شاهسواری درباره جلسه هنرمندان با رئیس قوه قضائیه:

هنرمند برای جدل روایت باید آزادی بیان داشته باشد

هنرمند برای جدل روایت باید آزادی بیان داشته باشد مدیر عامل خانه سینما اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه گفت جدل روایتی باید در این کشور صورت گیرد و برای جدل روایتی چه در داخل و چه در بیرون نیازمند امنیت هنرمند و آزادی بیان او هستیم.


منوچهر شاهسواری در حاشیه جلسه نقش سینما در کاهش صدمه های اجتماعی و مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور رئیس قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: اگر سینما و صنعت جدید نداشته باشیم، در حاشیه تمدن جدید هستیم و در متن این تمدن قرار نخواهیم داشت. این تهیه کننده سینما تصریح کرد: زمانی که چنین اعتقادی وجود داشته باشد، گفتگو کردن با همه اجزای حکمرانی کشور شامل قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه، سایر نهادها، گروه های فکری و اندیشه ای برای همه اجبار است. وی عنوان کرد: آنچه که در جلسه با رئیس قوه قضائیه گذشت و عنوانی که برای آن در مورد صدمه های اجتماعی و مفاسد اقتصادی دیده شده بود، به نظر می رسد که از یک ضرورتی سخن می گوید و آن لزوم این است که حتما دارای صدمه های اجتماعی هستیم و به تبع آن مفاسد اقتصادی هم وجود دارد؛ ضمن اینکه خود مفاسد اقتصادی هم تشدیدکننده صدمه های اجتماعی است.
برای اینکه با مفاسد اقتصادی مبارزه نماییم و به قول رئیس قوه قضائیه مبارزه سیستماتیک صورت گیرد، حوزه فرهنگ می بایست به شدت فعال شودشاهسواری اظهار داشت: به جهت اینکه با این مورد مبارزه نماییم و به قول رئیس قوه قضائیه مبارزه سیستماتیک صورت گیرد، حوزه فرهنگ می بایست به شدت فعال شود و برای فعال شدن حوزه فرهنگ، صنعت تصویر از چند نیاز برخوردار است؛ نیاز اول این است که گوینده و هنرمند باید نسبت به آنچه که می گوید، احساس امنیت کند و توقع ما از بابت احساس امنیت، از قواعد و قوانین قوه قضائیه است. وی افزود: بدون وجود امنیت، آزادی بیان وجود نخواهد داشت و یا در آزادی بیان تردید وجود دارد. بدون آزادی بیان نمی گردد در صحنه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، بالا بردن سطح دانشی، ارتباطی، دلبستگی و تقید به جایی که در آن زندگی می نماییم که نام آن ایران است، نقش آفرینی کرد و این ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند. مدیرعامل خانه سینما در ادامه با اشاره به اینکه تکه تکه کردن جامعه فرهنگی و هنری کشور از نظر من یک فساد است، اظهار داشت: اگر در هر گروه، هر کس و در هر جایی اهل فرهنگ و بخصوص از سینماگران، با قیچی دیدگاه های خود، مبادرت به تقسیم بندی کنند، در واقع مجموعه ای از آحاد کشور را که مخاطبین این گروه ها هستند از هم قیچی و جدا می کند. وی تصریح کرد: نباید ایجاد تفاوت، رانت فرهنگی و اطلاعاتی در این عرصه نماییم. شاهسواری در ادامه و در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد رئیس قوه قضائیه به مبحث سینما اظهار داشت: بخشی از مباحث در ارتباط با مسائل عمومی بود که کاری به آن ندارم؛ اما بخشی از مباحث ویژه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با روایت ها بود، اساساً روایت ها و جدل روایات از همان بنیانی می آید که من هم به آن اعتقاد دارم که همان تمدن متکی به تصویر، تصویری که از خود می سازیم و از دیگران دریافت می نماییم، است.برای جدل روایت ها باید آزادی بیان داشته باشیماین تهیه کننده سینما عنوان کرد: این در واقع جنگ روایات، تقابل روایات و جدل روایات در جهان فعلی است و از نظر من این بخش از صحبت های رئیس قوه قضائیه این معنی و مفهوم را دارد که جدل روایتی باید در این کشور صورت گیرد و برای جدل روایتی چه در داخل، چه بیرون و چه در منطقه و جهان و در آینده و گذشته نیازمند امنیت هنرمند و آزادی بیان او هستیم و شیوه های ممیزی گذشته پاسخ نمی دهد. مدیرعامل خانه سینما خاطرنشان کرد: من فکر می کنم وجود یک ساز و کار مبتنی بر آزادی بیان و امنیت سخن و امنیت عمل و امنیت کار، مثمرثمر است؛ چگونه است که ما سوتزن ها را تشویق می نماییم و می گوئیم اگر کسی سوتزنی کند ما از او حمایت می کنیم؛ فضایی که داریم زندگی می نماییم در چنین فرایندی ما سخن می گوئیم، خطر آنجاست که ساز و کاری برای اجرای این سخن فراهم نمی نماییم و اگر که ساز و کار مناسب پیدا نکنیم حتما ناامید می شویم. شاهسواری اضافه کرد: ما از سال ۹۸ پیگیر برگزاری این قبیل جلسات نظیر جلسه با آیت الله رئیسی بودیم؛ یعنی فکر می کردیم که باید چنین گفتگویی صورت بگیرد. وی بیان داشت: از انجام ملاقات های اینچنینی نظیر دیدار با رئیس قوه قضائیه حتما خوشحال می شویم به شرط ها و شروطه ها. شرطش هم ساز و کار مبتنی بر بیان و امنیت سینماگران برای ورود به جدل های روایتی از همه موضوعات مبتلابه کشور است. این تهیه کننده سینما اظهار داشت: فضای جلسه با آیت الله رئیسی فضای آزادی بود. درست است وقت کم بود، از این جهت ایراد در این نشست وجود داشت اما این ایراد، ایرادی نیست که بعنوان یک معضل از آن اسم ببرم؛ به هر شکل در شرایط کرونا بود و بسیاری از دوستان ما نمی توانستند حاضر شوند و جمعیت کمتری را باید در این نشست حاضر می کردیم، همه اینها اشکالات شکلی است اما به لحاظ محتوایی اگر به سمت یک ساز و کار جدی و عملی ببریم حتما ختم به خیر می شود. شاهسواری بیان داشت: در نظام اداری آنچه تبدیل به ساز و کار بشود حتما از آن خیر و برکت می آید. اگر تبدیل به ساز و کار نشود یک معضلی می شود بر بقیه معضلات یعنی اعتماد و ارتباط را گرفتار خدشه می کند.
من بدون هیچ پیش داوری در جلسه با رئیس قوه قضائیه حاضر شدم و از همه دوستان و همکارانم خواستم بدون هیچ پیش داوری وارد جلسه شوند. وی بیان داشت: صمیمانه و صادقانه بگویم من بدون هیچ پیش داوری در این نشست حاضر شدم و از همه دوستان و همکارانم خواستم بدون هیچ پیش داوری وارد جلسه شوند. ازاین رو پیش داوری را تلاش کردیم از خودمان و دوستانمان دور نماییم. در انتها جلسه احساس من این است که آنچه که گفته شد و آنچه که شنیده شد در راه درستی از منظر گفتگوست و تاکید می کنم اگر منجر به یک ساز و کار عملی شود و معضلات و مسائلی که حوزه فرهنگ با دستگاههای نظارتی و قضائی و امثالهم دارند بتواند در یک بستر غیر قضائی، حل و فصل شود، نشان دهنده ثمربخش بودن چنین جلساتی است. وی ادامه داد: در هر شکل آنجا قوه قضائیه با قواعد و قوانین کار دارد ولی قوانین که الزاماً همیشگی و دائمی نیستند، گفتگو می تواند حتی به حذف بعضی از قوانین بیانجامد یا بعضی از رفتارها تصحیح کند، یا ارتباط را ارتباط سامان یافته بکند، به جای اینکه شما آن سوی رود و ما این سوی رود! نه همه ما اتفاقاً وسط رود هستیم و می بایست در این راه و در این فضا همه پشتیبان هم باشیم، به نیت آنجایی که داریم در آن زندگی می نماییم و آن نیت، عشق ابدی و ازلی همه ماست که عشق سرزمینی مان است با همه مختصاتش، یعنی این سرزمین مال ماست؛ شکست و پیروزی این سرزمین هم مال ماست و موفقیتش هم مال ماست اینجوری نیست که یک کسی فکر کند می تواند خودش را به در ببرد، به صورت فردی امکان دارد ولی به صورت سرزمینی که امکان پذیر نیست؛ در چنین شرایطی است که من فکر می کنم قدم اول را در تقاضا برداشتیم و ما گفتگو کردیم. رئیس محترم قوه قضائیه با روی خوش در این نشست حاضر شدند و با صبوری به همه گفتگوها گوش دادند. این تهیه کننده سینما تصریح کرد: شما نمی توانید بدون گفتگو با همسایه به نتیجه برسید، با خانواده با بچه هایت با همکارانت هم به همین ترتیب؛ باید گفتگو کنی و در فضای گفتگو است که می توانیم ملاحظات همدیگر، نیازهای همدیگر و خطوط احترامی همدیگر را درک نماییم. برگزاری چنین جلساتی نظیر جلسه اهالی سینما و هنر با آیت الله رئیسی، مقدمه ای خوبی برای این امر است.

1400/02/15
22:43:57
5.0 / 5
857
تگهای خبر: اقتصاد , رئیس , صنعت , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است