در چهارمین جلسه دادگاه طبری مطرح شد

طبری: نیازآذری بچه محلم بود

طبری: نیازآذری بچه محلم بود به گزارش ثبت آسان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اكبر طبری در حال برگزاری است.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری در شعبه پنج دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی بابایی اجرا شد. قاضی بابایی در آغاز چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان پرونده، گفت: جلسه دادگاه رسمی و علنی است. سپس رئیس دادگاه به مشایخ یکی از متهمان پرونده اعلام نمود که در جایگاه قرار گیرد. در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ اظهار داشت: در تکمیل دفاعیات خود در رابطه با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه عرضه کردید، چنانچه دفاعیه ای دارید، اظهارات خویش را تکمیل کنید. مشایخ اظهار داشت: من دفاعی ندارم. قاضی سپس خطاب به وکیل مشایخ اظهار داشت: در جایگاه قرار بگیرید و فقط در مورد اتهامات موکلتان در رابطه با اراضی کلاک دفاعیه لازم را ارائه نمایید. وکیل مشایخ با قرار گرفتن در جایگاه اظهار داشت: لایحه ای در ۱۹ صفحه تدوین شده که به باعث آن ضمن تذکری نسبت به اتهامات وارده، علل عدم انتساب اتهامات به موکلم تشریح شده است. در ادامه وکیل مشایخ اظهار داشت: من ایراداتی را هر چند جزئی به روند شکلی پرونده وارد می دانم.
وکیل مشایخ در ادامه با استناد به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، اظهار داشت: باوجود مساعدت دادگاه به سبب کثرت اوراق پرونده فرصت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشت. وکیل مشایخ اظهار داشت: افترا فراهم نمودن ارتشا بین دانیال زاده و طبری در قرار جلب دادرسی وجود نداشت، اما در صدور کیفرخواست جزو اتهامات موکل من ذکر شد؛ در صورتیکه موکل من دانیال زاده را تا پیش از این دادگاه نمی شناخته است. وکیل مشایخ افزود: پیش از پرداختن به ماهیت پرونده مقدمه ای را ذکر می کنم و آن اینکه موکل من به محض دستگیری و در همان هفته اول، صادقانه همه مطالب را به عرض ضابطین و بازجو پرونده رساند و همه گونه همکاری را به عمل آورد؛ موکل من فقط بعنوان واسطه و صرفا از روی روابط دوستانه بدون اطلاع از قصد مجرمانه سایرین، اقداماتی را انجام داده است. وکیل مشایخ اظهار داشت: مطلب دیگر آنکه موکل من در فرایند تحقیقات تمام تلاش خویش را برای کشف حقیقت انجام داد و موید عرایض من آنکه نماینده دادستان وی را شایسته تخفیف دانسته است و شخص موکل من هم ضمن پذیرش قصور خود اعلام نموده که عمدی در اقدامات انجام شده نداشته است و اگر حرکتی را انجام داده صرفا از روی اعتماد و دوستی بوده است. وکیل مشایخ اشاره کرد: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رأفت اسلامی و تخفیف را دارد. همانگونه که ریاست قوه قضائیه اعلام نموده است کسانی که موارد جرم را اعلام کنند مستحق تشویق هستند، بنابراین درخواست دارم این موارد مدنظر دادگاه قرار گیرد. در این هنگام یکی دیگر از وکلای متهم مشایخ برای دفاع از ماهیت جرم در مورد اراضی کلاک در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: وساطت هایی که موکلم انجام داده مربوط به سال های ۸۴ تا ۸۶ بوده و به نظرم نباید مبحث کلاک را کاملاً به موکلم منتسب کرد. همینطور بحث سانا هم به موکلم ارتباطی ندارد، موضوعات در رابطه با موکل اینجانب صرفا در بازه زمانی ۸۴ تا ۸۶ بوده است، روند اداری اراضی کلاک طی لایحه تقدیم دادگاه شده است. نماینده دادستان هم در جلسات گذشته بیان کرده است که اصل فساد در کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته است. وکیل متهم مشایخ درباره مبحث ۱۰۰ هزار یورو، اظهار نمود: موکلم بیان کرده که در مبحث ۱۰۰ هزار یورو در سال ۸۶ نجفی این مبلغ را تحویل طبری داده و موکلم فقط حضور داشته است که صرف حضور، مصداق وساطت در ارتشاء نیست. بعد از اظهارات وکیل متهم مشایخ، نماینده دادستان درباره قانون تشدید، اظهار داشت: طبق قانون فرد باید دریافتی هایش را برای انجام امری در سازمان متبوع بگیرد تا رشوه تلقی شود و اگر خارج از سازمان باشد مساله اعمال نفوذ مطرح است. در پرونده سرخوش این طور است و در مساله متهم مشایخ اینگونه بوده که یک فرد با نفوذ در قوه قضائیه از آنها حمایت کند، مساله ۸۸ فقط صدور رأی است و از قبل در دیوان عدالت مطرح شده که دیوان صلاحیت را قبول نمی کند و پرونده به دادگاه لواسان برمی گردد، در مورد متهم منصوری هم اساسا اقدامات قضائی بوده است. وی درباره مرور زمان اظهار نمود: طرح مبحث مرور زمان درست نیست؛ چون که هرجا متبوع باشد تابع هم حضور دارد و در این پرونده بحث مباشرت مشایخ در تشکیل شبکه ارتشاء مطرح است، در مورد ۱۰۰ هزار یورو هم حرف وکیل متهم را می پذیرم، همینطور ایراد درباره نقش مشایخ در مبحث روما وارد است. در این بخش وکیل اول متهم مشایخ اظهار داشت: حرفم نافی زحمات بازجو نیست، در قانون آمده که باید اوراق به امضای ضابط برسد و در بعضی از اوراق ملاحظه می شود که اینگونه نیست، اما تردیدی در زحمات شبانه روزی دستگاه قضا و بازجو پرونده وجود ندارد. وکیل مدافع متهم مشایخ در ادامه عنوان کرد: در مورد منصوری هیچ دلیلی غیر از خوداظهاری موکل وجود ندارد و برپایه اظهارات موکل ضد منصوری اعلام جرم شده است. وکیل مدافع متهم مشایخ بیان کرد: منصوری در سال ۹۵ مراجعات مکرری به نجفی داشته و درخواست های مالی شامل آپارتمان و پول داشته است. مشایخ گفته است منصوری با لحنی تهدید آمیز توقعات خویش را بیان می کرده که در نهایت نجفی ۵ بسته صد هزار یورویی در سال ۹۵ به منصوری می دهد.
در ادامه قاضی از وکیل متهم طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات تکمیلی خویش را در رابطه با اراضی کلاک و صرفا در ماهیت عرضه نماید. رئیس جلسه خطاب به متهم طبری اظهار داشت: در مورد اراضی کلاک توضیح دهید. وکیل متهم طبری اظهار داشت: در رابطه با اراضی کلاک، منشأ دفاع موکل به قراردادهایی برمی گردد که موکل مطرح کرده است. لازم است نماینده دادستان در مقام شاکی عمومی برای اثبات ادله در جهت وارد کردن افترا به موکل به این سوالات پاسخ دهد که آیا شاکی عمومی قرارداد ۲۵.۱۲.۸۵ با مبحث مشاوره، کارشناسی و ساخت و ساز با مشایخ را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد دلیل بی اعتباری آن چیست. وی ادامه داد: همینطور آیا شاکی عمومی قرارداد جعاله سرمایه گذاری بین مشایخ و موکل را در مورد پروژه کریم خان قبول دارد یا خیر و دلیل بی اعتباری آن چیست؟این وکل عنوان کرد: از طرفی تحقیقات در محضر بازجو از موکل حتما باید در حضور وکیل باشد.
قاضی در واکنش به این گزاره وکیل مدافع متهم طبری، اظهار داشت: ظاهراً پرونده را خوب مطالعه نکرده اید؛ چون که برگزاری جلسه تحقیق از موکل شما در حضور وکلا منعکس است. وی افزود: از طرفی موکل را به شکلی به منصوری ارتباط می دهند، اما موکل کوچک ترین مداخله ای نسبت به کسی نداشته. وکیل متهم طبری اظهار داشت: موکل هیچیک از اتهامات را در رابطه با کلاک قبول نداشته و ندارد و آن بخش از اظهارات مشایخ که اتهاماتی را متوجه موکل می کند را هم قبول ندارد. در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه اظهار داشت: ۱۵ جلسه که میانگین هر جلسه با ارفاق سه ساعت برگزار شده و از متهم طبری تحقیق شده است که این نشان میدهد که وکیل مدافع عملاً پرونده را ندیده است. وی در مورد سوال وکیل طبری در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و ساز بین طبری و مشایخ، اظهار داشت: بله ما این قرارداد را قبول داریم، اما صوری است و متهم طبری قصد داشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ را توجیه کند و بگوید که در ازای این قرارداد است؛ ان قرارداد هم بدون تاریخ است و پول ها در ازای چیزی نبوده و از سویی سوالی که مطرح می شود این است کدامین مشاوره ای است که در سال ۸۴ مبلغ آن ۸ میلیارد و ۴۰۰ بشود. از طرفی این مبلغ در طول چند سال گرفته شده است. قهرمانی در مورد قرار داد جعاله که از جانب وکیل مدافع متهم طبری عنوان شد هم اظهار داشت: بله متهم طبری نوشته، اما ملک کریم خان را در سال ۸۶ دریافت کرده و در سال ۹۰ قرارداد جعاله نوشته شده است کدامین قرار داد مشارکتی است که فردی سهم بیاورد و کل سهم منتقل شود به متهم طبری. در کدامین نوع از مشارکت چنین چیزی وجود دارد؟پیش بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. بنا بر این اعتبار دو ساله عنوان شد و الان هم دنبال هستیم اگر چنانچه مجلس فعلی تا پیش از آخر این دو سال یعنی تا مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان اشاره کرد: وکیل طبری قبلاً هم گفته بود نجفی سالی یکبار به ایران می آید حال آنکه بر مبنای استعلامی که از اداره گذرنامه کرده ایم نجفی خیلی بیشتر از این ها به ایران می آید؛ ما در جلسات دادگاه اسناد زیادی همچون ملک کریم خان، ملک اداری تجاری سانا و اسناد ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را عرضه کرده ایم که متأسفانه وکیل متهم در باب آنها پاسخی نداد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی به طبری متهم ردیف اول پرونده اعلام نمود در جایگاه قرار گیرد؛ رئیس جلسه خطاب به طبری، اظهار داشت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری شامل ۵ قطعه زمین در بابلسر با پلاک های مندرج در پرونده است؛ این افترا به شما تفهیم می شود؛ بدواً بفرمائید آیا این اتهامات را قبول دارید؟طبری پاسخ داد: خیر. قاضی اعلام نمود: توضیح بفرمائید. متهم طبری اظهار داشت: من این اتهامات را به هیچ وجه قبول ندارم، مصطفی نیاز آذری از فعالین اقتصادی کشور است. طبری اشاره کرد: اینکه اعلام شده من در ۵ نقطه زمین زراعی و کشاورزی بعنوان رشوه دریافت کرده ام، باید بگویم بالاترین قیمت زمین دیمی در آن منطقه ۲۰۰ هزار تومان است. قاضی از متهم طبری پرسید: آیا در آن زمین ها راه اندازی بنا صورت نگرفته است؟طبری پاسخ داد: راه اندازی بنا در آن زمین ها مربوط به ۱۰ سال پیش است. در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری اظهار داشت: من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی طی چند فقره چک های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم؛ استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی اینجانب از این بابت از دادگاه درخواست می شود. متهم طبری در ادامه اظهار داشت: در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، اینجانب، به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی الحساب تا فروش ساختمان راه اندازی شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالیست که همچنان هزینه های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می کرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: چرا شما طالب این زمین ها بودید. طبری پاسخ داد: من طالب این زمین ها نبودم بلکه به جهت اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به وی اعتماد کردم. متهم طبری اضافه کرد: در کیفرخواست به ادعای پرونده نیاز آذری پرداخته شده است، آیا این ادعا متکی به مستندات است یا خیر؟ در کیفرخواست گفته شده که ویلا از نیاز آذری به من منتقل شده در صورتیکه اینگونه نیست. وی مدعی شد: هیچ عملی پنهانی انجام نداده ام. متهم طبری اضافه کرد: من نقشی در رابطه با پرونده های نیاز آذری ندارم. قاضی در ادامه از متهم طبری خواست در مورد نحوه آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیاز آذری توضیح دهد. متهم طبری اظهار داشت: ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خویش را به کانادا برد و خودش هم رفت. هر وقت که می آمد می گفت حاجی آمدم کاری داری که من می گفتم نه.
رئیس دادگاه در ادامه از متهم طبری خواست در مورد ۵ قطعه زمین در بابلسر توضیح دهد. متهم طبری اضافه کرد: این اراضی در بابلسر نیست. قاضی بابایی اظهار داشت: ۵ قطعه زمین در بابلسر و ویلای احداثی مال کیست؟متهم طبری بیان کرد: الان برای من است و به نام همسرم است. سازنده آن نیاز آذری بود و من دخالتی نداشتم به بابل می رفتم و نظارت می کردم. رئیس دادگاه اظهار داشت: آیا در طول ساخت هم رجوع ای داشته اید؟متهم اظهار داشت: بله هفت هشت بار. قاضی اظهار داشت: آیا خویش را بعنوان اکبر طبری معرفی می کردید؟متهم طبری پاسخ داد: خیر به نام حسینی می گفتم تا معلوم نباشد. رئیس دادگاه اظهار داشت: علت این کار چه بود؟متهم طبری بیان کرد: من پولی را ۱۱ سال پیش به نیاز آذری داده بودم و خودش گفته بود که سرایدار نداند که تو کیستی بنا بر این من بعنوان ناظر می رفتم. این بهتر از هیچ چی است می رفتم نظارت می کردم نباید می رفتم؟قاضی اظهار داشت: سرایدار در اظهارات خود گفته است طبری را نمی شناسم، حسینی حقوق بنده را پرداخت می کرد. شما بعنوان مهندس ناظر می رفتید. متهم طبری اظهار داشت: پول از دفتر نیاز آذری حواله می شد. بیخود کرده که چنین چیزی گفته. قاضی بابایی در ادامه با اشاره به اظهارات فردی دیگر عنوان کرد: این فرد ادعا کرده است که از شما پول می گرفته است. متهم طبری اظهار داشت: کاملاً کذب است من تاکنون او را ندیده ام، نیاز آذری می گفت زمین را به اسم او کردم. متهم طبری افزود: نیاز آذری اعلام نمود می خواهد اسمی از او نباشد تا مشکلی پیش نیاید. نمی دانم بین آنها چه بود. مصطفی به من گفت او بیماری قلبی دارد و می میرد و کار دست من می دهد… من به نیاز آذری پول داده بودم. قاضی بیان کرد: از پیمانکار پروژه بعنوان آگاه تحقیق شد. او گفته شخصی به نام حسینی حقوق او را می داده که با دیدن عکس شما گفته است این فرد خویش را به من حسینی معرفی می کرد. هزینه راه اندازی بنا ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که توسط نیاز آذری به حساب بانک ملت این فرد واریز شده علت مخفی کاری چه بوده است؟متهم طبری اظهار داشت: نمی خواستم مردم مرا بشناسند و از من کار بخواهند. پول من ۱۱ سال دست مصطفی بود و ما به هم اعتماد داشتیم. قاضی بیان کرد: شما از نیاز آذری طلب داشتید چرا املاک از سوی نیاز آذری به شما منتقل نشد؟متهم طبری اظهار داشت: من گفتم نشود. از زمان پیش از این قضیه همه این ها را یک میلیارد و ۲۰۰ یا ۸۵۰ میلیون خریده بود و همان زمان به نام فرد سوم که وکیلش بود کرد که در ادامه وکیل اظهار داشت که بیماری قلبی دارد.
متهم طبری اضافه کرد: من نمی خواستم کسی بداند که به نام من است اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟
قاضی در ادامه با اشاره به اظهارات همسر متهم طبری بیان کرد: در تاریخ ۲.۵.۹۸ همسرتان نزد بازجو اعلام نموده فردی که خانه به نامش شده را نمی شناسد و همینطور به دفترخانه هم رجوع نکرده است.
متهم طبری اظهار داشت: من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال ۸۸ در دفتر خانه تنظیم شده بود.
قاضی بابایی بیان کرد: بر مبنای اعلام تشخیص هویت ناجا اثر انگشت منتسب به همسرتان که در دفتر خانه ۷۱۸ تهران است با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. در صورتیکه آثار انگشت ذیل، با آثار انگشت شما مطابقت دارد. متهم طبری بیان کرد: آن این نیست. آن مربوط به قرارداد آب و برق بود و وکالت کاری آب و برق است. آن ۵ فقره مربوط به آب و برق است. قاضی اظهار داشت: ۵ فقره اسناد وکالتی که در دفتر خانه منعقد شده با آثار انگشت همسرتان مطابقت ندارد.
متهم طبری اظهار داشت: این ها مربوط به این ملک نیست اگر می خواستم به دادستان بابل می گفتم آب و برق را وصل کند، وکالت مربوط به آب و برق است. قاضی در ادامه خطاب به متهم طبری اظهار داشت: در دفاعیات خود گفتید نقشی در اعمال نفوذ در پرونده نیاز آذری نداشتید، اما انتقال ۵ پلاک در سال ۹۴ دقیقاً با صدور رأی مصطفی نیاز آذری و قطعیت آن در تجدید نظر مقارن است بعد از آن که رأی قطعی دادگاه تجدید نظر صادر شد ۵ پلاک به نام همسر شما منتقل شده است چه توضیحی دارید؟متهم طبری اظهار داشت: من فقط دادیار را می شناختم و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر را نمی شناختم، دو سال بیشتر طول کشید تا این را ساخت. قاضی اظهار داشت: در بررسی حساب های جهان پلیمر متعلق به نیاز آذری مبالغی از حساب برداشت و برحسب اظهارات کارمندان نیازآذری و حسابدار وی به صورت نقدی به شما تحویل داده شده است، در این خصوص چه توضیحی دارید؟متهم طبری اظهار داشت: سه چهار فقره بود. بقیه را گفتم دیگر نمی خواهم. رئیس دادگاه از متهم طبری پرسید: در مورد دخالت خود در آزادی نیاز آذری توضیح دهید. اظهارات ابوالقاسم ماهوتی بر این اساس است که در زمان دستگیری نیاز آذری وثیقه ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومانی صادر شد که خانواده وی دنبال وثیقه بودند. در ملاقات با بازجو طبری می گوید یک میلیارد پول نقد داخل کیسه بگذارید و به بازجو بده که می دهد. متهم طبری بیان کرد: کذب است. در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان به ذکر جزئیاتی از فسادهای اقتصادی مصطفی نیاز آذری پرداخت و اظهار داشت: در سال ۹۰ گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضائی پیرامون فساد گسترده اقتصادی نیاز آذری ارجاع می شود؛ در آن پرونده اعلام می شود نیاز آذری اتهامات گسترده ای همچون قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار اسنادی با اسناد واهی، تسهیلات مجرمانه و رشاء داشته است. نماینده دادستان اشاره کرد: در آن مقطع نیاز آذری از عرضه گزارش وزارت اطلاعات به دستگاه قضائی آگاه می شود و بلافاصله مبادرت به خروج از کشور می کند، اما در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر می شود و مورد بازجویی قرار می گیرد؛ همینطور در بازرسی از منزل نیاز آذری چند قبضه سلاح هم کشف می شود؛ بنابراین نیاز آذری در اختیار ضابط قضائی قرار می گیرد. قهرمانی افزود: نیاز آذری در ابتدای تحقیقات اقرارهای خوبی می کند؛ در ارتباط با گشایش اعتبارات اسنادی توسط نیاز آذری، باید بگویم که وی شرکتی با نام ویزور را در دبی تأسیس می کند که سهامداران این شرکت یک آقا و همسر نیاز آذری بودند؛ نیاز آذری بعد از ثبت شرکت ویزور، در وزارتخانه مربوطه مبادرت به ثبت سفارش می کند و اعلام می کند می خواهد کالاهای گوناگونی همچون طلا و شکر و برنج وارد کند؛ بنابراین در بانک عامل مبادرت به گشایش اعتبار می کند و ارز دولتی را دریافت می کند. حسب تحقیقات بازپرس، نیاز آذری ۱۵۱ فقره گشایش اعتباری داشت که البته ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم گشایش های اعتباری او ۳۳۱ فقره بود؛ علی ای حال نیاز آذری از بانک عامل ارز دولتی را دریافت می کند و این ارز را به حساب شرکت ویزور که برای خودش بود منتقل می کند. قهرمانی در ادامه بیان داشت: خب در اینجا نیاز آذری باید کالاهایی شامل طلا یا برنج را وارد کشور می کرد، اما حسب اقاریر خودش، ارزهای دریافتی را در صرافی های دبی به فروش رساند و بنا شد ریال آنرا در ایران تحویل بگیرد؛ نیاز آذری به جهت اینکه کالا وارد کشور کند با یک متهم اقتصادی دیگر که در دبی طلا داشت، توافق مجرمانه ای را صورت می دهد و به او می گوید تو طلاهایت را به من بده تا من آنها را به ایران منتقل کنم، سپس این طلاها را در فرودگاه امام خمینی (ره) به تو تحویل می دهم و درصدی هم به تو سود پرداخت می کنم. نماینده دادستان اشاره کرد: آن متهم اقتصادی طلاها را به نیاز آذری می دهد و بارنامه های جعلی صادر می کند؛ میزان این طلاها ۲ تن و ۴۰۴ کیلوگرم بود که ظاهراً برای نیاز آذری بود، اما در واقع متعلق به ان متهم اقتصادی بود؛ علی ای حال آنها برگه سبزی گمرکی خویش را به بانک می برند و بانک اسناد مربوطه را صادر می کند و او هم طلاهای خویش را تحویل می گیرد. قهرمانی بیان داشت: بدین سبب نیاز آذری ارز دولتی دریافت کرده و این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است، این اقدامات نیاز آذری باعث شد او یک دفعه صاحب درآمد نجومی شود در صورتیکه آخرین مدل ماشینی که او سوار می شد پراید بود؛ علی ای حال نیاز آذری دستگیر می شود و به جرایم خود اقرار می کند و بعد از آن فرد یاد شده هم دستگیر می شود. نماینده دادستان بیان کرد: از اسناد مکشوفه از دفتر نیاز آذری مشخص شد که طبری در ۱۵ فقره و جمعاً ۵۴۰ میلیون تومان بابت سود پول هایش دریافت کرده است. سال ۹۴ نیاز آذری از کل اتهامات تبرئه می شود و همان سال ۵ فقره زمین جمعاً به میزان ۱۵ هزار متر از شخصی دیگر به همسر متهم طبری منتقل می شود. بر اساس گزارش اتحادیه املاک عرصه این زمین ها ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. حالا سوال این است چطور این ملک منتقل شده است؟ طبری می گوید که زمینهای آنجا شالیزار است و در کلیپی نشان میدهد که آیا زمین شالیزار است یا خیر. قهرمانی اضافه کرد: طبری در دفتر اسناد رسمی ۷۱۸ تهران حاضر می شود.
نماینده دادستان بیان کرد: طبری ۵ فقره وکالت به افراد دیگر می دهد که پیگیر زمین باشند که سه فقره از آن وکالت ها را به برادر همسر نیاز آذری می دهد. طبری در دفترخانه حاضر می شود و دفتردار به او اعلام می کند باید اشخاص خودشان وکالت دهند که دراین زمینه صاحب دفترخانه اظهار داشت طبری مرا تهدید کرد که تماس می گیرم که دفترخانه ات را ببندند. وی افزود: طبری به جای همسرش اثر انگشت قید می کند و حتی در بعضی موارد اثر انگشت دست چپشان را درج می کند که دراین زمینه ۵ فقره جعل مرتکب می شوند. در این زمینه طبری به شخصی که کارمند قوه قضائیه بوده وکالت می دهد و ۱۵ روز مرخصی می دهد تا نقشه برداری ملک صورت گیرد. این فرد عنوان کرده طبری حتی برای پیگیری امور هم به مدیر ثبت آنجا زنگ زد و کارمند قوه قضائیه اظهار کرده طبری گفته این ملک برای همسر شهید است. حتی تصاویری وجود دارد که طبری دستش را روی برگه نقل و انتقالات می گذارد و عکس می گیرد. در گزارش ناجا هم آمده که اثر انگشت ها با اثر انگشت همسر طبری مطابقت ندارد. قهرمانی با اشاره به رعایت اخلاق در دستگاه قضا اشاره کرد: در این فرآیند می توانستیم همسر و دخترهای آقای طبری را بازداشت نماییم. اما ما همسر وی را آوردیم و اظهار بی اطلاعی کرد. اخلاق رعایت شد و با افتخار قرار منع تعقیب صادر گردید. وی ادامه داد: رشوه ها به اینجا ختم نمی گردد و طبری از نیاز آذری می خواهد یک ویلا ساخته شود که در این زمینه نیاز آذری با شخصی قرارداد ساخت ویلا به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امضا می کند و طبری در ساخت و ساز ملک دخالت می نماید و خودش را بعنوان حسینی معرفی می کند. چطور طبری می گوید که سودی نگرفته است؟ ساخت و ساز به طبری چه ارتباطی داشته که بر آن نظارت می کرده است؟نماینده دادستان با اشاره به ملک مذکور (ملک واقع در بابلسر) اظهار داشت: این ملک بسیار مرغوب است و در سال ۹۸ ارزش ملک ۴۲ میلیارد تومان بود. این ملک سه طبقه دارد که همراه با استخر ۴ طبقه می شود. ۱۲ اتاق مستر در آن وجود دارد. حتی سرایدار ملک هم گفته حقوقش را از شخصی به نام حسینی دریافت می کرده مالک ملک هم حسینی است. در بررسی ها مشخص شد طبری خودش را بعنوان حسینی معرفی نموده است. در ادامه کلیپی در مورد ویلای اکبر طبری که مصطفی نیاز آذری به او داده بود پخش گردید. بعد از اتمام پخش کلیپ مذکور نماینده دادستان خطاب به متهم طبری اظهار داشت: اگر ملک برای شما نیست چرا نظارت می کردید؟وی در ادامه و در مورد مصطفی نیازی آذری هم عنوان کرد: در پرونده قاچاق اصلاً رسیدگی انجام نشده ودر حال حاضر در راه تحقیقات قرار داریم و در موارد دیگر هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده شده که در صورت ضرورت اعلام می شود. در این بخش از جلسه دادگاه متهم طبری ضمن قرار گیری در جایگاه اظهار داشت: چه عیبی داشت که خویش را معرفی کنم. وی اشاره کرد: تاکید می کنم حالا مبحث رسیدگی به تخلفات نیاز آذری مطرح است و به من ربطی ندارد، هر کس باید خود جواب اعمالش را دهد. رئیس دادگاه در این بخش از جلسه از متهم طبری خواست در مورد ارتباط خود با فردی دیگر توضیح دهد. متهم طبری پاسخ داد: این فرد کارشناس دادگستری بود. قاضی بیان کرد: حسب اظهارات کارمند قوه قضاییه این فرد گفته که شما به او گفته اید که آن ویلا متعلق به همسر شهید بوده است که در ایران نبوده. متهم طبری اظهار داشت: گفتم مال یک خانمی است که در ایران نیست و این بخش از آن که درایران نبوده درست گفتم چون که صاحب اصلی آن نیاز آذری است که در ایران نیست. قاضی بابایی اذعان کرد: زمانی که املاک به نام خانم شما بوده چطور؟متهم طبری بیان کرد: نیاز آذری از کانادا زنگ زد و گفت همسایه هر روز می آید و می گوید به ملک من ۳۰ متر تجاوز کردی. به من گفت یک کارشناس بفرست و من هم کارمند را فرستادم. قاضی اظهار داشت: چرا همسرتان از مبحث ویلا اطلاعی نداشته است؟متهم طبری اظهار داشت: نیازی نبود که بداند. در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان کرد: متهم طبری می گوید حیدری فر مریض بوده و داشته می مرده بنا بر این ملک را به نام طبری زدند اما این اظهارات درست نیست. در بررسی ها مشخص شد نیاز آذری دهها ملک دارد که به نام گستره ای از کارمندان وی است. اگر ملکی روی دستش بود به نام آن افراد می کرد. از طرفی حیدری فر هم در سلامت است. قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: صحبت پایانی اگر در این خصوص دارید عرضه دهید. متهم طبری اظهار داشت: ۴۸ ساعت پیش از بازداشت ناهار پیش نیاز آذری بودم و به او گفتم تکلیف ملک را روشن کن. نماینده دادستان بیان کرد: پول را گرفته بودی. متهم طبری اظهار داشت: دروغ است. رئیس دادگاه اظهار داشت: علت پنهان کاری در مورد ۵ فقره از املاک از همسرتان چیست؟ همسرتان مالک است اما اطلاع ندارد. این متهم اظهار داشت: این چه پنهانکاری است گفتم با مصطفی شریک هستم چه پنهانکاری وجود دارد من طلب داشتم و به نام خود کردم. نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم طبری اظهار داشت: هیچ منطقی قبول نمی کند که مجموعاً ۳ میلیارد طلب در ازای آن ملک ۴۲ میلیاردی را بدهیم و هیچ قراردادی هم نباشد. وی اشاره کرد: درمورد نیاز آذری باید بگویم که فردای دستگیری متهم طبری به سمت فرودگاه می رود و متوجه می شود ممنوع الخروج است و پاسپورت وی ضبط می شود. قهرمانی اظهار داشت: در ادامه شماره ها را از تلفن همراه خود حذف و سیمکارت را غیرفعال می کند. پس از شناسایی متاسفانه به صورت غیر قانونی از کشور خارج می شود. نماینده دادستان اضافه کرد: خیلی از مفسدان اقتصادی که از کشور فرار می کنن در یکی از کشورها یک جزیره به نام سنت کیتس می روند و از آنجا برای خود و خانواده خود تابعیت می گیرند که البته در مورد نیاز آذری خانواده وی در کانادا بودند و خودش به صورت زمینی از تبریز و مرز بازرگان به صورت غیر قانونی از کشور خارج می شود. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: در امتداد فرمایشات ریاست قوه قضاییه خواهشی از مسؤلان دارم اسنادی که این افراد به سنت کیتس عرضه دادند عموماً جعلی است و باتوجه به این مساله معاونت بین الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را لغو کنند. رئیس دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی متعاقباً خواهد شد و به تمامی متهمان و وکلای آنها تذکر می دهم که حضور آنها در جلسه بعدی دادگاه الزامی است.

1399/03/27
14:47:09
5.0 / 5
2552
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است