آرشیو مطالب : دانش بنیان


سامانه احراز هویت غیرحضوری دانش بنیان ها در خدمت بانک، بورس و قوه قضائیه

سامانه احراز هویت غیرحضوری دانش بنیان ها در خدمت بانک، بورس و قوه قضائیه
رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خبر داد

تجهیز 60 درصد از شعب قضایی برای انجام دادرسی الکترونیکی

تجهیز 60 درصد از شعب قضایی برای انجام دادرسی الکترونیکی
رئیس قوه قضاییه:

نگاه امام (ره) به مردم تشریفاتی، سیاسی و مقطعی نبود

نگاه امام (ره) به مردم تشریفاتی، سیاسی و مقطعی نبود
حاج محمدی خبر داد؛

افزایش استفاده از پابندالكترونیك به ۳ هزار نفر

افزایش استفاده از پابندالكترونیك به ۳ هزار نفر
صاحبكار:

دانش بنیان ها باطراحی مدلهای تجاری خاص دركنار پزشكی قانونی باشند

دانش بنیان ها باطراحی مدلهای تجاری خاص دركنار پزشكی قانونی باشند
مدیر عامل شركت انتقال گاز ایران:

مدیریت دانش در شركت انتقال گاز ایران

مدیریت دانش در شركت انتقال گاز ایران
در راستای رفع نیاز صنعت؛

جذب سرمایه گذار طرح های دانش بنیان

جذب سرمایه گذار طرح های دانش بنیان

شركت های دانش بنیان باور مدیران میانی را می طلبد

شركت های دانش بنیان باور مدیران میانی را می طلبد

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون شركت های دانش بنیان

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون شركت های دانش بنیان
مدیر شركت دانش بنیان تاكید كرد:

چالش اصلی در شركت های دانش بنیان

چالش اصلی در شركت های دانش بنیان
ستاری خبر داد:

شركت های دانش بنیان لیزر

شركت های دانش بنیان لیزر

آموزش ثبت شركت دانش بنیان

آموزش ثبت شركت دانش بنیان

ثبت نخستین شركت دانش بنیان در سبزوار

ثبت نخستین شركت دانش بنیان در سبزوار

ثبت شركت های جدید دانش بنیان در استان ایلام

ثبت شركت های جدید دانش بنیان در استان ایلام

اولین شركت دانش بنیان در سبزوار ثبت گردید

اولین شركت دانش بنیان در سبزوار ثبت گردید

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است