رئیس قوه قضائیه مطرح كرد؛

ضرورت توجه به ضابطین در زمان حکم جلب

ضرورت توجه به ضابطین در زمان حکم جلب به گزارش ثبت آسان رییس قوه قضاییه اظهار داشت: دادستان ها در زمان حکم جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز چهارشنبه طی سخنانی در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های مراکز استانها، دادستان ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرایم و فساد در ساحت های مختلف، پیش گیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان وی که بصورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد. رییس عدلیه با برشمردن مسئولیت هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله دهک های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب و کار» که برعهده حکومت می باشد، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضائی و مشخصاً دادستان ها در تحقق و ایفای این مسئولیت ها اشاره نمود. رییس قوه قضائیه در ادامه با اعلان اینکه دادستان فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، اظهار داشت: دادستان هم باید در مسائل و موضوعات قضائی و حقوقی تسلط و تبحر داشته باشد و هم با علم مدیریت آشنا باشد؛ ضروریست که یک دادستان در جهت انجام ماموریت های خطیر خود علاوه بر هوش، درایت و تدبیر؛ از شجاعت و صبر و خستگی ناپذیری نیز برخوردار باشد. رییس دستگاه قضا همین طور لازمه پیش گیری از وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در زمینه های مختلف از طرف دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت همه جانبه دادستان را امری ضروری معرفی نمود. قاضی القضات ضمن تصریح بر این که برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان شناسی از موضوعات حائز اهمیت می باشد، اشاره کرد: دادستان برای تأثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی، سنجش کند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، این نکته مهم را نیز تصریح کرد که چنانچه دادستان ها و مسئولان بخش های مختلف دادسرا، مسئولیت های خودرا به نحو احسن انجام دهند، تأثیر این امر در اتقان آرای صادره از ناحیه دادگاه و بموقع بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتاً رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار مشهود و ملموس خواهد بود.«قدرت تجزیه و تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن»، یکی دیگر از شاخصه هایی است که رییس دستگاه قضا بر ضرورت بهره مندی دادستان ها از آن اصرار کرد و مشخصاً دراین زمینه به کوشش های خدمات خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع شان با بکارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره نمود. رییس قوه قضائیه در ادامه سخنانش، به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره نمود و دراین زمینه با تشریح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اظهار نمود: امروز در جنگ اقتصادی به سر می بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند، در چنین شرایطی تدبیر و علم و قدرت تشخیص مقام قضائی و دادستان در کشف و شناسایی جرایمی که در زمینه اقتصادی به وقوع می پیوندند و این که آیا قصد مرتکبان این جرایم ضربه زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است. قاضی القضات در ادامه به مجموعه مسئولان دادسرا شامل دادستان ها، دادیار ها، دادیاران و مسئولان اجرای احکام سفارش کرد که پیوسته علم و دانش خودرا به روز کنند و به اندوخته های دوران تحصیل خود اکتفا نکنند و برای پیشبرد امور و رسیدگی به پرونده ها منطبق با موازین قانونی از نظرات متخصصین بهره بگیرند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های مراکز استانها به بیان سفارش هایی خطاب به دادستان ها پرداخت و این سفارش ها را به منزله بخشنامه لازم الاجرا معرفی نمود.«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می شوند»؛ «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می زنند ظلم به دیگران است»؛ «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، جلب ها و بازجویی ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این عرصه ها»؛ «تحصیل و جمع آوری ادله پیش از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع آوری تحقیقات وجود ندارد»؛ «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همین طور مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط»؛ «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلیلهای عدم اجرای حکم قطعی»؛ «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده هایی که ممکنست شکات زیادی پیدا کنند»؛ «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات»؛ «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد می کند، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمپ شده»؛ «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض بموقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می دهند» و «اهتمام دادستان ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضائی و صیانت از آنها در جهت پیش گیری از لغزش» دوازده دستوری بود که رییس قوه قضائیه در این جلسه خطاب به دادستان های مراکز استانها صادر کرد. رییس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان های مراکز استانها، مشخصاً به پرونده افراد شرور اشاره نمود اظهار داشت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می زنند، به سرعت رسیدگی شود و نباید اجازه داد که رسیدگی به این قبیل پرونده ها با تأخیر مواجه شود چونکه رسیدگی بموقع به آنها، اثر بازدارنده بیشتری دارد. رییس دستگاه قضا اشاره کرد: امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است پس دادستان های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرایم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند. قاضی القضات با تاکید بر این که باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصاً بر این نکته نیز اصرار کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را برهم می زنند ظلم به دیگران است. رییس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت دادستان ها بر کار ضابطین اظهار داشت: باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است پس نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضائی در دادسرا ضروریست. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع آوری ادلّه و مستندات لازم پیش از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده اصرار کرد و اظهار داشت: نباید شرایط به شکلی باشد که ابتدائا جلب، احضار یا قرار منجر به بازداشت صادر شود و تازه پس از آن به دنبال تحصیل دلیل و انجام استعلامات و تحقیقات و بررسی حساب ها و ردیابی پول ها رفت؛ البته گاهی اوقات در موارد ضروری و مسائل امنیتی، امکان صرف زمان برای جمع آوری تحقیقات وجود ندارد و لازم است که اقدامات مربوط به احضار، جلب و قرار بازداشت فرد مورد نظر پیش از انجام تحقیقات صورت گیرد. رییس دستگاه قضا با تاکید بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، جلب ها و بازجویی ها اشاره کرد: در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک وضعیت خاصی رخ داده و… اینطور نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به خاطر یک کار از بین برود دادستان ها در زمان حکم جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. قاضی القضات در همین رابطه اشاره کرد: حتی در مواقعی که شاکی خصوصی بر احضار فردی تاکید دارد، باید با دقت دلیلهای و مستندات او برای انجام این احضار را بررسی و چنانچه شکایت شاکی خصوصی همراه با مستندات کاملی بود، نسبت به احضار فرد اقدام نمود. رییس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان ها، مشورت با مسئولین استانی را نافی اصل استقلال مقام قضائی ندانست و اظهار داشت: در بعضی از پرونده ها همچون پرونده های کثیرالشاکی چه بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضائی، راهگشا و اثرگذار باشد.


منبع:

1401/02/28
22:33:24
5.0 / 5
228
تگهای خبر: اقتصاد , پلمپ , خدمات , دادسرا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است