ما در درگاه الهی سر بلند شویم.
قاضی كشكولی خطاب به نجفی اظهار داشت: با عنایت به منتفی شدن قصاص افترا دیگر شما "اخلال در نظم عمومی" است اگر در این خصوص دفاعی دارید بگویید.
محمدعلی نجفی پاسخ داد هیچ قصد قبلی برای انجام این حادثه نداشتم و این مورد یك مساله خانوادگی بود كه به روش نادرستی منتهی شد و این افترا را اصلا قبول ندارم.
وی اضافه كرد: در این ۴۰ سال تمام تلاش و تلاشم این بوده كه به آرامش در جامعه كمك كنم و این مطلبی را كه می گویید مورد قبولم نیست.

چه اخلالی در نظم جامعه كردم؟
محمدعلی نجفی در پاسخ به سوال قاضی كه به لحاظ منتفی شدن حكم قصاص در باب افترا "اخلال در نظم عمومی" از او توضیح خواست، اظهار داشت: من چه اخلالی در نظم جامعه كردم. بله آدم معروفی بودم و خیلی ها به خصوص اصناف بزرگ مثل دانشگاهیان من را می شناختند در مورد وضعیت و سرنوشت من حساس بودند. بنده ۹ سال وزیر آموزش و پرورش بودم و ۱۸ میلیون دانش آموز و یك میلیون معلم با من ارتباط داشتند، ازاین رو طبیعی است جمعیت بزرگی راجع به وضعیت من حساس بوده و پیگیری می كردند و این به معنای "اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه" نیست همین الان هم خیلی ها به نتیجه این دادگاه حساس هستند.
وی تصریح كرد: من شنیدم افرادی در رسانه های بیگانه از من تعریف كردند اما این مورد ارتباطی به من ندارد. من جزو نادرترین افرادی بودم كه در ۴۰ سال قبل به غیر از ۸_۷ سال، مسئولیت های مهمی داشتم و بنابراین هر اتفاقی برای من افتاده و بیفتد، جامعه آنرا تعقیب می كند.
پس از استماع آخرین دفاعیات محمدعلی نجفی، وكیل مدافع وی گودرزی، هم آخرین دفاعیات خویش را بیان كرد و در مورد افترا "اخلال در نظم عمومی و بیم تجری" اظهار داشت: در مورد بیم تجری بیشتر قضات به شخصیت متهم رجوع می كنند كه آیا شخصیتی دارد كه باردیگر مرتكب جرم شود یا نه. باید ببینیم ایشان در گذشته چه شخصیتی داشته و چه كارهایی انجام داده است.
وی اضافه كرد: آقای دكتر شهریاری در كیفر خواست نوشته بودند كه ایشان همیشه لبخند به لب دارند و آن جزو شخصیت ایشان است. ایشان از مدیران لایق بوده پس بین كسی كه سابقه كیفری دارد و جرم های مختلف انجام داده با دكتر نجفی تفاوتی است.
گودرزی در مورد افترا "اخلال در نظم" منسوب به محمد علی نجفی اظهار داشت: اختلال در نظم تعریف دارد آیا اختلاف دكتر نجفی با خانمش سبب اختلال در نظم شد؟ صحبت مردم در فضای مجازی ربطی به متهم ندارد و آن یك مبحث اجتماعی فرهنگی است.
در آخر قاضی كشكولی از گودرزی خواست تا راجع به صیانت جامعه هم توضیح دهند و او بیان كرد: دكتر نجفی چه اقدامی بر ضد صیانت جامعه انجام داده و چه اركانی از جامعه بابت اقدام ایشان گرفتار تزلزل شده است؟ مگر غیر از این است كه دكتر نجفی تشفی اولیای دم را فراهم كردند به صورتی كه حتی الان هم آنها در دادگاه حاضر نشدند.
وی در ارتباط با ادعای "جریحه دار شدن احساسات عمومی با اقدام متهم نجفی" كه از جانب نماینده دادستان مطرح شده بود، خاطرنشان كرد: بخش اعظم جامعه طرفدار ایشان بودند و برای ایشان دل سوزاند.
در آخر گودرزی تصریح كرد: گفته اند دفرمه شدن به خاطر برخورد گلوله به استخوان جناق بوده است اما به استخوان جناق هیچ لطمه ای نرسیده و فقط استخوان دنده شكسته است.
پس از اظهارات وكیل مدافع محمدعلی نجفی قاضی محمدی كشكولی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام نمود.

1398/09/09
15:20:32
5.0 / 5
4283
تگهای خبر: اداره , توسعه , خدمات , رئیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است