رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه خبر داد

ثبت ۱۲۰۰ پیشنهاد مردمی در سامانه ایده

ثبت ۱۲۰۰ پیشنهاد مردمی در سامانه ایده به گزارش ثبت آسان رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه از ثبت ۱۲۰۰ پیشنهاد مردمی در سامانه ایده اطلاع داد.به گزارش ثبت آسان به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، سید حجت اله علم الهدی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه روز گذشته رئیس قوه قضائیه درمورد سامانه ایده که از جانب پژوهشگاه قوه قضائیه راه اندازی گردید، مطالبی را مطرح نمودند، عملکرد پژوهشگاه در جهت سامانه ایده چگونه بوده است؟ اظهارکرد: سامانه ایده یک سامانه و درگاه اینترنتی برای عرضه ایده های مردمی است؛ درواقع در این سامانه پیشنهادات و ایده ها از جانب نخبگان، مردم، استادان و... عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه سال قبل در هفته پژوهش، سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه راه اندازی گردید، اظهار داشت: در این چند ماه، حدود ۱۲۰۰ ایده در سامانه ثبت شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر فردی می تواند در جهت حل چالش ها و مشکلات، راهکارهای خویش را به آسانی با ورود به سامانه ایده درج کند، اظهار داشت: در این سامانه ایده و پیشنهاد مردم برای حل مشکلات قوه قضائیه عرضه می شود.

قوه قضائیه به سمت مردمی شدن پیش می رود

علم الهدی با تاکید بر اینکه ایده ها و پیشنهادات عرضه شده از جانب مردم، در بخش تخصصی و علمی پژوهشگاه قوه قضائیه مطرح و کار کارشناسی بر روی آنها انجام می شود، اضافه کرد: در کارگروه های پژوهشگاه قوه قضائیه ایده ها بعد از بررسی دوباره، در صورت نیاز در بخش های در رابطه با قوه قضائیه استفاده شده و یا از طرفی این ایده ها تبدیل به طرح تحقیقاتی می شود.

وی با اشاره به اینکه از ایده پردازان تشکر و در نهایت از آنها برای پخته شدن ایده هایشان برای حضور و تعامل دعوت به عمل می آید، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در قوه قضائیه مردمی شدن است که ما در این حوزه با راه اندازی سامانه ایده توانستیم موفق عمل نماییم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از الزاماتی که رهبر انقلاب در دوره جدید ریاست قوه قضائیه مطرح نمودند مبحث مردمی شدن است که ما به جد آنرا پیگیری می نماییم، اضافه کرد: هر کجا بستر برای مشارکت مردم فراهم بود از آن استفاده کردیم چونکه در جهت تغییر و تحول در دستگاه قضا ما هم به سمت مردمی شدن پیش رفتیم.

۲۵ هزار رای در سامانه شفافیت آرای قضایی

علم الهدی همینطور در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اینکه آیا پژوهشگاه در زمینه شفافیت آرای قضایی اقدامی انجام داده است، اظهارکرد: از سال ۱۳۹۵، آرای قضایی به صورت کتاب و سامانه در پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر می شود.

وی با اشاره به اینکه سامانه جدیدی در پژوهشگاه قوه قضائیه برای فراهم شدن بستر پیشرفته تر و حداکثری برای انتشار آرا و جست وجو و دسترسی تمام افراد (قضات، وکلا، مردم و استادان) فردا توسط رئیس قوه قضائیه راه اندازی خواهد شد، اضافه کرد: این سامانه باعث می شود تا تمام افراد برای طرح دعوی خود به سادگی به سابقه و پیشنیه آرای قضایی دسترسی داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه مهم ترین رویکرد این بوده که قضات دسترسی کامل و حداکثری به آرای قضایی داشته باشند، افزود: حالا ۲۵ هزار رای در سامانه است که به مرور تکمیل خواهد شد و آرای قضایی حداکثری منتشر و در دسترس مردم قرار می گیرند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه پژوهشگاه در زمینه احیای حقوق عامه(از مبحث محیط زیست گرفته تا خودرو و آلودگی) طرح یا اقدامی انجام داده است، اظهار داشت: طبق قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه است، ازاین رو حقوق عامه اولویت دستگاه قضا است.

علم الهدی در ادامه با اشاره به اینکه از آغاز انقلاب این امر مورد توجه نبوده ولی امروز بعنوان مهم ترین مبحث مطرح است، اظهار داشت: همه تصور می کنند که دستگاه قضا وقتی پرونده ای تشکیل می شود، باید به مبحث ورود کند ولی در چند سال گذشته ورود دستگاه قضا و مبارزه با فساد نشان داد که به این شکل نیست چونکه کار قوه قضائیه تنها رسیدگی به پرونده ها نیست بلکه احیای حقوق عامه هم از وظایف قوه قضائیه است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه احیای حقوق عامه گفتمان و رویکرد جدید قوه قضائیه را نشان می دهد، اضافه کرد: امروز دستگاه قضا خود بعنوان مطالبه گر وارد حوزه می شود.

علم الهدی با اشاره به اینکه قانون اساسی و قوانین دیگر، بستر را فراهم نموده اند تا قوه قضائیه در مواردی که اموال و منافع عمومی در معرض خطر و تضییع است، ورود کند، اضافه کرد: قوه قضائیه بعنوان نماینده مردم و مدعی العموم ورود کرده و با تخلف برخورد می کند.

وی افزود: امروز قوه قضائیه نشسته، ایستاده است. تا روز گذشته اگر کوتاهی مسئول رخ می داد و مردم صدایشان در می آمد و کاری از پیش نمی رفت؛ دیگر امروز قوه قضائیه به شکل جدی ورود کرده و به متولیان بخش مربوطه که از انجام وظایف خود کوتاهی کردند، تذکر داده و در نهایت برخورد می کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه دادستانی ها و دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان نهادهای مربوطه در جهت پیشگیری و پیگیری حقوق عامه وظیفه دارند، اضافه کرد: سفر استانی رئیس قوه قضائیه و جلسات با فعالان اقتصادی برای حل مشکلات نشان از تغییر نگاه دستگاه قضا است که کلیدواژه این امر احیای حقوق عامه است.

دستگاه قضا با فساد برخورد و به دنبال ریشه آن می رود

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه نه تنها با مفسدان برخورد بلکه به سراغ ریشه و منشا اصلی فساد می رود، اظهار داشت: علاوه بر این موضوعات با متولی مسئول که مرتکب خطا هم برخورد می کند.

علم الهدی با اشاره به اینکه هر جا مسئولی ترک فعل کند و سبب آشفتگی شود، قوه قضائیه به این امر ورود می کند، اضافه کرد: همینطور دستگاه قضا در موضوعات و دعاوی بین المللی هم اگر کوتاهی و تخلفی از جانب وزارت امور خارجه و دولت رخ دهد به میدان آمده و برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه حتی دستگاه قضا در موضوعاتی مانند تحریم که بعنوان منافع ملی است هم می تواند ورود و برای پاسخگویی به سراغ مسؤلان مربوطه برود، اضافه کرد: دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که در خصوص آن دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور در جهت احیای حقوق عامه گام بردارند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اینکه در سازمان بازرسی کل کشور امروز سازمان پشتیبانی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان وجود دارد که این نشان از احیای حقوق عامه است، اظهارکرد: قوه قضائیه حقوق شهروندی را دنبال کرده و مانع از تضییع منافع مردم در تمام عرصه ها می شود.

حمایت از رساله های حقوقی

وی در ادامه در مورد عملکرد پژوهشگاه قوه قضائیه در یک سال گذشته، اظهار داشت: مهم ترین اقدام ما کوشش برای فراهم کردن بستری جهت همکاری و استفاده از ظرفیت نخبگان، استادان مختلف در جهت حل مشکلات قوه قضائیه بوده است.

علم الهدی در ادامه با اشاره به اینکه فراخوانی در جهت همکاری و تعامل با نخبگان انتشار یافته است، اظهار داشت: سامانه ایده جهت استفاده از ایده مردم و سایر افراد است که خود هم از اقدامات مهم ما بوده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه بیان نمود: پشتیبانی از رساله های حقوقی و رساله حوزوی و دانشگاهی از دیگر اقدامات پژوهشگاه است که به جای اینکه این رساله ها تنها ارزش کتابخوانی داشته باشند در جهت حل مشکلات و چالش های قوه قضائیه استفاده شوند.

وی اضافه کرد: سامانه نشریات علمی قوه قضائیه که در درگاه اینترنتی هم قابل مشاهده می باشد درواقع تلاشی در جهت کم کردن فاصله بین دانشگاه با دادگستری است.

منبع:

1399/04/03
16:26:13
5.0 / 5
2698
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , ثبت , خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است