كدخدایی:

بررسی صلاحیت ها تنها چهار درصد بر میزان تمایل به مشاركت در انتخابات موثر است

بررسی صلاحیت ها تنها چهار درصد بر میزان تمایل به مشاركت در انتخابات موثر است به گزارش ثبت آسان خراسان رضوی سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: فرآیند بررسی صلاحیت ها تنها چهار درصد بر میزان تمایل به مشارکت در انتخابات تأثیر می گذارد.


عباسعلی کدخدایی امروز در برنامه ای از سلسله نشست های تحلیلی گفتمان «رَه بر» درباب تحلیل بیانات آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، در موضوع انتخابات اظهار نمود: این صحبت ها برداشت های من است و ارتباطی به تفسیر رسمی ندارد اما تلاش می کنم برداشت صحیحی از موضوع داشته باشم. مقام معظم رهبری مانند همیشه که در مقاطع حساس مباحث کلان نظام را با مردم در بین می گذارد و سفارش های موثری دارد، هفته گذشته نیز به مناسبت سال روز تشکیل مجلس شورای اسلامی مطالبی را بیان کرد که بخش مهمی از آن به مجلس و عملکرد آن و همین طور اصلاحاتی که باید در رویه های مجلس به عمل آید، مربوط بود.

وی افزود: بخش دیگری از سخنان ایشان نیز مربوط به جایگاه شورای نگهبان و انتخابات بود. برای تحلیل فرمایشات آن مقام لازم است نکاتی درباب جایگاه نهادهای عالی نظام اسلامی بدانیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی متن بسیار موثری بود که نقشه راه آینده کشور را تبیین کرد و ساختارها، روش ها و همین طور قبل از هر چیز مبانی فکری آنرا تعریف و تبیین کرده است.

کدخدایی با اعلان اینکه با توجه به تجربه کشور در گذشته، خصوصا پس از مشروطه و تحولات دوره رضاخانی و فرزند وی و همین طور با توجه به آموزه های دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد، اظهار داشت: در این قانون مطالب گوناگونی تعریف شده است. نکته برجسته این قانون جایگاه نهادهای عالی نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی کشور ما یک قانون مبتنی بر آموزه های اسلامی است. اصل دوم این قانون به صراحت این اصول و قواعد را تبیین می کند و راه رسیدن به آنرا نیز نشان میدهد. همین طور در قانون اساسی چند نهاد تعریف شده که مشابهت هایی از نظر شکلی با سایر نظام های سیاسی دارد ولی این نهادها از جهت محتوا یا ساختار با نمونه های مشابه در سایر نظام های حاکمیتی تفاوت هایی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اولین مورد نهاد ولایت فقیه است که با بهره گیری از آموزه های اسلامی و نظریه ولایت فقیه که امام آنرا پردازش کرد، شکل گرفت. گاهی به اشتباه این نهاد با تعدادی از نهادهای دیگر در سایر نظام های سیاسی مقایسه می شود که به نظر من خیلی این تشبیه دقیق نیست.

کدخدایی اضافه کرد: همین طور نهادی مانند شورای نگهبان که ممکنست از نظر ساختاری در بعضی نظام های سیاسی نمونه مشابه آن وجود داشته باشد، در قانون اساسی کشور ما با خاصیت های خاص خود شکل گرفته است. آموزه های دینی در تعریف این نهاد، موثر بود و در بعضی جهات تجربه های برخی کشورها و تجربه های دوران مشروطه نیز به شکل گیری آن کمک کرد.

وی با اشاره به این که شورای نگهبان در قانون اساسی بعنوان پاسدار دین و احکام اسلامی معرفی شده و از این جهت یک نهادی است که باید نگاهی ویژه به آن داشت، اشاره کرد: خیلی از قوانین اساسی نسبت به آموزه های دینی، خودرا سکولار معرفی می کند اما در قانون اساسی ما تصریح می شود که کلیه احکام و مقررات باید در رابطه با قواعد اسلامی باشد و راه آن نیز مشخص است. این مساله بر طبق قانون یک امر الزامی است.

کدخدایی با تاکید بر این که شورای نگهبان بعنوان یک نهاد عالی که پاسدار اسلامیت نظام و قانون اساسی است، جایگاه عالی و رفیعی دارد، عنوان کرد: این جایگاه نه در سالهای اخیر که از همان ابتدا نیز برای این نهاد تعریف شده بود و چنین موضوعی در فرمایشات حضرت امام نیز دیده می شد. حمایت هایی که ایشان از شورا داشت و نهیب هایی که گاهی در واکنش به هجمه هایی که مقابل شورای نگهبان صورت می گرفت، حاکی از اهمیت این نهاد است. پس از حضرت امام نیز این مسیر از طرف مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباب جایگاه و اهمیت این شورا بیان کرد: بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری نشان میدهد که در بیانات ایشان همیشه پشتیبانی از این شورا و اهداف آن چه در جلسات رسمی و چه در نشست های غیر رسمی وجود داشته و دارد. یکی از نکات مهمی که رهبری و حضرت امام همیشه مد نظر و در فرمایشات خویش به آن اشاره داشته اند، پشتیبانی از شورا در مقابل هجمه هاست. در جایی که دشمنان در صدد هجمه به نهادهای موثر نظام هستند چون از عملکرد آن نارضایتی دارند و برخی دوستان ناآگاه نیز از مساله حمایت می کنند، حضرت امام و رهبری اعتراض خودرا ابراز کرده و اعلام موضع داشته اند.

کدخدایی با ارائه یک دسته بندی از فرمایشات رهبری در سالهای اخیر که مربوط به شورای نگهبان است، اظهار نمود: یکی از نکاتی که ایشان در صحبت های خود داشته اند، این بود که شورای نگهبان مانع انحراف نظام اسلامی از مسیر آموزه های اسلامی خود است؛ پس تاکید دارد حراست از نظام اسلامی وظیفه این شوراست و باید به همین جهت حرمت این شورا حفظ شود. در حقیقت نباید این فشارها منجر به از میان رفتن حرمت شورای نگهبان شود.

وی افزود: دومین نکته ای که ایشان به آن اشاره داشته اند، این است که شورای نگهبان بعنوان یک هیات امین مردم و نظام اسلامی فعالیت می کند و می تواند تضمین کننده راه درست نظام باشد. مقام معظم رهبری به حوادث پس از مشروطه و روی کار آمدن نظام رضاخانی نیز اشاره ای داشتند و تاکید نمودند همه آن انتظاراتی که پس از انقلاب مشروطه وجود داشت و شکل گیری آزادی های نظام اسلامی که می توانست به جامعه تنفس دهد، با حکومت رضاخانی از بین رفت. در حقیقت شورای نگهبان بعنوان امین مردم و نظام می تواند تضمین کننده اسلامیت جمهوری اسلامی نیز باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در زمینه انتخابات نیز رهبری اشاره دارند که افراد باید با سلایق مختلف حضور داشته باشند و شورای نگهبان نیز باید به شکلی عمل کند که اعتماد مردم بیشتر جلب شود و در حقیقت مظهر این اعتماد باشد. در مجموع منظومه فکری مقام معظم رهبری درباب شورای نگهبان عبارت است از حفظ جایگاه این شورا بعنوان نهاد عالی پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام، پشتیبانی از عملکرد این شورا در صحنه های مختلف و نهایتا این که مخالفت با این شورا امری غیرقابل قبول است. در حقیقت یک نظام سیاسی باید بتواند در راه تعیین شده حرکت نماید و اگر قرار باشد هر روز به نهادهای آن هجمه شود، طبیعتا نظام نمی تواند به پیش رود.
کدخدایی با اشاره به این که تعدادی از ساختارهایی که در قوانین اساسی کشورهای مختلف شکل گرفته، معمولا به آسانی کنار گذاشته نمی گردد، اظهار داشت: یعنی ارزش و اعتبار این نهادها همچنان باید دست نخورده باقی بماند تا نظام خودرا در راه صحیح مدنظر خویش پیش برد. بعنوان نمونه در آمریکا در مورد انتخابات اختلاف نظر ممکنست وجود داشته باشد؛ در این شرایط دیوان عالی کشور به مسائل ورود می کند. این اقدام به این علت است که روش ها به زودی و راحتی تغییری نپذیرد. در بنیان های قانون اساسی ما نیز این مساله بیان شده که این قانون باید یک چنین خاصیت داشته باشد تا به آسانی نهادها و ساختارها تغییر مسیر ندهد، چونکه به ضرر استواری یک نظام سیاسی است.
وی درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در سالروز تشکیل مجلس اظهار نمود: سخنان ایشان چند محور اساسی داشت که قسمتی از آن در سالهای قبل نیز دیده شده بود. رهبری در قسمتی از فرمایشات خود مخالفت با شورا را امری نادرست دانسته و تاکید می کند که هجمه ها نباید به سمت انتقام گیری از این نهاد پیش رود.
سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد: محور دیگری که ایشان آنرا مطرح فرمود و پشتیبانی از شورای نگهبان را در خود داشت موضوع مربوط به صلاحیت ها و تفاوت های احراز صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری با سایر انتخابات بود. بر این اساس احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی خبرگان رهبری با انتخابات ریاست جمهوری یک تفاوت اساسی دارد.
وی افزود: اما قانون در انتخابات مجلس تعیین کرده صلاحیت افراد احراز یا رد می شود. به همین خاطر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مراحل رسیدگی به شکایت کسانی که صلاحیت شان رد شده، وجود دارد. در قانون ریاست جمهوری چنین موضوعی وجود ندارد و مقام مظعم رهبری نیز به درستی این مساله را در سخنرانی اخیر خود تبیین فرمود.
کدخدایی اشاره کرد: در حقیقت شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری افراد دارای صلاحیت را تشخیص می دهد. در مواردی که صلاحیت کسی احراز نشده، هیچگونه اظهار نظری از طرف شورای نگهبان دیده نمی گردد. اینجاست که رهبری می فرماید آن هایی که صلاحیت شان احراز نشده، این مساله به مفهوم بی صلاحیتی شان نیست. معنای عدم احراز صلاحیت این است که شورای نگهبان نتوانسته صلاحیت یک فرد را تشخیص بدهد؛ نه این که شورا تشخیص داده که شخصی صلاحیت ندارد. در حقیقت در چنین شرایطی قانون حکمی ندارد و نسبت به عدم احراز صلاحیت ها سکوت می کند. موضوع رد صلاحیت از جهت حقوقی و حتی فقهی برای نامزدهای ریاست جمهوری تعریف نشده است. این مساله در فرمایشات ایشان به خوبی تبیین شد و باید سرمشق رسانه ها و افراد در موضع گیری های شان باشد.
فرایند بررسی صلاحیت ها تنها 4 درصد بر میزان تمایل به مشارکت در انتخابات تاثیر می گذارد

سخنگوی شورای نگهبان با اعلان اینکه شورای نگهبان همیشه نهادی محل اعتراض است، عنوان کرد: پیام های زیادی له یا مقابل افراد به دست ما می رسد که البته برخی مطالب اعتراضی ممکنست صحیح باشد که باید به آن توجه کرد. رهبری اشاره داشتند که این اعتراض ها همیشه یک شکل نیست. در حقیقت گاهی عده ای از سر دلسوزی درباب میزان مشارکت چنین اعتراضاتی را بیان می کنند.
وی افزود: با این وجود باید توجه داشت گزارش های رسمی در همین انتخابات مجلس یازدهم میزان تاثیر بررسی صلاحیت ها در افزایش یا کاهش مشارکت مردم را حدود 4 درصد اعلام نموده بود اما فراتر از 50 درصد تمایل به مشارکت یا عدم آن مربوط به مسائل معیشتی، ناکارآمدی ها و... بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: رهبری به این هم اشاره دارند که برخی اعتراض ها به روند احراز صلاحیت ها ناشی از این است که عده ای به یک نامزد علاقه دارند یا تصور می کنند اگر فلان فرد در جایگاه ریاست جمهوری باشد، کشور بهتر اداره می شود. در مجموع می توان گفت این مسائل اختلاف سلیقه هایی است که بیشتر اعتراض ها در قالب آن رخ می دهد.
کدخدایی اشاره کرد: رهبری درباب عوامل موثر بر مشارکت ها، عامل اصلی را کارآمدی و توانایی حل مشکلات می داند؛ یعنی امروز ملاک مردم این نیست که نامزد تایید شده مربوط به کدام جناح و قبیله باشد. موضوع مهم برای مردم مدیریت صحیح کشور است که نظرسنجی ها نیز چنین مساله ای را تایید می کند. چند هفته پیش مقام معظم رهبری در همین خصوص سخنانی داشتند و اشاره فرمودند که نامزدها وعده های غیرقابل اجرا به مردم ندهند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ایشان اشاره می کند برخی ملاک انتخاب را مسائل مربوط به فضای مجازی یا سیاست خارجی قرار می دهند که البته چنین موضوعی صحیح نیست. مساله اصلی مردم معیشت است. مردم به بررسی افرادی که شعار می دهند اما به شعارهای خود عمل نمی کنند، می پردازند و اگر کسی نتواند به شعارهای خود عمل کند، چنین موضوعی بدبینی شهروندان را در پی خواهد داشت.
اگر از اختیارات ریاست جمهوری به خوبی استفاده شود، نیازی به توسعه اختیارات نخواهد بود
کدخدایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره میزان اختیارات رییس جمهور اظهار داشت: اختیارات رئیس جمهور بسیار موسع است و وی مقامی مبسوط الید بوده چونکه قانون اساسی اختیارات خوبی به او اعطا کرده است. اگر از این اختیارات به خوبی استفاده شود، نیازی به توسعه اختیارات نخواهد بود؛ به سبب این که گاهی افراد بدون برنامه پا به میدان می گذارند، هنگامی که وارد میدان می شوند، نمی توانند در عمل مشکلات را مدیریت کنند و ناچار از این هستند که دنبال اختیار خاصی باشند؛ این در حالیست که قانون اساسی رییس جمهور را دومین مقام عالی کشور می داند.
وی درباب به این که در قانون اساسی انتخابات بعنوان ابزار و روشی است که نمایندگان مردم می توانند با بهره گیری از آن مسیر تصدی جایگاه ها و مقامات را طی کنند، اظهار داشت: به سبب این که نظام ما یک نظام اسلامی است، لازم است در فضای انتخاباتی نیز آموزه های اسلامی را رعایت نماییم. متاسفانه به سبب شباهت ظاهری برخی ساختارهای کشور ما با نظام های سیاسی دیگر، گاهی فراموش می نماییم که ساختارهای کشور ما باید مبتنی بر مبانی اسلامی باشد. وقتی از پارلمان یا مجلس جمهوری اسلامی سخن می گوییم، باید مبانی دینی را در آن لحاظ نماییم. نباید فراموش کرد که ممکنست شکل یک نهاد کشور ما با نهادی در یک کشور دیگر مشابه باشد اما نباید هم مانند آن نهاد خارجی عمل کرد.
برخی تصور می کنند در دوران انتخابات افترا و تهمت حلال شده است
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این که در همین حوزه، رهبری می فرماید از نسبت دادن اتهامات به دیگران باید پرهیز شود، اشاره کرد: این مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی تصور می کنند حرمت افترا و تهمت در روزهای انتخابات تبدیل به حلال شده و می توان آنرا انجام داد. رهبری تاکید دارند که از چنین رفتارهایی پرهیز شود. نباید اینطور باشد که میدان انتخابات را به هر قیمتی بتوان به دست آورد. این مساله نمونه ای از تفاوت و تفکیک نظام ما در زمینه برگزاری انتخابات با سایر نظام هاست.
وی اشاره کرد: پرهیز از بیان شعارهای غیرواقع بینانه موضوع دیگری است که رهبری به آن اشاره داشتند. اگر کسی منابع کشور و توان و ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم را بداند، وعده فریبنده و غیر واقع بینانه به شهروندان نخواهد داد. من همیشه به نامزدها و نمایندگان مجلس سفارش کرده ام که طی 4 سال تصدی پست نمایندگی، یک یا دو مساله کلان را حل کنند. اگر کسی بگوید در 4 سال تمام مشکلات را می تواند گره گشایی کند، موضوعی غیرواقع بینانه را بیان کرده است.
کدخدایی افزود: موضوع دیگری که طی دو دهه گذشته در انتخابات رایج شده، مساله هنجارشکنی هاست. مثلا فردی وارد انتخابات شده و برمبنای فضای جامعه به برخی افراد و نهادها و یا خطوط قرمز نظام برای کسب رای بیشتر هجمه هایی وارد میکند. اگر این هجمه ها واقعیت نداشته باشد، چنین رفتاری حاکی از نبود صداقت آن نامزد است. در حقیقت این یک هنجار شکنی از طرف آن نامزد بوده و راهی است که دشمن می تواند بوسیله آن نفوذ کند؛ پس رهبری تاکید می کند که کاندیداهای ریاست جمهوری خطوط قرمز را نشکنند چونکه جمهوری اسلامی با همین بنیه توانسته طی این سال ها پیش رود.
مبلغان عدم مشارکت در انتخابات دلسوز نظام نیستند
وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در مبارزات انتخاباتی عنوان کرد: نامزدها نمی توانند در انتخابات هر مطلب کذبی را نسبت به افراد بیان کنند. مساله دیگر مشارکت و حضور مردم در انتخابات است. حضور مردم پای صندوق رای و مشارکت ایشان برای همه نظام های سیاسی مهم می باشد. این مساله در مورد جمهوری اسلامی نیز صادق بوده و اصولا نظامی که امام آنرا شکل داد، با اتکا به همین مردم بود. در طول این سال ها حوادث مختلف مربوط به انقلاب، همه با کمک مردم حل شده چون مردم نظام را متعلق به خود می دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: حال در این میان اگر عده ای برای عدم مشارکت تبلیغ کنند، بر طبق فرمایش رهبری چنین کسانی دلسوز نظام نیستند. اگر صلاحیت کسی تایید نشود، نباید از ناراحتی خود وسیله ای برای تبلیغ عدم مشارکت در انتخابات بسازد. چنین موضوعی گناهی نابخشودنی است. این امری است که هر مدعی علاقه به نظام، نمی تواند آنرا تحمل کند. انتخابات متعلق به 80 میلیون جمعیت و شهدایی است که با استقامت آنان این نظام سر پا مانده است. به بهانه هر ناراحتی از نهادهای نظام مردم را نباید از حضور در صندوق ناامید کرد. مهم ترین سلاح ما نیز همین حضور مردم است.
کدخدایی اظهار داشت: اصل 115 قانون اساسی شرایطی ذکر کرده مانند رجال مذهبی، سیاسی یا مدیر و مدبر بودن که همه این ها شرایط کیفی است. حال این که چرا قانون اساسی از این عناوین فراتر نرفته، بنظر می رسد در ابتدای انقلاب وجود چنین خاصیت هایی در افراد امری بدیهی بوده و مدیریت سیاسی یک فرد در جامعه ظهور و بروز داشته است.
وی با اعلان اینکه طی 42 سال قبل در همه عرصه های انتخابات ریاست جمهوری، در همان ابتدای انقلاب، همه نامزدها بروز و ظهور سیاسی داشتند، اظهار نمود: هنگامی که آن زمان نامزدها در انتخابات ثبت نام می کردند، مدیر و مدبر بودن از سوابق آنان ولو کوتاه بر می آمد. بارها مجلس در صدد اصلاح این مساله برآمده اما شورای نگهبان تاکید دارد که این تشخیص باید بر عهده این نهاد باشد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در شورای نگهبان یکایک موضوعات مربوط به نامزدها در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سوابق افراد بررسی می شود. گاهی ممکنست اعضای شورا با مدیر بودن یا رجل سیاسی و مذهبی بودن یک نامزد آشنا باشند. در سال 95 شورای نگهبان این مساله را در قالب یک تفسیر بعنوان یک مصوبه داخلی برای تعریف رجل سیاسی تصویب کرد. بر این اساس رجل سیاسی باید کسی باشد که در زمینه سیاسی یا مذهبی بروز و ظهوری داشته و خدماتی ارایه داده است. بعد از آن که سیاست های کلی انتخابات از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، این مصوبه اصلاح گردید و امروز ملاک کار ماست. نهایتا باید در شورای نگهبان همه این موضوعات رای گیری شود. حتی ممکنست در مورد یک فرد چندین ساعت بحث و گفت و گو صورت گیرد.
اگر بخواهیم پاسخگوی همه هجمه ها باشیم باید کار اصلی مان را تعطیل کنیم
کدخدایی درباب شبهات و هجمه ها به شورای نگهبان بیان کرد: اگر شورا بخواهد به همه هجمه ها و شبهات پاسخ دهد، امکان چنین چیزی وجود ندارد چون تعدادی از این ابهامات و هجمه ها هیچ مبنایی ندارد. البته زمانی که شبهه یا ابهامی جدی در مورد عملکرد شورا وجود دارد، پاسخگوی آن خواهیم بود و مسائل را تبیین می نماییم. از دیگر سو هجمه ها به قدری زیاد است که اگر بخواهیم به همه آن جوابگو باشیم، باید کار اصلی خودرا تعطیل نماییم اما آن دسته از مسائل را که مهم و اساسی است پاسخ خواهیم داد. البته در گذشته نیز پاسخ برخی شبهات داده شده اما در مجموع قبول داریم که باید در این عرصه کار بیشتری صورت گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری موضوعی به نام «رد صلاحیت» وجود ندارد، اظهار داشت: بنا بر این دلایلی برای عدم احراز صلاحیت نامزدها نیز وجود ندارد که بخواهیم آنرا به کسی که صلاحیتش احراز نشده، اعلام نماییم. البته در همین دوره با چندین نامزد گفت و گو شده و مسائل به آنان توضیح داده شده است. با این وجود اگر ابهامی در پرونده کسی باشد، او را دعوت می نماییم. پروسه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس نیست که دلیلهای عدم احراز صلاحیت به افراد اعلام گردد. البته اگر کسی مایل به دریافت توضیحات باشد، آنرا به وی اعلام خواهیم کرد. مثلا همین هفته به سه نفر از دوستان ثبت نام کننده برخی موضوعات توضیح و اعلام گردید. حتی از چند نفر قبل از این که اعلام نظر قطعی از طرف شورای نگهبان درباب صلاحیت آنان صورت گیرد، دعوت و سوالاتی درباب ابهامات تعدادی از اعضا شورا از آنان شد و سپس رای گیری در مورد صلاحیت شان صورت گرفت.
وی درباره علل تعدد رد یا تایید شدن صلاحیت تعدادی از نامزدها در دوره های مختلف انتخاباتی اظهار داشت: این مساله در انتخابات مختلف دیده می شود که صلاحیت کسی در جایی تایید و در جایی رد می شود. البته تعداد این موارد خیلی اندک است. بعنوان نمونه فردی در انتخابات مجلس ورود کرده اما بعد از بررسی ها صلاحیت وی تایید نشده است اما پس از آن که فرد مزبور مدارکی آورده که خودرا از بهتان و شبهه بری کرده است، آقایان این مساله را پذیرفته اند و در یک انتخابات دیگر صلاحیت آن فرد تایید می شود. این مساله در انتخابات مجلس نیز اتفاق افتاده است. نمونه ساده آن این است که مثلا یک نفر باید در انتخابات مجلس در یک تاریخ مشخصی ازمقام خود استعفا می داده که آن زمان چنین نکرده بود و بنا بر این صلاحیت وی رد شده است.
کدخدایی اضافه کرد: در دور بعد استعفای وی در زمان مقرر قانونی صورت گرفته و به همین جهت صلاحیت وی تایید می شود. اینطور نیست که حتما کسی مشکلات اخلاقی یا مالی داشته باشد که صلاحیتش رد گردد. همین طور ممکنست مدرک تحصیلی نامزدی معتبر نبوده ولی در دور بعد مدرک معتبری ارائه کرده است. بدین سبب این مثال ها نشان میدهد که موضوع مزبور از یک منطق پیروی می کند. در کنار این مساله باید اشاره داشت گاهی صلاحیت یک نامزد در شورا مورد تایید قرار نمی گیرد اما تعدادی از اعضا که صلاحیت وی را اجراز نکرده اند، با توضیحاتی که از وی در انتخابات بعدی می شوند قانع شده و بدین سان صلاحیت آن شخص تایید می شود.
منبع:

1400/03/13
11:28:27
5.0 / 5
367
تگهای خبر: اداره , اقتصاد , توسعه , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است