سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان اعلام كرد

كودكان پناهنده همانند كودكان ایرانی از تمامی حمایت های قانونی برخوردار می باشند

كودكان پناهنده همانند كودكان ایرانی از تمامی حمایت های قانونی برخوردار می باشند به گزارش ثبت آسان سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان ناحیه ۲۹ اظهار داشت: ایران یكی از بزرگترین كشورهای پناهنده پذیر و مهاجرپذیر است و در بررسی پرونده های این كودكان همانند كودكان ایرانی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی، قومیتی و... از كلیه حمایت های قانونی برخوردار می باشند و از تمامی تأسیسات ارفاقی پیش بینی شده در قوانین استفاده می نمایند.به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، المیرا نقی زاده، سرپرست ناحیه ۲۹ (ویژه نوجوانان) دادسرای عمومی و انقلاب تهران در نشست با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در تهران در مورد پرونده کودکان پناهنده، اظهار داشت: ضرورت احترام به کرامت انسانی، ایجاب می نماید که به کودکان هم بعنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران نگریسته شود و به علت صدمه پذیری آنان، تحت حمایت و مراقبت ویژه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از شریعت اسلامی است در حوزه اطفال و نوجوانان سیر تحولاتی وسیع و مثبتی داشته است به نحوی که با تصویب قوانین جامع به پشتیبانی از کودکان بزه دیده، در معرض خطر و حتی کودکان معارض قانون پرداخته است. بر این اساس سعی شده است که با تدوین و تصویب قوانین همانند قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان، فصل دهم قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و الحاق به اسناد بین المللی شیوه دادرسی و نوع واکنش اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان را از افراد بزرگسال متمایز سازد.

سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان خاطرنشان کرد: ارجحیت واکنش اصلاح و تربیت در مفاد قوانین کیفری، باعث به کارگیری واکنش های تنبیهی بعنوان واپسین راه علاج گردیده بدین منظور که هرگونه کنش نسنجیده با این قشر صدمه پذیر باعث می شود رفتار معارض قانون در وجود آنان مزمن و پایدار شود.

وی افزود: برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان مرتکب رفتارهای مغایر قانون و دسته بندی آنها به سنین زیر ۹ سال، ۹ تا ۱۲ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال بدون تفکیک جنسیتی، اصلاح سن مسئولیت کیفری متکی بر بنیاد ضابطه رشد عقلی در جرایم حدی و قصاص، اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزین آن با پاسخ های اصلاحی و تربیتی از قبیل تسلیم اطفال و نوجوانان به والدین با دریافت تعهد از آنان برای تأدیب و تربیت، نصیحت و تذکر به وسیله دادگاه، استفاده حداکثری از تأسیسات ارفاقی همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و استفاده از جایگزین های حبس از قبیل آموزش مهارت های زندگی، عدم اعمال مقررات تکرار جرم و تشدید مجازات، فقدان آثار و سابقه محکومیت کیفری و نهایتاً نگهداری در کانون اصلاح و تربیت بعنوان آخرین راه علاج برای تربیت و آموزش نوجوانان با کلیه امکانات تحصیلی، آموزشی، مشاوره، مددکاری با حرفه آموزی و پالایش و اصلاح تکامل رشد و مشکلات جسمانی از راه مربیان، مشاوران، کارشناسان و پزشکان، همگی حکایت از تدوین قوانین کیفری ماهوی افتراقی در حوزه اطفال و نوجوانان دارد.

نقی زاده در مورد شیوه رسیدگی و آیین دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان اذعان نمود: پیشبینی دادسرای تخصصی، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان با قضات متأهل، با سابقه و دارای فرزند، پلیس تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان جهت پیشگیری از برخورد قهرآمیز، راهبردهای عقب نشینی کیفری همچون قضازدایی، کیفرزدایی، عدم صدور قرار بازداشت موقت، عدم اعزام آنان به زندان های بزرگسالان، اجبار به حضور وکیل در تمامی مراحل رسیدگی و تعیین وکیل تسخیری از جانب قضات در مواقعی که ولی یا سرپرست قانونی آنان قادر به تعیین و معرفی وکیل نبوده، ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی به لحاظ حفظ حیثیت، معاف ساختن از حضور اطفال در جریان دادرسی، تشکیل جلسه دادگاه با حضور والدین، مددکاران بهزیستی، وکلا همگی حکایت از دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان دارد که تمام این نوآوری ها با اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون حقوق کودک تطبیق می نماید.

وی افزود: از دیگر تمهیداتی که در حوزه اطفال و نوجوانان به کار گرفته شده است، تشکیل شعبه صلحی با حضور کارشناسان و مددکاران جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی قابل گذشت با رویکرد قضازدایی، ایجاد فرصت و بستر مصالحه، روحیه ندامت و پشیمانی در نوجوانان معارض قانون و پیشگیری از ورود این قشر صدمه پذیر به محاکم کیفری است. تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی، انجام معاینات پزشکی، روان پزشکی و اطمینان از سلامت روحی و روانی اطفال و نوجوانان معارض قانون توسط پزشکان معتمد و پزشکی قانونی در کلیه جرایم ارتکابی از دیگر تمهیداتی است که به منظور جلوگیری و پرهیز از اعمال واکنش های کیفری نامتناسب با رویکرد اصلاح، درمان و بازپروری آنان پیشبینی شده است.

سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان تصریح کرد: ذکر این نکته ضروریست که این رویه در مورد کودکان پناهنده هم صورت می گیرد. هم چنان که مستحضرید جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر و مهاجرپذیر است که بیشترین این مهاجران اختصاص به اتباع کشور همسایه افغانستان دارد. بررسی آمارهای ورودی پرونده ها به دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان و کانون اصلاح و تربیت نشانگر آن است که آمار قابل توجهی از متهمان معارض قانون اختصاص به تبعه افغانستان دارد لکن این کودکان همانند کودکان ایرانی و به دور از هرگونه تبعیض نژادی، قومیتی و... از کلیه حمایت های قانونی برخوردار بوده به نحوی که خیلی از پرونده های آنان ولو با موضوعات جنایات عمدی به کمک مددکاران، خیرین ایرانی با پرداخت خسارات و دیه منتهی به سازش می گردد و از تمامی تأسیسات ارفاقی پیشبینی شده در قوانین استفاده می نمایند.

وی اظهار داشت: سیر رسیدگی و دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان با شیوع گسترده ویروس کرونا و مخاطرات پیدا و پنهان مترتب بر امنیت عمومی و سلامت فردی و اجتماعی و تلفات جانی آن با حمایت بیشتری از اطفال و نوجوانان ادامه دارد. هرچند انتشار ویروس مذکور تحقیقات قضایی و حضور در جلسات دادگاه و نگهداری و اعزام مددجویان از کانون اصلاح و تربیت را با دشواری هایی مواجه نموده است لیکن به منظور حفظ سلامتی فردی و جمعی کودکان، اصحاب پرونده، کادر قضایی و اداری تمهیدات و اقدامات مناسبی صورت گرفته است. بدین منظور اوقات رسیدگی خیلی از پرونده هایی که امکان تعویق آن وجود داشت، تجدید گردیده است، و در جهت پشتیبانی از کودکان و اعمال فوریت های قضایی نسبت به ویروس زدایی روزانه کلیه واحدهای قضایی اقدام و اقلام بهداشتی همچون ماسک، دستکش، محلول ضدعفونی کننده در اختیار پرسنل و مراجعین قرار گرفته است.

نقی زاده در ادامه اظهار کزد: در جهت کاهش تردد مراجعین به شعب، واحد پیشخوان و کامپیوتر پاسخگو در مبادی ورودی دادسرا و محاکم مستقر تا ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی نسبت به پاسخگویی به مراجعین اقدام نمایند.

وی اضافه کرد: هم چنین جهت پیشگیری و پیشگیری از انتشار کرونا در کانون اصلاح و تربیت نسبت به اجرای تمهیدات بهداشتی و مراقبتی به این شرح اقدام شده است: آموزش پروتکل های بهداشتی به مددجویان توسط مسئول بهداشت و درمان کانون، آموزش روزانه خانواده مددجویان در سالن ملاقات توسط مسئول بهداشت و درمان کانون، بهسازی تهویه سالن ملاقات، قرنطینه و خوابگاه، اختصاص سالن ملاقات در فضایی وسیع جهت حفظ فاصله فیزیکی مددجو و خانواده و اطمینان از سلامتی خانواده ها و تجهیز آنان به اقلام بهداشتی پیش از ملاقات مددجو، توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده در واحدها، تمدید مدت نگهداری مددجویان جدیدالورود در واحد قرنطینه تا ۱۵ روز و خودداری از انتقال آنان به خوابگاه های اصلی جهت اطمینان از سلامتی آنان، پخش فیلم، نصب تراکت و بنرهای آموزشی بهداشتی جهت جلوگیری از بروز و شیوع ویروس کرونا، ضدعفونی نمودن روزانه اماکن توسط بهداری کانون و سنجش درجه حرارت تب مددجویان با تب سنج غیرتماسی، تهیه غذا با رعایت پروتکل های بهداشتی و با نظارت پزشک مستقر در محل کانون و شیفت بندی مددجویان جهت صرف غذا، تعطیلی مدرسه ای که در محل کانون و زیر نظر دبیران و مدیران آموزش و پرورش جهت تحصیل مددجویان استقرار دارد. به نحوی که مانند سایر نوجوانان این آموزش به صورت مجازی و غیرحضوری صورت گرفته و در انتهای سال تحصیلی کلیه آزمون ها به صورت مجازی برگزار گردیده است.

نقی زاده تصریح کرد: مکاتبه با کلیه مراجع محترم قضایی در مورد حساسیت مبحث و کاهش و کنترل ورودی و اعزام مددجویان که در صورت فوریت مبحث و لزوم اعزام نسبت به جداسازی و قرنطینه مددجویان در محل مناسب اقدام و تا از سلامتی آنان اطمینان حاصل نگردد به محل خوابگاه و استقرار سایر مددجویان منتقل نمی گردند.

وی در انتها اظهار داشت: اعطای مرخصی به مددجویان دارای شرایط، که با رعایت این تمهیدات تا به امروز هیچ گزارشی از ابتلاء مددجویان به ویروس کرونا مطرح نگردیده است.

منبع:

1399/04/04
17:42:48
5.0 / 5
2757
تگهای خبر: ثبت , دادسرا , ساخت , سرپرست
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است